Mjøsørret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Mjøsørret er en fellesbetegnelse for flere stammer med storørret (Salmo trutta lacustris) som finnes i Mjøsa og gyter i tilkomstelvene.

Hunderørret[rediger | rediger kilde]

Hunderørreten er en av Europas største og beste ørretstammer. Den gyter i Gudbrandsdalslågen og holder til i Mjøsa fra den er 2-8 år. Hunderørretens særstilling skyldes stammens potensial til å bli storvokst, og dens relative betydning mengdemessig. Hunderørretstammen utgjør cirka 2/3 av all storørret tatt i Mjøsa og tilkomstelvene.

Gytevandringen starter i Gudbrandsdalslågen i juli/august, ved flom kanskje ennå tidligere. Hunderørreten gyter normalt hvert 2. år, de virkelig store eksemplarene (over 8 kg) kanskje kun hvert 3. år. Ørret gyter i hovedsak i rennende vann, og som laksen vender den som gyteklar tilbake til oppvekstplassen for å formere seg.

Etter at rogna klekker om våren lever ørretyngelen nær gyteplassene til de er omkring 25 cm. Deretter vandrer fisken ut i Mjøsa og går over til å spise annen fisk. Allerede første leveår kan Hunderørreten legge på seg flere kilo.

Siden kraftutbyggingen av Hunderfossen har stammen av Hunderørret blitt redusert, siden den ikke lenger har tilstrekkelig vann å gyte i. Vannstanden om vinteren er også så lav at det må en massiv produksjon av settefisk til for å opprettholde stammen. Tall fra 40 års forskning viser at størrelsen på Hunderørreten også er i fall. I 1963 var en førstegangs gyter i snitt 5 år, 63 cm og 2,5 kg. Ut på 2000-tallet er den 3 år, 51 cm og 1,3 kg i snitt. Forskere har i nyere tid antydet en kostnad på cirka 4,3 millioner kroner årlig for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for hunderørreten.

Den største hunderørret og ørret tatt på stang i Norge er 15,3kg tatt utenfor Fossum Gård på Nes av Robert Torp i 1981. I 1905 skal det ved Hunderfossen ha blitt tatt en storørret som veide over 23 kg på vekten til daværende Hunder stasjon, men dette lar seg ikke dokumentere i dag. Øyevitner beskrev den som så stor at den lå over begge endene på en tradisjonell 4-hjuls varetralle, som på den tiden var vanlig å ha ved norske jernbanestasjoner. Øyenvitnet Jacob Løken (født i 1896) fortalte til sitt barnebarn Stein Onshus at han oppfattet at fiskeren var engelsk. (kilde Stein Onshus)

Brumundaørret[rediger | rediger kilde]

Brumundaørret er en annen av storørretstammene i Mjøsa. Den gyter i Brumunda ved Brumunddal.

Se også[rediger | rediger kilde]