Militærakademiet i Whampoa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Detalj fra Militærakademiet i Whampoa (Huangpu).

Det kinesiske nasjonalistpartis akademi for hæroffiserer (tradisjonell kinesisk: 中國國民黨陸軍軍官學校, forenklet kinesisk: 中国国民党陆军军官学校, pinyin: Zhōngguó Guómíndǎng Lùjūn Jūnguān Xuéxiào, jyutping: Zung1gwok3 Guok3man4dong2 Luk6gwan1 Gwan1gun1 Hok6haau6), alminnelig kjent som Militærakademiet i Whampoa (黃埔軍校 / 黄埔军校, Huángpŭ Jūnxiào, Wong4pou3 Gwan1hau6) var et militærakademi i Kina som frembragte mange av de ledende kommandanter som kjempet i den annen kinesisk-japanske krig (1937–1945) og den kinesiske borgerkrig.

Militærakademiet ble grunnlagt den 16. juni 1924 under Kuomintang-partiet (KMT). Det ble etablert på øya Changzhou i Perlefloden, rett utenfor Whampoadokken, Guangzhous viktigste havneanlegg. Under åpningsseremonien holdt Sun Yat-sen en tale som senere skulle bli teksten til republikken Kinas nasjonalsang.

Whampoa er gammel transkripsjon av bynavnet Huangpu.

Forhistorie[rediger | rediger kilde]

Sun Yat-sen under et besøk på Whampoa-akademiet.

Etter Yuan Shikais død forfalt Kina til et antall småriker regjert av krigsherrer. Sun Yat-sen hadde både i 1917 og i 1920 forsøkt å etablere en base i sin fødeprovins Guangdong og derfra organisere en militærekspedisjon nordover for å foreene Kina under hans «Folkets tre prinsipper». Men hans styre stod svakere enn de maktsentra han ville nedkjempe.

Sun Yat-sen i Guangzhou i 1924.

Suns bønner til vestmaktene om våpen og penger ble ignorert. Men i 1921 møtte Kominterns utsending Henk Sneevliet (som kalte seg Maring) Sun i Guangxi. Det var Lenin som hadde sett til at Sneevliet ble sendt til Kina. Han foreslo at man skulle etablere et militærakademi og trene opp en revolusjonshær der, noe også Sun hadde tenkt seg og derfor gikk inn for uten å nøle.

Bak Sneevliets tilråding lå i virkeligheten hans vurdering av Det kinesiske kommunistparti, som han anså som svakt og ikke særlig godt ledet. Det beste ville være om kommunistene samarbeidet med KMT og kanskje klarte å trekke det mot venstre, – eller i alle fall klare å bygge KKP opp i størrelse og dyktighet i ly av sin allianse med nasjonalistene.

Det kinesiske kommunistparti (KKP) sendte Li Dazhao og Lin Boqu for å drøfte organiseringen av prosjektet med Sun. I 1924 vedtok Kuomintangs første nasjonalkongress at man skulle alliere seg med Sovjetunionen og med KKP. Dermed var alt tilrettelagt for opprettelsen at militærakademiet.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Whampoa-akademiet organiserte seg i seks avdelinger, og Sun ble rektor, skjønt det var bare en honorær tittel. Den som ble overlærer og reell leder for akademiet ble Chiang Kai-shek, som nøt Suns gunst.

Liao Zhongkai, fra Kuomintangs venstrefløy og Suns skattemester, ble KMTs representant i ledelsen. Zhou Enlai, Hu Hanmin og Wang Ching-wei var blant instruktørene i akademiets politiske avdeling. Sovjetunionens Mikhail Borodin ble rådsmedlem ved akademiet, noe som reflekterte den takknemlighet man følte overfor det land som gav slik generøs støtte i form av penger og militære rådgivere som general Vasilij Bljukher, kalt Galen.

Utdannelsen[rediger | rediger kilde]

Porten til akademiet.

Undervisningen på akademiet omfattet både militær og politisk teori og praksis. Studentene lærte om strategi, taktikk, forsyninger og annet rent militært, og dessuten studerte de både Suns tenkning og kommunismen. Blant dem som tidvis underviste dem var aktivister måde fra KMT og KKP, som Tan Yankai, Zhang Jingjiang, Mao Zedong og Liu Shaoqi.

Whampoa-akademiet uteksaminerte kommunistiske offiserer som Lin Biao, Xu Xiangqian, Zuo Quan og Chen Geng,og nasjonalistiske offiserer som Chen Cheng, Du Yuming og Hu Zongnan. Til å begynte med ble de satt inn mot en lokal krigsherre som motarbeidet Sun, Chen Jiongming. Senere var de med på Nordekspedisjonen.

Akademiet flyttes[rediger | rediger kilde]

Det var bare mellom 1924 og 1926 at akademiet lå i Huangpu ved Guangzhou. Under disse seks semestrene ble det uteksaminert mer enn 7 000 offiserer. Men etter Chiang Kai-sheks brudd med kommunistpartiet, flyttet han akademiet til den nye nasjonale hovedstad i Nanjing. Senere, under krigen mot de invaderende japanske styrker, ble det flyttet til Chengdu.

I 1950, etter den kommunistiske seier på det kinesiske fastland og opprettelsen av Folkerepublikken Kina der, ble akademiet gjenopprettet i Fengshan i Kaohsiung fylkeTaiwan, under navnet Det kinesiske militærakademi.

Whampoas militærakademi spiller en viktig rolle i Kinas historie. Selv om det i første rekke var en alminnelig krigsskole for den militære elite, slik man kjenner tilsvarende skoler i mange land, ruver den mer i landets historie enn for eksempel West Point Military Academy gjør i USAs historie. Her ble ikke bare militære ledere utdannet, men også politiske ledere innen kommunistpartiet og kuomintang. Faktisk var det også et tredje svært viktig, og ikke så påaktet, segment, nemlig de hemmelige kommunister som infiltrerte Kuomintang og gjorde seg gjeldende på en for Chiang Kai-shek katastrofal måte under de siste faser av den kinesiske borgerkrig i 1940-årene.

For Chiang og KMT var Whampoa-klikken svært sentral innad i regjeringen. Den konkurrerte med andre klikker innen KMT, som Guangxi-klikken anført av Li Zongren og Bai Chongxi, CC-klikken ledet av Chen Lifu og Chen Guofu, og «Den politiske forskningsgruppe» ledet av Yang Yongtai og Zhang Qun. Da KKP på samme tid bygde opp sin Folkets frigjøringshær etter Nanchangopprøret i 1927 skulle de fleste av kommandantene komme fra Whampoa, og under de følgende to årtier ble rekruttene trent opp på Whampoa-måten.

Undet den kinesiske borgerkrig ble de stridende styrker som stor mot hverandre ofte kommandert av offiserer som hadde vært klassekamerater på Whampoa.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]