Månens geologiske tidsskala

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Månens geologiske tidsskala (eller selenologisk tidsskala) deler historien til månen opp i fem generelt gjenkjennbare perioder: Copernican, eratosthenian, imbrian (øvre og nedre epoke), nectarian, og pre-nectarian. Grensene for disse periodene er relatert til store nedslagshendelser som har endret månens overflate, endringer i nedslagskratrenes morfologi gjennom tiden og størrelses- og hyppighetsfordelingen av kratre som ligger over geologiske dannelser. Disse tidsaldrenes absolutte datering er blitt innhentet ved radiometrisk datering av prøver samlet inn på månens overflate. Tidsfastsettelsen av visse nøkkelbegivenheter er imidlertid stadig debattert, fordi det er vanskelig å sammenkoble prøver av regolitt fra månen med de geologiske formasjonene, og fordi den radiometriske alderen for de fleste måneprøvene ble sterkt påvirket av det intense bombardementet fra rommet som materialet hav ært utsatt for over svært lange tidsrom.

Nedre ImbrianØvre ImbrianPre-NectarianNectarianEratosthenianCopernician
Millioner år før nåtiden


Autoritetsdata