Karbondisulfid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Karbondisulfid
Identifikatorer
CAS-nummer75-15-0
SMILESC(=S)=S
Kjemiske egenskaper
FormelCS2
Molar masse76,13 g/mol
UtseendeFargeløs væske
Tetthet1266 kg/m3
Smeltepunkt−111,61 °C
Kokepunkt46,24 °C
Damptrykk48,1 kPa (25 °C)
Løselighet2,17 g/L (vann 20 °C)
Mag. sus.−42,2·10−6 cm3/mol
nD1,627
Viskositet0,363 cP (20 °C)
Dipolmoment0 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo29888,7 kJ/mol
Molar entropi So298151 J/(mol·K)
Varmekapasitet, C75,73 J/(mol·K)
Farer
Flammepunkt-43 °C
Tenntemperatur102 °C
Eksplosjonsgrense1,3–50%
LD503188 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre lignende forbindelserKarbondioksid, Karbonylsulfid, Karbondiselenid

Karbondisulfid (kjemisk formel: CS2) er en giftig, brannfarlig væske som brukes som løsningsmiddel for svovel og hvit fosfor.

Fremstilling[rediger | rediger kilde]

Fremstilling av karbondisulfid skjer via direkte reaksjon mellom svovel og kull ved en temperatur på 1200 oC:

4C + S8 → 4CS2

En annen metode som krever en lavere temperatur: Metangass bobles gjennom flytende svovel blandet med sillikagel eller aluminiumoksid som katalysator:

2CH4 + S8 → 2CS2 + 4H2S

Denne reaksjonen produserer giftig hydrogensulfidgass som et biprodukt.

Kilder[rediger | rediger kilde]