Naturviter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En naturviter er en person som har avlagt eksamen på hovedfags- eller mastergradsnivå innen naturvitenskapelige fag, miljø, landbruk, skogbruk, landskapsarkitektur, biologi, økologi, cellebiologi, forvaltning av naturressurser eller kulturlandskap m.m. fra universitet eller høgskole.

Uttrykket brukes ofte som oversettelse for det engelske «naturalist», et uttrykk som brukes om folk som arbeider med naturvitenskapelige emner, uten å ha formell kompetanse. Historisk har disse bidratt med betydelig kunnskap innen naturvitenskapen. Om naturviter oversettes til engelsk blir det scientist som betyr vitenskapsmann. Helt korrekt blir ikke oversettelsen siden naturviter er et svevende begrep. Naturviter er vitenskapsmann i den meningen at man er trent i å forstå og bruke vitenskapelige metoder. Det engelske begrepet scientist kan mer generelt oversettes til suffikset -viter, og kan henvise til at man har «akademisk utdannelse i en bestemt vitenskap (et bestemt fag) eller en bestemt fagdisiplin».[1] Eksempler er geoviter, litteraturviter, samfunnsviter, språkviter. Scientist må ikke forveksles med forsker (engelsk: researcher).

Begrepet naturviter blir nå mer og mer knyttet til personer som har naturvitenskapelig kompetanse og som jobber for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ulike utdanninger[rediger | rediger kilde]

Naturviterbegrepet favner mange ulike utdanningsretninger som:

 • Biologi
 • Zoologi
 • Økologi
 • Limnologi
 • Akvakultur
 • Marinbiologi
 • Cellebiologi
 • Bioteknologi
 • Arealplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Naturforvaltning
 • Landbruks- og miljøteknikk
 • Skogfag
 • Husdyrfag
 • Plantevitenskap
 • Matvitenskap
 • Næringsmiddelfag
 • Kjemi
 • Geografi
 • Geologi
 • Økonomi og ressursforvaltning

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]