Hydrogencyanid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hydrogencyanid
Hydrogencyanid
Andre navn
  • Blåsyre
Identifikatorer
CAS-nummer74-90-8
Kjemiske egenskaper
FormelHCN
Molar masse27,03 g/mol
UtseendeFargeløs væske, blå
Kokepunkt25,5 °C
LøselighetBlandbar i vann og vanlige organiske løsningsmidler
Farer
HovedfarerMeget giftig
InnåndingsfareMå benytte åndevern

Hydrogencyanid eller blåsyre er en kjemisk forbindelse med formelen HCN. HCN er en svak syre.

I gassform er stoffet fargeløst, med en lukt av bitre mandler. Noen personer kan ikke lukte HCN på grunn av genetisk disponering. Det er et svært giftig stoff som kan drepe raskt, selv i svært lave konsentrasjoner. Den dødelige dosen skal være 50-70 mg.

Hydrogencyanid kan fremstilles i laboratoriet ved å destillere en blanding av saltet kaliumheksacyanoferrat og fortynnet svovelsyre i en glasskolbe. Kaliumheksacyanoferrat er i seg selv ikke giftig, og blir brukt til å produsere fargestoffet berlinerblått.

HCN har et kokepunkt på litt over 25 grader celsius, men stoffet har et høyt damptrykk, og fordamper derfor meget lett også ved betydelig lavere temperaturer.

Blåsyre ble oppdaget av den svenske kjemikeren C.W. Scheele.

Giftighet[rediger | rediger kilde]

Cyanidforgiftning kan gi symptomer som slapphet, hodepine, forvirring, angst, kvalme, oppkast, respirasjonssvikt, kramper og til slutt død. Inhalasjon av store doser fører til økt pustevolum, som forverrer forgiftningen. Cyanid hemmer enzymet cytokromoksidase og blokkerer siste ledd i respirasjonssyklusen. Bindigen mellom cytokromoksidase og cyanidionet hindrer transport av elektroner til oksygen, noe som hindrer elektrontransportkjeden. Cellene kan derfor ikke lenger produsere ATP ved hjelp av oksygen (såkalt oksidativ fosforylering), og må ty til mindre effektive metoder for danning av ATP. Dette resulterer i opphopning av laktat (melkesyre), og en kan se en forskyvning av syre-base-nivåene i blodet. Hjertet og sentralnervesystemet er spesielt sårbart. Cyanidforgiftning behandles med hydroksykobolamin, eventuelt natriumtiosulfat eller amylnitritt, som binder seg til cyanidionet og dermed uskadeliggjør det[1].

Stoffet var også den virksomme bestanddelen i Zyklon B som ble brukt i tyske utryddelsesleirer under den 2. verdenskrig. HCN blir også benyttet til henrettelser i amerikanske fengsler (en henrettelsesmetode som bare brukes i noen få stater), men der framstilles HCN-gassen ved at stykker av cyanid-salt slippes ned i en åpen beholder med syre. Cyanid saltet reagerer med syren, og hydrogencyanid-gass utvikles.

Historien og litteraturen[rediger | rediger kilde]

En av Karl Marx' døtre, Eleanor, benyttet seg av blåsyre da hun tok livet av seg i 1898. Agatha Christie nevner ofte blåsyre i sine kriminalromaner. Blåsyre ble også benyttet av kona til Adolf Hitler, Eva Braun da de begikk selvmord under den russiske okkupasjonen av Berlin, like før krigen mellom de allierte og Tyskland var over. Blåsyre var også virkemidddelet i Zyklon B som ble brukt i tilintetgjørelsesleirene av nazistene under andre verdenskrig[2].

HCN i rommet[rediger | rediger kilde]


Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Kjemikalier» (norsk). Felleskatalogen AS. Besøkt 10. april 2013. 
  2. ^ Pedersen, Bjørn (28. mai 2020). «blåsyre». Store norske leksikon. Besøkt 9. april 2022.