Koronakommisjonen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Koronakommisjonen er en norsk statlig kommisjon som skal evaluere myndighetenes håndtering av koronaviruspandemien i 2020.[1] Kommisjonen ble oppnevnt av Erna Solbergs regjering 24. april 2020.[2]

Kommisjonen skulle i henhold til mandatet levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021, men fikk utsatt frist til 14. april 2021.[3][4] Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021, og fikk i oppdrag å fortsette arbeidet til pandemien er over. Egil Matsen overtok da som leder av kommisjonen.[5]

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Første rapport[rediger | rediger kilde]

Kommisjonens første rapport, NOU 2021:6, som ble lagt fram 14. april 2021, hadde følgende hovedpunkter:

 1. Samlet sett håndterte myndighetene pandemien godt. Det norske samfunnet var godt rustet for en krise – folk stilte opp.
 2. Regjeringen var ikke forberedt på en pandemi, selv om det var kjent at en pandemi var en sannsynlig nasjonal krise.
 3. I beredskapsarbeidet hadde ikke regjeringen tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer. Det var ingen planer, scenarier eller øvelser som innebar nedstengning av samfunnet. Samfunnskonsekvensene ble ikke vurdert i forkant av nedstengningen.
 4. Det var kritisk mangel på smittevernutstyr. Dette var påpekt som et problem både i 2013 (sars) og 2015 (ebola), men uten at regjeringen hadde tatt dette ad notam. Sykehusene ble i for stor grad prioritert i stedet for kommunene når det gjaldt smittevernsutstyr.
 5. Det var riktig å sette inn de inngripende tiltakene 12. mars 2020. Politikerne presset på, FHI holdt igjen, mens Helsedirektoratet ville ha inngripende tiltak, men gjorde ikke forberedelser i stor nok grad. Det var dessuten uklare roller mellom FHI og Helsedirektoratet.
 6. Vedtaket om nedstengningen burde vært fattet av regjeringen, ikke av Helsedirektoratet. (etter Grunnlovens paragraf 28)
 7. Myndighetene forsikret seg ikke om at smitteverntiltakene var innenfor Grunnloven og menneskerettighetene.
 8. Myndighetene brukte smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.
 9. Kommisjonen mener myndighetene med jevne mellomrom må vurdere strategien for håndtering av pandemien.
 10. At kommunene har et stort ansvar for smittevern, anser kommisjonene som en styrke. Kommunene fikk større oppgaver enn de var forberedt på. Regjeringens pressekonferanser var lenge eneste informasjonskilde for kommunene.
 11. Smittevernloven har vært viktig og bør revideres.
 12. Kommunikasjonenen fra myndighetene til befolkningen har samlet sett vært god.
 13. Regjeringen manglet plan for å håndtere importsmitte høsten 2020. Strengere grensekontroll ble innført, men det manglet verktøy for å gjennomføre den.
 14. Selv om alle ble berørt av pandemien, har den rammet skjevt.
 15. Barn og unge bærer en stor byrde underpandemien, og det kan få konsekvenser langt utover i livsløpet.
 16. Pandemien får høye økonomiske kostnader.
 17. Mange forhold kan ikke evalueres før pandemien er over.

Rapporten inneholder over 60 råd og tiltak. Rapporten sendes på høring og skal behandles av Stortinget.

Klagenemnd[rediger | rediger kilde]

I november 2020 ble det oppnevnt en klagenemnd for behandling av klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova.[6]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]