Hopp til innhold

Pauli-matrise

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hver egenvektor for spinn-1/2 tilsvarer et punkt på en kuleflate eller Bloch-sfære.

Pauli-matriser er tre 2 × 2 matriser som ble innført av Wolfgang Pauli for å beskrive ikke-relativistiske partikler med spinn-1/2. De er hermitiske og kan benyttes til å beskrive alle andre kvantemekaniske system som har et todimensjonalt Hilbert-rom.

Et viktig eksempel er en qubit som er den minste enheten i en kvantedatamaskin. Tillatte tilstander for slike system kan representeres av punkter på en kuleflate som kalles en «Bloch-sfære».

Matrisene er definerte som:

hvor i = √-1 er den imaginære enheten. De utgjør den fundamentale representasjonen av generatorene til Lie-gruppen SU(2) som beskriver rotasjoner. Samtidig kan de betraktes som basiselementene i Clifford-algebraen Cℓ(3,0). Dirac-ligningen og dens løsninger for relativistiske partikler med spinn-1/2 er fundert på Pauli-matriser.[1]

Algebraiske egenskaper[rediger | rediger kilde]

Ved direkte utregning finner man

hvor er 2 × 2 enhetsmatrisen. Den blir ofte utelatt i mange sammenhenger der den ikke har noen betydning. Når matrisene er forskjellige, finner man på samme måte

Det betyr at Disse forskjellige produktene kan sammenfattes delvis i kommutatoren

når man benytter det antisymmetriske Levi-Civita-symbolet og Einsteins summekonvensjon, samt antikommutatoren

ved bruk av Kronecker-deltaet. Addisjon av disse to uttrykkene gir den fundamentale sammenhengen

Den inneholder alle de algebraiske egenskapene til Pauli-matrisene.[2]

I tillegg til at matrisene er hermitiske, har også deres determinanter (det) og spor (tr) bestemte verdier,

Grunnen for dette er at de alle har de samme to egenverdiene +1 og -1.

Pauli-vektorer[rediger | rediger kilde]

I mange sammenhenger er det hensiktsmessig å betrakte de tre Pauli-matrisene som komponentene til en vektor Det gjør det mulig å beregne dens komponent langs en vilkårlig annen vektor u = (ux, uy, uz } som

På denne måten konstrueres en «Pauli-vektor» med determinant

Dens kvadrat kan skrives som

når man dropper enhetsmatrisen på høyre side.

Mer generelt produktet mellom to forskjellige Pauli-vektorer

da vektorproduktet kan uttrykkes ved Levi-Civita-symbolet som inngår i det siste leddet.[3]

Pauli-matrisene kan benyttes ved Lorentz-transformasjoner slik de opptrer i kovariant relativitetsteori. Sammen med enhetsmatrisen utgjør de da en firevektor med kovariante komponenter Hvis nå er en firevektor, kan den fremstilles som en kovariant Pauli-vektor

Dens determinant er nå

slik at metrikken i Minkowski-rommet kommer riktig ut.[4]

Bloch-sfære[rediger | rediger kilde]

Wolfgang Pauli viste at en partikkel med spinn s = 1/2 har en spinnvektor som kan fremstilles ved de tre matrisene

hvor ħ  er den reduserte Planck-konstanten. De to egenverdiene ±1 til σz tilhører to ortogonale egenvektorer som representeres ved spinorene

der og Man sier derfor at de to tilstandene beskriver et spinnet som peker i retning +z  eller den motsatte retningen -z.

Spinn i andre retninger kan beskrives ved spinorer på den generelle formen hvor a  og b  er komplekse komponenter. For eksempel er

en egentilstand for σy med egenverdi +1. Spinoren beskriver tilstanden hvor spinnet peker langs y-aksen.[2]

Spinn i en vilkårlig retning gitt i kulekoordinater ved enhetsvektoren n = (sinθ cosφ, sinθ sinφ, cosθ), må tilsvare en egentilstand av matrisen

med egenverdi +1. Den kan finnes mest direkte ved å rotere egentilstanden med spinnet langs z-aksen slik at det får sin retning langs n. Anvendes rotasjonsmatrisene for spinn-1/2, først med θ  om y-aksen og så φ  om z-aksen, går spinoren over til

Hver slik egentilstand er éntydig gitt ved koordinatene (θ, φ) som angir et punkt på en kuleflate. Denne kalles ofte for en «Bloch-sfære» etter Felix Bloch når den anvendes i denne sammenhengen.[5]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ R. Penrose, The Road to Reality, Jonathan Cape, London (2004). ISBN 0-224-04447-8.
  2. ^ a b D.J. Griffiths, Quantum Mechanics, Pearson Education International, Essex (2005). ISBN 1-292-02408-9.
  3. ^ J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Menlo Park CA (1985). ISBN 0-8053-7501-5.
  4. ^ C.W. Misner, K.S. Thorne and J.A. Wheeler, Gravitation, W. H. Freeman, San Francisco (1973). ISBN 0-7167-0344-0.
  5. ^ E.W. Weisstein, Bloch Sphere, Wolfram MathWorld.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]