Norges Grunnlov § 49

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Paragraf 49 i Norges Grunnlov er grunnlaget for den lovgivende makt i Norge, og tildeler Stortinget kompetanse som lovgiver. Samme paragraf bestemmer også at Norge er et representativt demokrati hvor folket igjennom Stortinget er med og bestemmer landets lover.

I sin opprinnelige form innebar paragrafen at Stortinget var inndelt i odelstinget og lagtinget. Lovforslag ble sendt til odelstinget gjennom en odelstingsproposisjon. Etter å ha blitt behandlet og eventuelt vedtatt av odelstinget, ble de sendt videre til lagtinget for videre behandling og eventuelt endelig vedtak. Paragrafens ordlyd var:

SitatFolket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.Sitat

Ordningen med odelsting og lagting ble opphevet gjennom en grunnlovsendring av 1. oktober 2009. Den nåværende ordlyden er:

SitatFolket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.Sitat