Permisjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Permisjon (av latin permissio, «tillatelse») er tjenestefrihet fra arbeid i begrenset tid.

I Norge har arbeidstakere har gjerne rett til permisjon ved svangerskap og adopsjon og ved barns og barnepassers sykdom. Dersom den ansatte får lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Dersom den ansatte ikke får lønn eller får lønn fra andre enn arbeidsgiveren, regnes fraværet som ulønnet permisjon.

Permisjon kan på norsk også kalles perm, for eksempel når det gjelder pappaperm eller fri under militærtjeneste. Permisjon fra militæret kan også kalles orlov, eller landlov i marinen, som er tjenestefri til å gå fra et skip og på land. Også fanger og pasienter kan få permisjon, altså få tillatelse til å være fraværende fra opphold i et fengsel eller på et sjukehus i et bestemt tidsrom.

Permittering er arbeidsoppsigelse eller midlertidig fristilling av kontrakt, det vil si det å sette noen ut av arbeid ved at kontraktsforpliktelsen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker opphører midlertidig.

Foreldrepermisjon[rediger | rediger kilde]

Foreldrene har rett til permisjon så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden via NAV.

Hvis foreldrene velger å ta ut foreldrepenger til 100 % av grunnlaget har de fra 1. juli 2013 rett på permisjon i 49 uker eller hvis de velger 80% av grunnlaget kan de ta ut permisjon i 59 uker. Foreldre kan fordele disse ukene mellom seg slik de ønsker med unntak av 3 uker før fødselen og 6 uker etter fødselen som er forbeholdt moren og 10 uker fedrekvote som er forbeholdt far.

Utgangspunktet for utregning av foreldrepenger er hver av foreldrenes lønn basert på samme regler som utregning av sykepenger.

Svangerskapspermisjon[rediger | rediger kilde]

Gravide arbeidstakere har rett på svangerskapspermisjon i inntil 12 uker under svangerskapet. Uttak av foreldrepenger kan starte fra samme tidspunkt. Uttak av foreldrepenger må senest starte 3 uker før fødselen, og denne permisjonstiden er forbeholdt moren.

Fødselspermisjon[rediger | rediger kilde]

De 6 første ukene etter fødselen er også forbeholdt moren. Far har imidlertid rett til å ta ut to uker omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen. Dette er ikke en del av fedrekvoten på 10 uker, som normalt tas ut senere i stønadsperioden.

Fedrekvote- og mødrekvote[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel

Fedrekvoten har fra 2013 vært på 14 uker og er forbeholdt far/medmor. Fra 2013 ble loven gjort om, slik at foreldrepermisjonen ble tredelt, med like lang del (14 uker) forbeholdt mor og en tilsvarende del forbeholdt far. 6 uker av mors del (mødrekvoten) må tas ut i forbindelse med fødselen.[1] Fedrekvoten har fra 1.juli 2014 blitt endret fra 14 uker til 10 uker forbehold far.

Omsorgspermisjon[rediger | rediger kilde]

Omsorgspermisjon er en 2 ukers velferdspermisjon faren/medmoren har rett på i forbindelse med fødselen, men som ikke inngår i fødselspermisjonen. Man har ikke krav på lønn disse to ukene, men det er vanlig at arbeidsgiver dekker det.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. «Politikk for likestilling». NOU 2012. Regjeringen.no. Besøkt 9. juli 2013.