Mal:Infoboks innsjø

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Infoboks innsjø
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Dette er en {{infoboks}} til bruk i artikler om innsjøer.

Bruk[rediger kilde]

Alle parametre[rediger kilde]

navn 
Innsjøens navn
undertekst 
Evt. andre navn/skrivemåter eller navn på lokalt språk
bilde 
Det skal kun angis navnet på bildefilen (uten Fil:), malen tar seg av formateringen.
bildetekst 
Tekst til bildet. Ta gjerne med når bildet er tatt.
byline 
Fotografens navn, evt. rettighetshaver til bildet.
type 
Hvilken type innsjø (for eksempel: reguleringsmagasin, endorheisk, meromiktisk etc.) det er snakk om.
land 
Hvilket land innsjøen ligger i. Legg bare inn navnet, uten lenke. Flagg og lenke legges til automatisk.
land2 
Brukes hvis innsjøen strekker seg over landegrenser. Flagg og lenker må her legges inn manuelt.
inndelingnavn
inndeling 
Første nivå administrative inndelinger under land. Inndelingnavn angir hvilken type inndeling, eksempel: inndelingnavn = [[Norges fylker|Fylke]], og inndeling = [[Hedmark]].
inndeling2navn
inndeling2 
Andre nivå administrative inndelinger. Inndeling2navn angir hvilken type inndeling, eksempel: inndeling2navn = [[Norges kommuner|Kommune]], og inndeling2 = [[Rendalen]].
vassdrag 
Hvilket hovedvassdrag / nedbørfelt innsjøen ligger i.
areal 
Innsjøens overflateareal i km². Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: areal_ref
høyde 
Innsjøens høyde over havet i meter. For regulerte innsjøer brukes i stedet hrv og lrv (se under). Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: høyde_ref

hrv og lrv

Henholdsvis høyeste og laveste regulerte vannstand i meter over havet. Gjelder kun regulerte innsjøer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: høyde_ref
magasinvolum
Nyttbart magasinvolum i millioner kubikkmeter (mill. m³). Gjelder kun regulerte innsjøer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: magasinvolum_ref
lengde
Innsjøens lengde i kilometer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: lengde_ref
bredde
Innsjøens bredde i kilometer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: bredde_ref
omkrets
Innsjøens omkrets i kilometer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. OBS: Det finnes ingen klar definisjon på utregning av en innsjøs omkrets, så uten solide referanser bør dette parameteret unngås. Referanse legges inn som et separat parameter: omkrets_ref.
dybde
Innsjøens maksdybde i meter. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: dybde_ref
snittdybde
Innsjøens gjennomsnittsdybde i meter. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: snittdybde_ref. Hvis «dybde» og «snittdybde» bruker samme referanse brukes bare dybde_ref.
volum
Innsjøens totale vannvolum i km³ (kubikkilometer). Legg bare inn tallet, ikke enheten. PS: Hvis en annen volumenhet ønskes brukt må dette legges inn under volumenhet (neste punkt). Referanse legges inn som et separat parameter: volum_ref
volumenhet
Hvis en annen volumenhet enn km³ ønskes brukt kan dette legges inn her. Dette gjelder spesielt for mindre innsjøer, hvor det kan være upraktisk å bruke km³, og det kan da legges for eksempel mill. m³.
nedbørfelt
Innsjøens nedbørfelt i km². Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: nedbørfelt_ref
tilløp
Viktige elver som løper inn i innsjøen
utløp
Viktige elver som løper ut fra innsjøen
koord utm
UTM-koordinater

[vis] [rediger] Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.34567890 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets breddegrad angitt i desimaler. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.76543210 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Vanligste parametre, naturlige innsjøer[rediger kilde]

{{Infoboks innsjø
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| land = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| vassdrag = 
| areal = 
| areal_ref = 
| høyde = 
| høyde_ref = 
| lengde = 
| bredde = 
| snittdybde = 
| dybde = 
| dybde_ref = 
| nedbørfelt = 
| nedbørfelt_ref = 
| tilløp = 
| utløp = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

Vanligste parametre, regulerte innsjøer[rediger kilde]

{{Infoboks innsjø
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| land = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| vassdrag = 
| areal = 
| areal_ref = 
| hrv = 
| lrv = 
| høyde_ref = 
| magasinvolum = 
| magasinvolum_ref = 
| lengde = 
| bredde = 
| snittdybde = 
| dybde = 
| dybde_ref = 
| nedbørfelt = 
| nedbørfelt_ref = 
| tilløp = 
| utløp = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

Eksempler[rediger kilde]

Vansjø[rediger kilde]

Vansjø
Van soe, near Mos (JW Edy plate 69).jpg
Vansjø malt av John William Edy rundt 1800
LandNorge Norge
FylkeØstfold
KommuneMoss, Råde, Rygge, Våler
VassdragMossevassdraget
Areal35,62 km² [1]
Reguleringshøyde25,53–22,53 moh. [1]
Magasinvolum73 mill. m³ [1]
Dybde37 m (maks)[2]
7,4 m (snitt)[2]
Nedbørfelt279,91 km² [3]
UTM-koord.32V 597168 6587305
{{Infoboks innsjø
| navn = Vansjø
| bilde = Van soe, near Mos (JW Edy plate 69).jpg
| bildetekst = Vansjø malt av [[John William Edy]] rundt 1800
| land = Norge
| inndelingnavn = [[Norges fylker|Fylke]]
| inndeling = [[Østfold]]
| inndeling2navn = [[Norges kommuner|Kommune]]
| inndeling2 = [[Moss]], [[Råde]], [[Rygge]], [[Våler (Østfold)|Våler]]
| vassdrag = [[Mossevassdraget]]
| areal = 35,62
| areal_ref = <ref name="Magasin">{{NVE Atlas|layer=Magasin N50|dato=4. april 2015}}</ref>
| hrv = 25,53
| lrv = 22,53
| høyde_ref = <ref name="Magasin"/>
| magasinvolum = 73
| magasinvolum_ref = <ref name="Magasin"/>
| dybde = 37
| snittdybde = 7,4
| dybde_ref = 
| dybde_ref = <ref>{{NVE Atlas |layer=Vassdrag – Innsjødatabase – Dybdekart |dato=7. april 2014}}</ref>
| nedbørfelt = 279,91
| nedbørfelt_ref = <ref>{{NVE Atlas|layer=Regine enhet|dato=4. april 2015}}</ref>
| koord utm = 32V 597168 6587305
| posisjonskart = Østfold
| breddegrad = 59.3917
| lengdegrad = 10.8333
| koordinatregion = NO-01
}}

Referanser[rediger kilde]

Se også[rediger kilde]