Qubit

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En qubit er en kvantebit, fra engelsk quantum bit. Den klassiske, binære informasjonsenheten er en bit, som kan anta verdiene 0 eller 1. Dette er den grunnleggende informasjonsbæreren i enhver klassisk datamaskin. I en tenkt datamaskin basert på kvantemekaniske prinsipper, en kvantedatamaskin, erstattes denne med en qubit, som kan være en superposisjon mellom disse to.

I et kvantemekanisk system bestående av to tilstander (f.eks. fotonets polarisasjon eller atomære energinivåer) kan man tilegne den ene tilstanden og den andre . En generell qubit er da

hvor og er komplekse tall som oppfyller . Sannsynligheten for at qubiten måles til å være i tilstanden er da , og å være i tilstanden er .