Henri de Saint-Simon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Henri de Saint-Simon

Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon ofte nevnt som Henri de Saint-Simon (født 17. oktober 1760 i Paris, død 19. mai 1825 i Paris) var en fransk sosialist og politisk teoretiker.

Saint-Simon var blant de som seinere, av Karl Marx, kom til å bli omtalt som utopisk sosialist. Hans teorier går under betegnelsen saintsimonismen. Hans idéer ble videreutviklet av Auguste Comte, og siden Émile Durkheim.

Liv og virke[rediger | rediger kilde]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Saint-Simons avstamning — han mente selv den var å føre tilbake til Karl den Store — spiller en rolle ikke bare i hans liv, men også i hans tenkning. Tidlig ble det hans storhetsdrøm at han hadde et livsopopdrag å utføre, og så godt som hans hele liv ble optatt af forberedelser til å gjennemføre den. Fra denne idé utgikk alle hans bestrebelser, den gjorde ham til en utrettelig forkynner, til visjonær og religionsstifter.

Livsløp[rediger | rediger kilde]

Saint-Simon førte et omskiftelig liv. Han filk en militær oppdragelse, noe som ikke hindret ham i samtidig å gjøre bekjentskap med de historiske og filosofiske vitenskaber. Jean le Rond d'Alembert var en tid hans lærer, og han ble sterkt påvirket av encyklopedistene.

I 1779 drog han til Amerika, hvor han kjempet for uavhengighetens sak, inntil han hardt såret måtte forlate tjenesten. I 1783 vendte han tilbake til Frankrike og forlot kort tid etter militærtjenesten for helt å vie seg filosofiske studier og den sosiale misjon som nå demret for hans bevissthet. Han ønsket imidlertid først å sette seg inn i forskjellige vitenskaber og utvide sine erfaringer ved reiser. I Spania virket han for å forbinde Madrid med havet, han besøøte England og Tyskland og opptrådte i Holland som selvbestaltet diplomatisk agent.

Denne omtumlende tilværelse ble avbrudt av den franske revolusjon, under hvilken hans families store formue gikk tapt. For å kunne utrette så meget mer for sine sosiale ideers fremme ville han først på nytt gjennvinne de materielle midler. Hans ønske var å omgi seg med lærde, grunnlegge et akademi for sosiale vitenskaber, utgi en ny stor encyklopedi som organ for sine ideer og planer. For å kunne iverksette alt dette drev han 1790 omfattende handelsspekulasjoner under revolusjonens omkalfatring av eiendomsforholdene. Hellet fulgte ham, men den formue hvormed han trakk sig tilbake, smeltet snart sammen ved den rundhåndethet han utfoldet, ikke minst overfor den krets av lærde og kunstnere han samlet om seg. Innen et par år var han ruinert, og hans liv forble heretter en stadig fortsatt kamp med den materielle nød, inntil han i sine siste leveår fant en del tilhengere som sørget for hans utkomme.

Som forfatter[rediger | rediger kilde]

Saint-Simons forfatterskab begynte først sent, og først i den fattige periode av hans liv. Sine sosiale ideer fremsatte han første gang i større utførlighet i det fragmentariske verk L’Industrie (1817—18), hvori dog Augustin Thierry hadde en vesentlig andel. I 1819 lykkedes det Saint-Simon å grunnlrgge et tidsskrift, L’Organisateur. 1821—23 uykom endelig Le système industriel. Dette vrrks tendens var å påkalle de styrendes oppmrrksomhey for de samfundsklasser hvis eneste eksistensmiddel er deres arbeidskraft. Til dette vrrk sluttede srg fire hrfter moralske betraktninger, henvendt til næringslivets menn, Catéchisme des industriels (1823—24), og hvis 3. hefte, som bærer undertittelen Système de politique positive, har en særlig interesse, da det i sin helhet var forfattet av hans daværende sekretær Auguste Comte, som her nedlae det første udkast til sin av Saint-Simon direkte inspireret filosofi.

I sit filosofiske testamente Le nouveau Christianisme (1825), som inneholdt hans religiøse program, forkyntes en ny kristendom: religionens hovedoppgave er å heve underklassen fysisk og moralsk således at de enkelte individers naturlige anlegg kan komme til utfoldelse. Arbeiderne står hjelpeløse og forlatte, da den besittende, organiserte middelklasse kun kjemper mot føydalvesenet for en politisk frihet som ikke har interesse for arbeiderne. Disse forlanger en omorganisasjon av samfunnet, som kan forbedre deres levevilkår således at enhver kan arbeide etter sin evne og få lønn etter det ydete arbeide. En slik utvikling er etter Saint-Simon ikke bare ønskelig, men den er etter de gitte økonomiske og sosiale forhold en historisk nødvendighet. Saint-Simon, som ellers henregnes til de utopiske sosialister, har her som den første forklart socialismen som en nødvendighet etter den gitte historiske utvikling.

Etterfølgere[rediger | rediger kilde]

Etter Saint-Simons død stod en rekke av hans begeistrede elever rede til å fortsette hans værk. Moralsk forfektet han en positiv og utilitaristisk humanisme, som betoner det jordiskes verd udenåt fornekte den religiøse følelses rett til å utfolde seg fritt. Han ville at de enkelte individer skal være gjennomsyret av nestekjærlighet, og at en for teologiens dogmer renset religion, den av ham forkynte «nye kristendom», skulle være den styrende makt i samfunnet. Arbejdet er en hellig plikt for alle, og folkeskolens undervisning burde være anlagt på å dyktiggjøre for livets praktiske gjerning. Saint-Simons ærgjerrighet var at samle all vilen for avdens sum å oppbygge sitt system som grunnlag for et nytt samfunn. Han blev aldri ferdig, nådde kun til utkast, som han med journalistens hastende jag strødde ut i en spredt produksjon, full av geniale glimt, av fruktbare kimer, som slo rot og gav grøde århundret igjennom.

Forfatterskap[rediger | rediger kilde]

  • Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains (1803),
  • L'Industrie (1816-1817),
  • Le Politique (1819),
  • L'Organisateur (1819-1820),
  • Du système industriel, 1822
  • Catéchisme des industriels (1823-1824),
  • Nouveau Christianisme (1825).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

politikerDenne politiker- og filosofirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.
En stubbmerking uten oppgitt grunn kan fjernes ved behov.