Nevrolingvistisk programmering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Nevrolingvistisk programmering (etter engelsk Neuro-linguistic programming, forkortet NLP) er en omstridt, alternativ tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi som ble utviklet i 1970 av Richard Bandler og John Grinder i California. Opphavsmennene hevdet at det er en sammenheng mellom nevrologiske prosesser («neuro»), språk («språklig») og atferdsmønstre lært gjennom erfaring («programmering»), og at bruk av NLP kan forandre disse mønstrene slik at en kan oppnå bestemte mål i livet.[1][2]

NLP er en tilnærmingsmåte til psykoterapi og organisasjonsendring som bygger på «en modell av mellommenneskelig kommunikasjon som hovedsakelig er opptatt av forholdet mellom vellykkede atferdsmønstre og underliggende personlige erfaringer, særlig tankemønstre» og «et system for alternativ behandling som er basert på dette og søker å utdanne folk i selvbevissthet og effektiv kommunikasjon og få dem til endre personlige mønstre av tanke- og følelsesmessig oppførsel».

NLP anerkjennes ikke av fagmiljøer innenfor psykologi eller lingvistikk. Den vitenskapelige dokumentasjonen av metoden viser tvertimot at NLP må regnes som en diskreditert pseudovitenskap uten empirisk bevis for at metoden virker. Vitenskapelige metaanalyser (systematiske gjennomganger av tilgjengelig forskning) viser at påstandene om NLP inneholder faktafeil[3][4] og at metoden ikke fører til de resultatene som talspersonene for den lover.[5][6] Kritikken retter seg også mot valg av navn på metoden,[7] de grunnleggende idéene og terminologien som blir brukt.[8][9] NLP nevnes som eksempel på pseudovitenskap i undervisningen av vitenskapsforståelse på universitetsnivå.[10][11][12] I forskning som studerer «kvakksalveri» i psykisk helsepraksis, nevner Norcross et al. (2006) at NLP sannsynligvis ikke virker i behandlingen av atferdsproblemer.[13] Ifølge klinisk psykolog Grant Devilly (2005) har utbredelsen av NLP vært i tilbakegang siden 1970-tallet.[14]

NLP-utdanning og trening[rediger | rediger kilde]

Sentralt innenfor NLP er forståelsen av praksis og trening. Det finnes mange forskjellige NLP-skoler i Norge, og en del treningsgrupper som ikke er forbundet med skoler.

For å bli NLP-Practitioner må man gjennomføre NLP-utdanning hos en NLP-trener eller Master Trainer. NLP-skolene kan ha trenere som er fra forskjellige sertifiseringsorganisasjoner. Organisasjonene setter krav til innhold i kursene NLP-Practitioner, NLP Master-Practitioner og NLP-Trener. Dette er for å tilstrebe omtrent lik standard for alle NLP-ere.

Historie[rediger | rediger kilde]

Richard Bandler, en av NLP-metodens grunnleggere, på et seminar i London 2007

I NLPs tidlige historie rundt 1975 begynte Richard Bandler og lingvist John Grinder (PhD) å lage modeller av teoriene og metodene til psykiaterne Fritz Perls, Virginia Satir og Milton Erickson. De utga også de første hovedverkene innenfor NLP. «Modellering»[klargjør] er det viktigste elementet i NLP, det er selve grunnpilaren som resten av teknikkene er basert på, sammen med «20 grunnforutsetninger» som danner den etiske rammen. Selve prosessen i modelleringen er viktigere enn innholdet. I prosessen handler NLP like mye om epistemologi (erkjennelsesfilosofisk tilnærming) som teknikker, modeller og forståelse.[klargjør] Epistemologi betyr i denne sammenhengen «læren om menneskets subjektive oppfattelse av omverden».[15]

NLP har vært i endring siden 1975. I 1982 ble «tidslinjearbeid»[bør utdypes] utviklet parallelt av Steve Andreas og Connirea Andreas i Boulder Colorado, og av Robert Dilts, PhD ved University of California i Santa Cruz, og vist på NANLP Conference i Denver i Colorado.[trenger referanse] På konferansen deltok Wyatt Woodsmall og Leslie Cameron-Bandler som vidreutviklet ideen. I oktober 1986 møttes så Tad James, Wyatt Woodsmall og Steve Andreas for første gang, og året etter ble Time Line Therapy («tidslinjeterapi») beskrevet av Tad James.[trenger referanse] Han tilførte en behandlingsprosess til forestillingen om et internt system for lagring av minner.[trenger referanse]

Robert Dilts var med i den første gruppen studenter ved Universitetet i Santa Cruz i California som utforsket og utviklet NLP.[trenger referanse] Han har siden 1990 vært særlig opptatt av trosforestillinger og hvordan overbevisninger virker. Robert Dilts har skrevet en rekke artikler og 18 bøker, deriblant Changing Beliefs with NLP og Beliefs Pathway to Health and Well-Being samt Sleight of Mouth fra 1999 som fokuserte spesielt på språk.

Etterhvert har NLP tatt så mange former og anvendelsesområder at det er vanskelig å gi noen nøyaktig beskrivelse av teknikken.[16] Mangelen på vitenskapelig støtte for den påståtte effektiviteten av NLPs prosesser, prinsipper og utvalg av andre årsaker, har ført til at fagmiljøene i hovedsak konkluderer at NLP er en pseudovitenskap.[17]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Tosey, P. & Mathison, J., (2006) "Introducing Neuro-Linguistic Programming Centre for Management Learning & Development, School of Management, University of Surrey.
 2. ^ Dilts, R., Grinder, J., Delozier, J., and Bandler, R. (1980). Neuro-Linguistic Programming: Volume I: The Study of the Structure of Subjective Experience. Cupertino, CA: Meta Publications. p. 2. ISBN 0-916990-07-9
 3. ^ Von Bergen, C. W.; Gary, B. S.; Rosenthal, T.; Wilkinson, L. V. (1997). "Selected alternative training techniques in HRD". Human Resource Development Quarterly 8 (4): 281. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrdq.3920080403/abstract;jsessionid=AF9B67D7F46196A505280FC3F8EF6DB9.d02t03
 4. ^ Druckman, D. (2004). "Be All That You Can Be: Enhancing Human Performance1". Journal of Applied Social Psychology 34 (11): 2234. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2004.tb01975.x/abstract
 5. ^ Witkowski, T. (2010). "Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration?". Polish Psychological Bulletin 41 (2): 58–50 http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2010.41.issue-2/v10059-010-0008-0/v10059-010-0008-0.xml
 6. ^ Sharpley, C. F. (1987). "Research findings on neurolinguistic programming: Nonsupportive data or an untestable theory?". Journal of Counseling Psychology 34: 103–107. http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0022-0167.34.1.103
 7. ^ Corballis, MC., "Are we in our right minds?" In Sala, S., (ed.) (1999), Mind Myths: Exploring Popular Assumptions About the Mind and Brain Publisher: Wiley, John & Sons. ISBN 0-471-98303-9 pp. 25–41 (see p. 41)
 8. ^ Stollznow, K. (2010). "Bad language: Not-so Linguistic Programming". Skeptic 15 (4): 7.
 9. ^ Norcross, J. C.; Koocher, G. P.; Garofalo, A. (2006). "Discredited psychological treatments and tests: A Delphi poll". Professional Psychology: Research and Practice 37 (5): 515.
 10. ^ Lum.C (2001). Scientific Thinking in Speech and Language Therapy. Psychology Press. p. 16. ISBN 0-8058-4029-X.
 11. ^ Lilienfeld, S. O.; Lohr, J. M.; Morier, D. (2001). "The Teaching of Courses in the Science and Pseudoscience of Psychology: Useful Resources". Teaching of Psychology 28 (3): 182. http://top.sagepub.com/content/28/3/182
 12. ^ Dunn D, Halonen J, Smith R (2008). Teaching Critical Thinking in Psychology. Wiley-Blackwell. p. 12. ISBN 978-1-4051-7402-2.
 13. ^ Norcross, J. C.; Koocher, G. P.; Garofalo, A. (2006). "Discredited psychological treatments and tests: A Delphi poll". Professional Psychology: Research and Practice 37 (5): 515.
 14. ^ Devilly, G. J. (2005). "Power Therapies and possible threats to the science of psychology and psychiatry". Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 39 (6): 437–445. http://anp.sagepub.com/content/39/6/437 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15943644
 15. ^ Effektiv NLP og Psykologi / ENLPP Norsk Institutt for Menneskelig Utvikling
 16. ^ «Det du tenker på, blir virkelighet» Dagens Næringsliv
 17. ^ Neuro-Linguistic Programming: Cargo Cult Psychology? Gareth Roderique-Davies, University of Glamorgan

Hovedverkene innenfor NLP[rediger | rediger kilde]

 • (en) Bandler og Grinder: The Structure of Magic Vol. I 1975.
 • (en) Bandler og Grinder: The Structure of Magic Vol. II 1976.
 • (en) Bandler og Grinder: Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson.M.D., Vol. I. 1975.
 • (en) Bandler og Grinder: Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson.M.D., Vol. II. 1976.
 • (en) Bandler og Grinder: Frogs Into Princes. 1979.
 • (en) Dilts, Grinder, Bandler, DeLozier: Neuro-Linguistic Programming Vol. I. 1980.
 • (en) Bandler og Grinder: Reframing. 1982.
 • (en) Bandler, Richard: Using Your Brain. 1985.
 • (en) Bandler, Richard: Changing With Families. 1976.

Annen litteratur[rediger | rediger kilde]

På norsk
Engelsk
 • O'Connor og Seymour: Introducing Neuro-Linguistic Programming. 1993.
 • (fr) Winkin, Y: Eléments pour un procès de la P.N.L. , MédiAnalyses, no. 7, septembre, 1990, s. 43-50.
 • (en) Drenth, J.D. (2003): Growing anti-intellectualism in Europe; a menace to science. Studia Psychologica 45: s. 5-13.
 • (en) Singer, Margaret (1995). Cults in Our Midst : The Continuing Fight Against Their Hidden Menace, New York, NY: Jossey Bass. [ISBN 0-7879-6741-6].
 • (en) Hardiman (1994) NLP background and issues. Industrial relations review and report No 560 May
 • (en) Summers, Lynn. (Jan 1996) Training & Development. Alexandria, VA: American Society for Training & Development: Vol. 50, Iss. 1; pg. 30, 2 pgs
 • (de) Michael Sommer "Esoterischer Spuk oder effektive Lehrmethoden? NLP und andere Psychomethoden erfreuen sich auch in der Weiterbildung wachsender Beliebtheit" i Erwachsenenbildung. Vierteljahresschrift für Theorie und Praxis. Hrsg.: Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. Heft 2/98, S. 70-72. [1]
 • (en) Novopashin, A: "Totalitarian Sects and the Democratic State" (2004) International Conference in Novosibirsk: 9-11 November 2004
 • (en) Michael D Langone (red): Recovery from Cults: Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse, New York, NY: W W Norton & Company, 1993.
 • O'Connor, Joseph: NLP i Teori og Praksis. 2002
 • (en) O'Connor og Seymour: Introducing Neuro-Linguistic Programming. 1993.
 • (en) Bandler, Richard: Using Your Brain. 1985.
 • (en) Andreas, Steve and Faulkner, Charles: NLP The new technology of achievement. 1994.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]