Sivilt samfunn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Sivilt samfunn er betegnelsen på autonome grupper og assosiasjoner; en privat sfære som er uavhengig av offentlig autoritet. Det sivile samfunn springer ut fra hverdagslivet og interesser, og er ikke profittbasert. Organiserer mennesker gjennom kommunikativ interaksjon.

Sivilsamfunnet er arena for kollektiv handling rundt felles interesser, formål og verdier. I teorien, er dens institusjonelle former vidt forskjellige om de kommer fra myndighetene, familien eller markedet. Men i praksis er grensene mellom myndighetene, det sivile samfunnet, nær familie og markedet ofte komplekse, uskarpe og forhandlet.

Det sivile samfunnet omfatter vanligvis et mangfold av forskjellige områder, aktører og institusjonelle former, og den er i varierende grad en ren formalitet av autonomi og makt. Sivile samfunn er ofte befolket av organisasjoner som er skattefritatt fra offentlige veldedighetsorganisasjoner og stiftelser.

Disse sivile samfunnene kan f. eks. være fellesskap av grasrotorganisasjoner, kvinne-og feminist-organisasjoner, tro-baserte organisasjoner, yrkesorganisasjoner, fagforeninger, selvhjelpsgrupper, sosiale bevegelser, bransje-organisasjoner, koalisjoner av flere organisasjoner og interessegrupper som er interessert i forskjellige ting.

Begrepet «sivilsamfunn» stammer opprinnelige fra Adam Ferguson, som var en filosof med sosialisme som spesialfelt. Han ble født på 1800-tallet i Skottland. Vanligvis blir han husket som en av de skotske moralistene sammen med andre filosofer og forskere som også inkluderer Adam Smith, Frances Hutcheson, David Hume og flere andre store bidragsytere til den skotske opplysningstiden.

Adam Ferguson ble mest kjent da han kom med utviklingen av en kommersiell stat som endret de protestantiske skottene som han syntes var ett symbol på den korrupte føydale orden. I tillegg planla han i denne kommersielle staten å styrke frihet for det enkelte individet.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en kjent tysk filosof fra det 19. århundre, gjorde dette skillet i sivilsamfunnet tydeligere, samtidig som han understreket et mer inkluderende samfunn enn det staten klarte å gjøre.

Flertaller av de militære diktaturerene i Latin-Amerika og sammenbruddet av det store sovjetiske imperiet i Europa og Asia er vanligvis blitt kreditert begrepet Sivilsamfunnet og befolkningens enorme økning av interesse i det sivile samfunn som blusset opp på 1990-tallet.

Publisert arbeid angående det sivile samfunn har siden det 18. århundre vært preget av flere perioder med stor interesse ispedd perioder med relativt liten interesse for dette begrepet. Siden slutten av 1980-tallet har det vært en verdensomspennende oppsving av interesse for ideen om sivilsamfunnet, hovedsakelig blant forskere, teoretikere, myndigheter, sivile samfunnsorganisasjoner, i tillegg til flere andre mennesker og organisasjoner.

De første årene etter utgivelsen av Adam Ferguson sitt arbeid, som kom ut i 1767, var preget av stor interesse for denne ideen i Storbritannia, det kontinentale Europa og i koloniene i Amerika og senere i USA. Fergusons arbeider ble imidlertid i liten grad fulgt opp av andre tenkere.