Qubit

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

En qubit er en kvantebit, fra engelsk quantum bit. Den klassiske, binære informasjonsenheten er en bit, som kan anta verdiene 0 eller 1. Dette er den grunnleggende informasjonsbæreren i enhver klassisk datamaskin. I en tenkt datamaskin basert på kvantemekaniske prinsipper, en kvantedatamaskin, erstattes denne med en qubit, som kan være en superposisjon mellom disse to.

I et kvantemekanisk system bestående av to tilstander (f.eks. fotonets polarisasjon eller atomære energinivåer) kan man tilegne den ene tilstanden |0\rangle og den andre |1\rangle. En generell qubit er da

|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle

hvor \alpha og \beta er komplekse tall som oppfyller |\alpha|^2+|\beta|^2=1. Sannsynligheten for at qubiten måles til å være i tilstanden |0\rangle er da |\alpha|^2, og å være i tilstanden |1\rangle er |\beta|^2.