Gustav Henriksen

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Gustav Henriksen
Gustav Severin Henriksen.jpg
Født25. oktober 1872[1]
Død8. oktober 1939[1] (66 år)
Barn Hans Christian Henriksen, Rein Henriksen
Beskjeftigelse Forretningsdrivende
Nasjonalitet Norge

Gustav Severin Henriksen (født 25. oktober 1872 i Tune, død 8. oktober 1939) var en norsk skipsreder som ledet Den norske Amerikalinje (NAL) fra den ble grunnlagt i 1910 til han døde i 1939.

Biografi[edit | edit source]

Gustav Henriksen var sønn av skipskaptein Christian Henriksen og kona Marthe. Han gikk ut av Oslo Handelsgymnas i 1889. Han var kontorsjef i Otto Thoresens Linje til 1911, da han begynte i NAL. Han ble 6. juni 1908 gift med Lisken Dall, født 11. juni 1882, datter av dampskipsekspeditør Hans Chr. Dall og kona Elise i Kristiansund. Gustav Henriksen var far til Rein Henriksen og Hans Christian Henriksen og svigerfar til Tor Skjønsberg.

Ifølge «Den norske Amerikalinje 1910-1960» var det Henriksens store fortjeneste at han klarte å forene foretakets nasjonale karakter med et nøkternt forretningsmessig grunnlag. I årene 1911 og 1912 kjempet Henriksen mot en mur av passiv motstand og mistro, men i kraft av sin personlige anseelse og ved stor innsats klarte han å skaffe til veie den nødvendige kapitalen slik at man kunne gå til kontrahering. Da linjen først var kommet i gang, viste han snart at den hadde sin eksistensberettigelse.

Under Henriksens ledelse ble virksomhetsområdet for Den norske Amerikalinje etter hvert utvidet, slik at i 1939 seilte Linjens skip ikke bare mellom Norge og USA, de anløp også de øvrige skandinaviske land og Canada, det europeiske kontinent og Afrika. Passasjerfarten utviklet seg fra en opprinnelig enveis emigrantfart til en ny reisetrafikk der strømmen av reisende var jevnt fordelt på begge veier. Endelig ble begynnelsen gjort til Amerikalinjens deltagelse på det internasjonale cruisemarked.

Verv[edit | edit source]

Gustav Henriksen var blant annet også president i Norges Rederforbund fra 1921 til 1924. Han var formann i direksjonen for Bennets Reisebureau fra 1925, formann i D/S-ekspeditørenes Arbeidsgiverforening 1927 og i Landslaget for Reiselivet i Norge 1929. Han var representantskapets ordfører i Den norske Creditbank fra 1928.

Heder[edit | edit source]

Gustav Henriksen ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 29. september 1920 og Kommandør av St. Olavs Orden 20. mai 1938 for «fortjeneste for norsk skipsfart». Han var også ridder av 1. klasse av den svenske Vasaordenen og kommandør av den danske Dannebrogordenen

Redningsskøyten RS 87 «Gustav Henriksen» var oppkalt etter ham.

Referanser[edit | edit source]

  1. ^ a b Norsk biografisk leksikon, 9. okt. 2017, Gustav Severin Henriksen, Gustav_Henriksen

Kilder[edit | edit source]