Likestillingsutvalget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Likestillingsutvalget er et offentlig utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 12. februar 2010, og ledes av Hege Skjeie. Utvalgets første utredning NOU 2011:18 Struktur for likestilling ble levert 15. november 2011, og tar utgangspunkt i de rettslige og organisatoriske rammene for likestilling. Likestillingsutvalget skal legge fram sin andre utredning for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. september 2012.

Mandat[rediger | rediger kilde]

Ved opprettelsen av Likestillingsutvalget i februar 2010 fikk utvalget et mandat om å utrede norsk politikk for kjønnslikestilling og utfordringer for dette i et livsløps-, klasse-, og etnisitetsperspektiv. Senere fikk utvalget en utdyping av mandatet fra departementet knyttet til institusjonelle og organisatoriske rammer for likestillingsarbeidet i offentlig regi. Oppdraget omfattet virkemiddelapparatet på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og flere sider ved Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemndas (LDN) virksomhet. Denne delen av arbeidet ble utredet i NOU 2011:18 Struktur for likestilling.

Tiltak og anbefalinger[rediger | rediger kilde]

Ved overlevering av NOU 2011:18 Struktur for likestilling, påpekte utvalgsleder Hege Skjeie at utredningen ikke er lystig lesning for de som er opptatt av gjennomføringsevne. Det påpekes i utredningen at offentlige myndigheter har høye ambisjoner i likestillingspolitikken, men at det mangler en effektiv iverksettingsstruktur. For å styrke dette arbeidet, ble det anbefalt å opprette et direktorat for likestiling med regionale kontorer. Vektlegging av et flerdimensjonalt perspektiv er sentralt i utredningen. Det påpekes at direktoretets arbeide bør omfatte alle grunnlag som har et lovfestet diskrimineringsvern. Utvalget foreslår at det etableres et 10-årig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid, som forvaltes av et direktorat for likestilling. Likestillingsutvalget foreslo også en styrking av organisasjoner innen sivilt samfunn som jobber med likestillingsspørsmål, og en bedre samordning av disse organisasjonene. Denne anbefalingen ble oppnådd i 2014 da kvinneorganisasjonene gikk sammen i Norges kvinnelobby.[1][2]

Utvalgets medlemmer[rediger | rediger kilde]

Utvalget ledes av Hege Skjeie, professor i statstivenskap ved Universitetet i Oslo. Øvrige medlemmer av utvalget er:

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • NOU 2011:18 Struktur for likestiling. Oslo. ISBN 978-82-583-1113-0
  • Nytt Norsk Tidsskrift 02/2012. ISSN Online: 1504-3053

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Likestillingsutvalgets side hos Kilden Sett 4. september 2012.