Nevrolingvistisk programmering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nevrolingvistisk programmering (etter engelsk Neuro-linguistic programming, forkortet NLP) er en pseudovitenskapelig tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi som ble utviklet i 1970 av Richard Bandler og John Grinder i California. Opphavsmennene hevdet at det er en sammenheng mellom nevrologiske prosesser («neuro»), språk («språklig») og atferdsmønstre lært gjennom erfaring («programmering»), og at bruk av NLP kan forandre disse mønstrene slik at en kan oppnå bestemte mål i livet.[1][2]

NLP er en tilnærmingsmåte til psykoterapi og organisasjonsendring som bygger på en hypotese om forholdet mellom vellykkede atferdsmønstre og underliggende personlige erfaringer, særlig tankemønstre. NLP er en form for alternativ behandling som sies å øke selvbevissthet og evne til mer effektiv kommunikasjon gjennom endring av personlige tanke- og følelsesmessige mønstre.

NLP har liten anerkjennelse i fagmiljøer innenfor psykologi og lingvistikk. Systematiske gjennomganger av tilgjengelig vitenskapelig forskning stiller spørsmålstegn ved prinsippene innen NLP[3][4] og viser at metoden ikke fører til de forespeilede resultater.[5][6] Kritikken retter seg også mot valg av navn på metoden,[7] de grunnleggende idéene og terminologien som blir brukt.[8][9] NLP nevnes som eksempel på pseudovitenskap i undervisningen av vitenskapsforståelse på universitetsnivå.[10][11][12] I forskning som studerer «kvakksalveri» i psykisk helsepraksis, nevner Norcross et al. (2006) at NLP sannsynligvis ikke virker i behandlingen av atferdsproblemer.[13]

NLP-utdanning og trening[rediger | rediger kilde]

Sentralt for tilhengerne av NLP er deres forståelse av praksis og trening. Det finnes mange forskjellige NLP-skoler i Norge, samt enkelte treningsgrupper som ikke er forbundet med skoler.

For å bli NLP-Practitioner må man gjennomføre NLP-utdanning hos en NLP-trener eller Master Trainer. NLP-skolene kan ha trenere som er fra forskjellige sertifiseringsorganisasjoner. Organisasjonene setter krav til innhold i kursene NLP-Practitioner, NLP Master-Practitioner og NLP-Trener. Dette er for å tilstrebe omtrent lik standard for alle NLP-ere.

Historie[rediger | rediger kilde]

Richard Bandler, en av NLP-metodens grunnleggere, på et seminar i London 2007

I NLPs tidlige historie rundt 1975 begynte Richard Bandler og lingvist John Grinder å lage modeller av teoriene og metodene til psykiaterne Fritz Perls, Virginia Satir og Milton Erickson. De utga også de første hovedverkene innenfor NLP. «Modellering»[klargjør] er det viktigste elementet i NLP og regnes som grunnpilar som resten av teknikkene er basert på, sammen med «20 grunnforutsetninger» som danner den etiske rammen.

NLP har vært i endring siden 1975. I 1982 ble «tidslinjearbeid»[bør utdypes] utviklet parallelt av Steve Andreas og Connirea Andreas i Boulder Colorado, og av Robert Dilts.

Robert Dilts er sentral i NLP-bevegelsen, og har skrevet flere bøker. Han har siden 1990 vært særlig opptatt av trosforestillinger og hvordan han antar at overbevisninger virker, og har skrevet flere bøker om NLP, deriblant Changing Beliefs with NLP, Beliefs Pathway to Health and Well-Being og Sleight of Mouth fra 1999 som fokuserte spesielt på språk.

Etterhvert har NLP tatt så mange former og anvendelsesområder at det er vanskelig å gi noen nøyaktig beskrivelse av teknikken.[14] Mangelen på vitenskapelig støtte for den påståtte effektiviteten av NLPs prosesser, prinsipper og utvalg av andre årsaker, har ført til at fagmiljøene i hovedsak konkluderer at NLP er en pseudovitenskap.[15]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Tosey, P. & Mathison, J., (2006) "Introducing Neuro-Linguistic Programming Centre for Management Learning & Development, School of Management, University of Surrey.
 2. ^ Dilts, R., Grinder, J., Delozier, J., and Bandler, R. (1980). Neuro-Linguistic Programming: Volume I: The Study of the Structure of Subjective Experience. Cupertino, CA: Meta Publications. p. 2. ISBN 0-916990-07-9
 3. ^ Von Bergen, C. W.; Gary, B. S.; Rosenthal, T.; Wilkinson, L. V. (1997). "Selected alternative training techniques in HRD". Human Resource Development Quarterly 8 (4): 281. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrdq.3920080403/abstract;jsessionid=AF9B67D7F46196A505280FC3F8EF6DB9.d02t03
 4. ^ Druckman, D. (2004). "Be All That You Can Be: Enhancing Human Performance1". Journal of Applied Social Psychology 34 (11): 2234. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2004.tb01975.x/abstract
 5. ^ Witkowski, T. (2010). "Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration?". Polish Psychological Bulletin 41 (2): 58–50 http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2010.41.issue-2/v10059-010-0008-0/v10059-010-0008-0.xml
 6. ^ Sharpley, C. F. (1987). "Research findings on neurolinguistic programming: Nonsupportive data or an untestable theory?". Journal of Counseling Psychology 34: 103–107. http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0022-0167.34.1.103
 7. ^ Corballis, MC., "Are we in our right minds?" In Sala, S., (ed.) (1999), Mind Myths: Exploring Popular Assumptions About the Mind and Brain Publisher: Wiley, John & Sons. ISBN 0-471-98303-9 pp. 25–41 (see p. 41)
 8. ^ Stollznow, K. (2010). "Bad language: Not-so Linguistic Programming". Skeptic 15 (4): 7.
 9. ^ Norcross, J. C.; Koocher, G. P.; Garofalo, A. (2006). "Discredited psychological treatments and tests: A Delphi poll". Professional Psychology: Research and Practice 37 (5): 515.
 10. ^ Lum.C (2001). Scientific Thinking in Speech and Language Therapy. Psychology Press. p. 16. ISBN 0-8058-4029-X.
 11. ^ Lilienfeld, Scott O.; Lohr, Jeffrey M.; Morier, Dean (1. juli 2001). «The Teaching of Courses in the Science and Pseudoscience of Psychology: Useful Resources». Teaching of Psychology. 3 (engelsk). 28: 182–191. ISSN 0098-6283. doi:10.1207/S15328023TOP2803_03. Besøkt 13. mai 2021. 
 12. ^ Dunn D, Halonen J, Smith R (2008). Teaching Critical Thinking in Psychology. Wiley-Blackwell. p. 12. ISBN 978-1-4051-7402-2.
 13. ^ Norcross, J. C.; Koocher, G. P.; Garofalo, A. (2006). "Discredited psychological treatments and tests: A Delphi poll". Professional Psychology: Research and Practice 37 (5): 515.
 14. ^ Spurkland, Marte (23. desember 2009). «Det du tenker på, blir virkelighet;». www.dn.no (norsk). Dagens Næringsliv. Besøkt 13. mai 2021. «Interessen for selvutviklingsbøker og kurs øker kraftig, men kritikerne hevder bransjen er drevet av sjarlataner. (---)» 
 15. ^ Gareth Roderique-Davies, University of South Wales (2009). «Neuro-linguistic programming: cargo cult psychology?». ResearchGate. Besøkt 13. mai 2021. 

Hovedverkene innenfor NLP[rediger | rediger kilde]

 • (en) Bandler og Grinder: The Structure of Magic Vol. I 1975.
 • (en) Bandler og Grinder: The Structure of Magic Vol. II 1976.
 • (en) Bandler og Grinder: Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson.M.D., Vol. I. 1975.
 • (en) Bandler og Grinder: Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson.M.D., Vol. II. 1976.
 • (en) Bandler og Grinder: Frogs Into Princes. 1979.
 • (en) Dilts, Grinder, Bandler, DeLozier: Neuro-Linguistic Programming Vol. I. 1980.
 • (en) Bandler og Grinder: Reframing. 1982.
 • (en) Bandler, Richard: Using Your Brain. 1985.
 • (en) Bandler, Richard: Changing With Families. 1976.

Annen litteratur[rediger | rediger kilde]

På norsk
Engelsk
 • O'Connor og Seymour: Introducing Neuro-Linguistic Programming. 1993.
 • (fr) Winkin, Y: Eléments pour un procès de la P.N.L. , MédiAnalyses, no. 7, septembre, 1990, s. 43-50.
 • (en) Drenth, J.D. (2003): Growing anti-intellectualism in Europe; a menace to science. Studia Psychologica 45: s. 5-13.
 • (en) Singer, Margaret (1995). Cults in Our Midst : The Continuing Fight Against Their Hidden Menace, New York, NY: Jossey Bass. [ISBN 0-7879-6741-6].
 • (en) Hardiman (1994) NLP background and issues. Industrial relations review and report No 560 May
 • (en) Summers, Lynn. (Jan 1996) Training & Development. Alexandria, VA: American Society for Training & Development: Vol. 50, Iss. 1; pg. 30, 2 pgs
 • (de) Michael Sommer "Esoterischer Spuk oder effektive Lehrmethoden? NLP und andere Psychomethoden erfreuen sich auch in der Weiterbildung wachsender Beliebtheit" i Erwachsenenbildung. Vierteljahresschrift für Theorie und Praxis. Hrsg.: Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. Heft 2/98, S. 70-72. [1]
 • (en) Novopashin, A: "Totalitarian Sects and the Democratic State" (2004) International Conference in Novosibirsk: 9-11 November 2004
 • (en) Michael D Langone (red): Recovery from Cults: Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse, New York, NY: W W Norton & Company, 1993.
 • O'Connor, Joseph: NLP i Teori og Praksis. 2002
 • (en) O'Connor og Seymour: Introducing Neuro-Linguistic Programming. 1993.
 • (en) Bandler, Richard: Using Your Brain. 1985.
 • (en) Andreas, Steve and Faulkner, Charles: NLP The new technology of achievement. 1994.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]