Natriumnitrat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Natriumnitrat
Andre navn
Chilesalpeter, Natronsalpeter
Identifikatorer
CAS-nummer7631-99-4
Kjemiske egenskaper
FormelNaNO3
Molar masse84,9947 g/mol
UtseendeHvitt krystallinsk pulver
Tetthet2257 kg/m3
Smeltepunkt308 °C
Kokepunkt380 °C
Løselighet91,2 g/100 mL (i vann 25 °C)

Natriumnitrat, Chilesalpeter, natronsalpeter kjemisk formel NaNO3, kan framstilles ved å blande natriumhydroksid med salpetersyre:

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

Chilesalpeter består av 36,5 % natron og 63,5 % salpetersyre, men er oftest tilsatt koksalt og glaubersalt. Saltet er krystallint, fargeløst, gjenomskinlig eller gjenomlysende. Det løses lett i vann, som dermed får en salt smak.

Chilesalpeter forekommer i nærheten av Iquique på grensen mellom Chile og Peru på 1000 meters høyde over havet i metertykke lag med en utstrekning på 2–3000 km². Disse store salpeterlagene, med 15 % renhet er dannet ved oksidasjon av nitrogenholdige, organiske stoffer, rester av havsdyr og lignende, slik at det er dannet salpetersyre, som tatt til seg en del av havvannets natroninnhold.

Chilesalpeteren hadde på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet stor betydning for fremstilling av kalisalpeter, salpetersyre, ved svovelsyrefabrikasjon og som gjødsel. Det var en viktig industri i Chile som etter 1920-tallet konkurrertes ut av fullgjødsel fremstilt med Haber-Bosch-prosessen.

Anvendt som konserveringsmiddel betegnes chilesalpeter som E-nummer E251.