PaxLeksikon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

PaxLeksikon eller Pax Leksikon er et norsk oppslagsverk i seks bind, utgitt av Pax forlag i perioden fra 1978 til 1981. I norsk sammenheng er oppslagsverket unikt, selv om det har likhetstrekk med Arbeidernes Leksikon fra 1932. PaxLeksikon definerete seg ikke som et nøytralt leksikon, men som et politisk leksikon. Leksikonet har grundigere artikler om utvalgte emner sett fra et politisk ståsted. Leksikonet har mye historisk interessant dokumentasjon av grunnlaget for og deler av den politiske debatten på 1970-tallet.

NorgesLexi gjorde etter samtykke fra Pax forlag og redaksjonen PaxLeksikon tilgjengelig på internett. NorgesLexi sa om utgivelsen av PaxLeksikon:

Årsaken til at vi ønsker å gjøre dette er at dette leksikonet var unikt i norsk sammenheng da det kom ut i 1976, selv om det har slektskap med Arbeidernes Leksikon fra 1932, og fremdeles står det som et av de mest interessante leksika i den norske floraen av oppslagsverk. Ikke minst skyldes dette tanken som lå bak utgivelsen - at det skulle være et leksikon som skulle bryte det borgerlige herredømmet over kunnskapsfomidlingen. Dette gir leksikonet en helt bevisst politisk vinkling, noe den våkne leser raskt vil legge merke til, og springer ut fra det politisk spennende 1970-tallet, da den radikale venstresiden fremdeles sto sterkt, kvinnebevegelsen var for alvor i ferd med å gjøre seg gjeldende og miljøbevisstheten hos folk var i ferd med å våkne. Som redaksjonen selv sier: "Det er et politisk leksikon, ikke et leksikon for konversasjon

Verket ble redigert av Hans Fredrik Dahl, Jon Elster, Irene Iversen, Siri Nørve, Tor Inge Romøren, Rune Slagstad og Mariken Vaa.

Oppslagsverket ble redigert med et uttalt venstreorientert ståsted[1], og det ble lagt særlig stor vekt på kvinnesak, miljøvern, arbeiderbevegelsen slik radikale venstreside definerte begrepene. For eksempel står det i artikkelen om Busserull[2]:

Tving en miljøvernforkjemper til å bruke stresskoffert og ha blazer, og han vil over tid bli drevet ut i en identitetskrise. … Og det er ikke lett, lenge svirret mellomlagsmennesket rundt i cordfløyelsdresser og strikka slips (arkitektvarianten). Dongerien var ofte for motepreget for mellomlagsmennesket, den kunne antyde at man var påvirket av stupid kjøpepress.

I artikkelen om Plassen, Anne[3] står: «Husmannskona Anne Nilsdotter Plassen kunne vore fødd på plassen Sveltihel i Gudbrandsdalen kring 1815. ...». Artikkelen er et velskrevet uttrykk for verkets vilje til å skildre underklassens kår og historie, og til å utfordre den gjengse oppfatning av hvem som var verdig omtale i leksika. For å oppfylle formålet konstruerer leksikonet en person de kaller Anne Plassen og skildrer hennes liv slik de antar at det måtte ha vært.

Et frittstående bind 7 Fakta om krig og fred utkom i 1983. Verket fikk et frittstående supplementsbind i Norsk samfunnsleksikon, utgitt i 1987, og i ny utgave i 1993.

Gjennom prosjektet Norgeslexi er PaxLeksikon nå gratis tilgjengelig på Internett. Danske Leksikon for det 21. århundrede er også laget med utgangspunkt i PaxLeksikon.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Digitalisert utgave i bokhylla.no, tilgjengelig for norske IP-adresser