Grader i Storbritannias politi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Gradene i Storbritannias politi betegner den rangordning som brukes i politistyrkene i Storbritannia og Nord-Irland. Rangordningen er i all hovedsak lik over hele riket; bare London-politiet, City of London-politiet og politiet på Gibraltar, Isle of Man og Kanaløyene har en litt særegen ordning i de øverste gradene.

Historie[rediger | rediger kilde]

Tidligere innenriksminister sir Robert Peel er den som har valgt flesteparten av dagens grader. Da han opprettet London-politiet ved lov i 1829, gikk han med overlegg inn for en annen rangordning enn den militære, riktignok med unntak av Sergeant. Dette var fordi han ville unngå at politiet skulle bli en paramilitær styrke.

Gradene[rediger | rediger kilde]

Her følger en oversikt over de ulike gradene i Storbritannias politi, med de vanligste variasjonene og forslag til norsk gjengivelse.

Først må vi skille mellom politikonstabler, spesialkonstabler, nærpoliti og trafikkonstabler.

Politikonstabler[rediger | rediger kilde]

Alle uansett rang er ifølge loven en konstabel i det britiske politi. Det vil si at britiske politifolk i motsetning til norske ikke er statstjenestemenn; de er uavhengige.

Ordenspolitiet[rediger | rediger kilde]

Tabellen nedenfor viser den rangordningen som er alminnelig over nær sagt hele Storbritannia. De styrker som avviker fra denne ordningen, blir omtalt lenger nede. Tabellen viser høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk Gradmerke
CC Chief Constable politimester Uk-police-09.PNG
DCC Deputy Chief Constable visepolitimester Uk-police-08.PNG
ACC Assistant Chief Constable assisterende politimester* Uk-police-07.PNG
Ch Supt Chief Superintendent politiinspektør* Uk-police-06.PNG
Supt Superintendent politioverbetjent Uk-police-05.PNG
Ch Insp Chief Inspector politiførstebetjent Uk-police-04.PNG
Insp Inspector politibetjent Uk-police-03.PNG
Sgt eller PS Sergeant politioverkonstabel* Uk-police-02.PNG
PC Constable politikonstabel* Uk-police-01.PNG
  • Assisterende politimester er ingen grad i Norge, men tilsvarer egentlig politiinspektør, som her i stedet er blitt foreslått som gjengivelse for Chief Superintendent. I tilfeller der det ikke er avgjørende å skille mellom Deputy Chief Constable og Assistant Chief Constable kan imidlertid også en Assistant Chief Constable gjerne omtales som visepolitimester. En tredje mulighet kan være å hente frem den gamle betegnelsen underpolitimester.
  • Politiinspektør for Chief Superintendent gir ikke helt samsvar med den norske rangordningen, jf. punktet ovenfor. Den norske graden som tilsvarer Chief Superintendent, er egentlig politistasjonssjef, lensmann eller (før 2001) politiavdelingssjef. Disse betegnelsene gir imidlertid som regel et uriktig bilde av funksjonene til en engelsk Chief Superintendent, som ofte er sjef for mer overordnede driftsenheter enn avdelinger og stasjoner. Hvis vi tar hensyn til funksjon, er det derfor i mange tilfeller ganske godt samsvar mellom arbeidsoppgavene til en engelsk Chief Superintendent og en norsk politiinspektør. Det er naturligvis ikke tatt hensyn til at norske politiinspektører i likhet med politimestre, politiadvokater og politifullmektiger også har påtalemyndighet, noe ingen uansett rang i det britiske politiet har.
  • Betegnelsene politioverkonstabel og politikonstabel ble i Norge avskaffet i 2001 til fordel for politibetjent 1 og 2. De kan likevel være greie å anvende på britiske forhold, både for enklere å få frem hierarkisk forskjell i rang og for å ta hensyn til rådende praksis.

Kriminalpolitiet[rediger | rediger kilde]

Politifolk som har rang opp til Chief Superintendent, og som arbeider med kriminalsaker, får på engelsk lagt til betegnelsen Detective foran rangen. En Chief Superintendent blir da Detective Chief Superintendent.

Tilsvarende system finnes ikke i Norge. I Norge har både etterforskere og andre polititjenestemenn prefikset politi-. I oversatte kriminalromaner blir imidlertid betegnelsen Detective ofte gjengitt med kriminal-, slik at for eksempel Detective Chief Superintendent blir kriminalinspektør, et mønster som muligens er lånt fra svensk.

London-politiet[rediger | rediger kilde]

London-politiet har egen rangordning over Chief Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk Gradmerke
Commissioner politimester Uk-police-11.PNG
DC Deputy Commissioner visepolitimester Uk-police-10.PNG
AC Assistant Commissioner assisterende politimester* Uk-police-09.PNG
DAC Deputy Assistant Commissioner viseassisterende politimester* Uk-police-08.PNG
Cmdr Commander politioverinspektør* Uk-police-07.PNG
  • Assisterende politimester, viseassisterende politimester og politioverinspektør er ikke grader i Norge, men konstruert som en mulig måte å gjengi særlige britiske forhold på.

City of London-politiet[rediger | rediger kilde]

City of London-politiet har egen rangordning over Chief Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først. Politimesteren er ikke politimann, uten fredsdommer. City of London-politiet har knapper og gradmerker i gull.

Forkortelse Engelsk Norsk Gradmerke
Commissioner politimester CofL09-Commissioner.png
AC Assistant Commissioner visepolitimester CofL08-AssistantCommissioner.png
Cmdr Commander politioverinspektør* CofL07-Commander.png
  • Politioverinspektør er ingen grad i Norge, men konstruert som en mulig måte å gjengi særlige britiske forhold på.

Nord-Irland[rediger | rediger kilde]

Grader og gradmerker i Police Service of Northern Ireland.

Gibraltar[rediger | rediger kilde]

Det Kongelige Gibraltar-politiet har egen rangordning over Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk
Commissioner politimester
DC Deputy Commissioner visepolitimester

Gibraltar Defence Police (GDP) er en sivil politistyrke ansvarlig for det britiske forsvars installasjoner i Gibraltar. De har grader fra politikonstabel til politiinspektør.

Isle of Man[rediger | rediger kilde]

Isle of Man-politiet har egen rangordning over Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk
CC Chief Constable politimester
DCC Deputy Chief Constable visepolitimester

Kanaløyene[rediger | rediger kilde]

Politiet på Kanaløyene, dvs. Guernsey og Jersey, har egen rangordning over Chief Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk
CO Chief Officer politimester
DCO Deputy Chief Officer visepolitimester

På Jersey finnes fortsatt et valgt ærespoliti (Police Honorifique) i hvert sokn. Det er Centeniers, Vingteniers og Constable Officers, hver med ulike oppgaver. Centenieren i soknen der en forbrytelse er begått er fortsatt den eneste som kan bestemme påtale i straffesaker.

Spesialkonstabler[rediger | rediger kilde]

En spesialkonstabel er en frivillig politikonstabel, med samme fullmakter som en alminnelig konstabel. Enhver alminnelig konstabel regnes likevel for å ha høyere rang. Spesialkonstabelstyrken har egen rangordning, med til dels stor variasjon fra distrikt til distrikt i gradene over spesialkonstabel, som er laveste rang.

London-politiets spesialkonstabler[rediger | rediger kilde]

Rank insignia for London's Metropolitan Special Constabulary.jpg

Nærpoliti[rediger | rediger kilde]

Nærpolitiansatt til venstre.

Nærpolitiet (police community support officers) er sivilansatte som bistår politiet i lokalmiljøet.

Trafikkonstabler[rediger | rediger kilde]

Trafikkonstabel i Inverness.

Trafikkonstabler er underlagt politiet og innehar enkelte politifullmakter, særlig når det gjelder trafikkregulering. De har ingen grader. Trafikkonstabler (engelsk traffic wardens) må ikke sammenblandes med parkeringsvakter (engelsk parking attendants).

Historiske grader[rediger | rediger kilde]

Storbritannia[rediger | rediger kilde]

Grader War Reserve Constable Sub-Divisional Inspector Sub-Divisional Inspector Station Inspector Station Inspector Junior Station Inspector Station Sergeant Chief Inspector Chief Superintendent
Brukt
år
1939 -
1948
1880 -
1922
1922 -
1949
1880 -
1936
1936 -
1949
1936 -
1949
1890 -
1980
1868 -
1953
1949 -
1974
Gradmerker WarReserveConstableEpaulette.png Sub Divisional Inspector.png Uk-police-03.PNG Sub Divisional Inspector.png Station Inspector.png Junior Station Inspector 2nd.png Station Sergeant.png Uk-police-05.PNG Chief Superintendent 1949 1974.png

Royal Ulster Constabulary[rediger | rediger kilde]

Grader og gradmerker i Royal Ulster Constabulary 1970-2001.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]