Helikopterlege-saken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Helikopterlege-saken eller MMS-lege-saken er en norsk straffesak der en tidligere lege ble dømt for misbruk og voldtekt av en rekke mindreårige jenter gjennom flere år, samt for pengeutpressing av en rekke menn. De kriminelle handlingene skjedde ved at mannen utgav seg for å være mindreårig jente overfor både mennene og jentene. Jentene ble lurt og presset til å sende seksualiserte bilder på MMS i det de trodde de kommuniserte med en jevnaldrende jente. Disse bildene ble brukt i kommunikasjonen med mennene i saken, og på grunnlag av seksualiserte bilder mennene sendte av seg selv kom mannen i posisjon til å presse dem for penger. Domfelte i saken, som var bosatt på Hamar, jobbet som overlege ved Sykehuset Innlandet, og ble i oktober 2010 pågrepet av politiet på Norsk Luftambulanse sin base på Dombås, hvor han hadde en mindre deltidsstilling. I media ble han omtalt som «helikopterlegen» og som «MMS-legen». Mannen ble i 2011 i Hedmarken tingrett og deretter i Eidsivating lagmannsrett dømt til 10 års forvaring med 7 års minstetid, til å betale 2,4 millioner kroner i erstatning og oppreisning til ofrene, og fradømt autorisasjonen som lege på ubestemt tid. Anken til Høyesterett ble avvist i mars 2012, og dommen ble dermed rettskraftig.

Tiltale[rediger | rediger kilde]

Mannen ble tiltalt for å ha lurt 22 jenter og kvinner til å sende nakenbilder av seg selv, samt utpressing av 12 menn.[1][2] De fleste av jentene var i alderen 14 år da de ble kontaktet.[3][4] Han ble videre tiltalt for å ha befølt brystene til ei 13 år gammel jente mens hun lå i narkose på Elverum sykehus, og for å ha hatt samleie med en mindreårig jente.[5]

Diagnose[rediger | rediger kilde]

De rettsoppnevnte sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad, gav tiltalte diagnosen pedofili og dyssosial personlighetsforstyrrelse med sadomasochistiske trekk. De sakkyndige fastslo at mannen vil trenge langvarig behandling for sin diagnose, opp mot 20 år.[6][7][8]

Riktigheten av diagnosene har vært omdiskutert, og både kriminalomsorgen og statsadvokaten innstilte til løslatelse ved dommens minstetid. Ved løslatelse ble det vurdert at det ikke foreligger fare for gjentagelse og at mannen ikke oppfyller noen diagnosekriterier.[trenger referanse]

Dom[rediger | rediger kilde]

Tiltalte ble i juli 2011 dømt i Hedmarken tingrett for alle forholdene i tiltalen, herunder 7 voldtekter av mindreårige jenter. Straffen ble satt til 10 års forvaring med en minstetid på sju år.[9] Mannen ble dømt til å betale en samlet erstatning og oppreisning på kr. 1 850 000 til 22 jenter, samt kr. 554 000 i samlet erstatning til i alt 12 menn, i tillegg til at han ble fradømt retten til å praktisere som lege eller ha annet arbeid innen helsevesenet på ubestemt tid. Domfelte anket saken, men fikk bare prøve skyldspørsmålet i voldtektene han er dømt for. Ankesaken kom opp i Eidsivating lagmannsrett, hvor tiltalte 17. november 2011 igjen ble dømt for voldtektene.[10] 22. desember 2011 ble straffeutmålingen forkynt: Mannen ble idømt samme straff i lagmannsretten som han fikk i tingretten. I mars 2012 avviste Høyesteretts ankeutvalg anken i saken.[11]

Referanser[rediger | rediger kilde]