Hopp til innhold

Permittering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Permittering er en ordning der en arbeidstaker pålegges et midlertidig fritak fra sin arbeidsplikt mens arbeidsgiver fritas fra lønnsplikten. Det at tiltaket er midlertidig skiller permittering fra oppsigelse.

Norge[rediger | rediger kilde]

Ordningen er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av lov om lønnsplikt under permittering. De ulovfestede reglene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til å iverksette permittering. Forholdene som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke arbeidstakeren. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. Eksempel på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker, med videre. Ansiennitetsprinsippet skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov. En bedrift som vurderer å gå til permittering har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det skal føres protokoll fra dette møtet.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut ifra saklig grunn. Før permittering kan iverksettes må arbeidstaker varsles skriftlig om dette. Varslingsfristen er normalt 14 dager.

Ved permittering skal arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 20 dager. I denne perioden løper arbeidsgivers lønnsplikt, samtidig som arbeidstaker ikke har arbeidsplikt. Arbeidsgiverperiodens lengde er uavhengig av permitteringsgraden. Betalingsplikten stanser i perioder hvor arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær, og løper videre fra den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt om permitteringen ikke hadde funnet sted. Permitterte arbeidstakere kan søke om dagpenger. Retten til dagpenger er imidlertid betinget av at vilkårene for dette er oppfylt.

En arbeidstaker som er permittert, kan si opp stillingen sin med 14 dagers frist.

Sverige[rediger | rediger kilde]

I Sverige er permittering den periode da arbeidsgiveren, uten at ansettelsen opphører, ikke gir arbeidstakeren noe arbeid, men oftest likevel full lønn. Under permittering er arbeidstakeren pliktig å innfinne seg på arbeidsplassen når arbeidsgiveren beordrer dette. I Sverige finnes denne bestemmelsen i lagen om anställningsskydd § 21. Loven er semi-deklaratorisk til arbeidstakerens fordel ifølge lovens § 2.[1][2]

Finland[rediger | rediger kilde]

I Finland betales ikke lønn under permitteringen, men arbeidstakeren har rett til å søke om arbeidsløshetstrygd.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]