Paragraf

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Scannet utsnitt av Norges lover

En paragraf (forkortet §) (fra gresk paragraphos, skrevet ved siden av, tilføyet) er en bestemmelse i et regelverk.

Betegnelsen brukes ved utforming av lover, vedtekter, traktater og lignende, og hver paragraf beskriver en enkelt bestemmelse av flere bestemmelser i regelverket. Hver paragraf kan bestå av flere ledd (avsnitt) eller setninger. Hver paragraf kan også inneholde nummererte underpunkter og/eller bokstaver.

I et regelverk vil vanligvis et antall paragrafer være innlemmet i et kapittel som omhandler mer vidtfavnende forhold.