Hopp til innhold

Kobber- og blikkenslager

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kobber- og blikkenslagerprodukter ved Kuben videregående skole i Oslo
Tysk taktekker utfører blikkenslagerarbeid rundt skorstein 1979.

Kobber- og blikkenslager er en håndverker som lager og monterer beslag og detaljer til tak, fasader og ventilasjonsanlegg og som bygger opp og tekker fasader og tak. Også isolering og brannsikring er en del av arbeidsområdet. Blikkenslageren arbeider med alle slags metaller i form av tynnplater som for eksempel kobber, sink, stål og aluminium. Taktekking er et eget fagområde som gjerne må samarbeide tett med blikkenslageren. Til tekking brukes også takstein, skifer og papp. Arbeidet foregår såvel utendørs som innendørs, på verksted og på forskjellige byggeplasser, avhengig av arbeidsoppgavene som skal utføres.

Opplæringen i faget skjer i Norge normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en svenneprøve. Fra 2005 er tittelen for håndverkeren «blikkenslager». Faget heter «ventilasjons- og blikkenslagerfaget».[1]

Kobber- og blikkenslagerprodukter kan spores langt tilbake i historien. I Norge har man fra tiden rundt Kristi fødsel funnet kjeler, kar og øser av kobber i boplasser og graver. De viser at man til finere bruk brukte kobbergjenstander. Disse gjenstandene var sannsynligvis tilvirket utenfor Norge.

I Norge etablerte kobber- og blikkenslagere seg fra slutten av 1200-tallet, først som kjelesmeder, senere som kobbersmeder og kjelepinkere. Kobber- og blikkenslagerfaget var den gang et stort og vel ansett håndverk, og utøverne laget en rekke bruksgjenstander til husholdningene. I Europa fikk faget et skikkelig oppsving i middelalderen med framstilling av harnisker. Fagets utøvere ble da også kalt harniskmakere.

Fra 1800-tallet utviklet faget seg i retning av å bli et bygghåndverksfag med tak- og beslag-arbeid, taktekkinger (se taktekker) og pipebeslag. I dag er kobber- og blikkenslagerens arbeidsområde også utvidet til å omfatte fasadearbeider med måltaging, tilvirkning og montering av takrenner, beslag og platefasader. I tillegg er produksjon av ventilasjonskanaler og montering av ventilasjonsanlegg et viktig arbeidsområde i faget.

Arbeidsområder

[rediger | rediger kilde]

Kobberslager

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kobberslager

Kobberslager er en håndverker som lager eller reparerer produkter ved hamring, valsing og/eller trykking av kobberplater.

Takarbeid

[rediger | rediger kilde]

I forbindelse med takarbeider, utfører kobber- og blikkenslageren tilvirkning og montering av beslag og takrenner, samt tekking av takflater med takstein, skifer og plater av metall. Taktekkingsarbeid utføres med moderne maskiner og utstyr. Etter endt opplæring skal lærlingene kunne tekke detaljer på tak med forskjellige materialer både etter nye og etter gamle tradisjonelle metoder.

Taktekking er et stort område innenfor faget. På de fleste større tak du ser rundt deg, har en blikkenslager vært for å tekke eller montere beslag og takrenner. I dag er det en økende bruk av tradisjonsrike materialer som zink, kobber og skifer til tekking. Taket er husets "femte" fasade, og du vil spesielt i de store byene se mange praktfulle tak, noen ganger i skifer lagt i mønster eller kobbertak. Arbeidet som blikkenslager foregår både i verksted og på byggeplasser inne og ute. Det monteres også taksikringsutstyr.

Fasadearbeid

[rediger | rediger kilde]

Dette arbeidsområdet stiller store krav til nøyaktighet. Fasader er synlige for alle, derfor er det viktig at arbeidet utføres nøyaktig og ut fra estetiske hensyn, slik at byggets ytre er funksjonelt og virker tiltalende.

For arkitekt og byggherre er fasaden tillagt stor vekt. Fasaden gir førsteinntrykket av byggverket og er ofte detaljert. Fasadekledninger i metallplater er blikkenslagerens arbeidsområde. Fasaden skal stå imot hardt vær og det kreves nøyaktighet ved montering. Med fasader i metall eller med metalldetaljer kan det skapes mange fine og praktiske løsninger, tenk bare på materialer som rustfritt stål, sink, aluminium og kobber.

Ventilasjon

[rediger | rediger kilde]

Ventilasjon er blitt en stadig viktigere del av vår hverdag. Blikkenslager lager og monterer ventilasjonskanalene for transport av luft i offentlige og private bygg, anlegg og boliger.

Kobber- og blikkenslagere arbeider i små og mellomstore bedrifter over hele landet. På slutten av nittitallet var det ca. 400 bedrifter i faget. Kobber- og blikkenslagerarbeider utføres for en stor del på bygg, ofte i nær tilknytning til andre fagutøvere innen byggesektoren. Kobber- og blikkenslageryrket er variert, med mange forskjellige arbeidsoppgaver og med vekslende arbeidsplasser.

Ventilasjonen blir mer og mer spesialisert, og blir dermed en stadig viktigere del av vår hverdag både i hjemmet og på jobb. Det finnes flere firmaer som spesialiserer seg på ventilasjon, og ikke driver med annet.

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]