Geomatikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En landmålers skur med utstyr benyttet for geomatikk.

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse.[1]

Det arbeider med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, geodesi, geografisk informasjonssystem, hydrografi og fjernmåling. I tillegg kan fagfeltet omfatte emner som 3D-visualisering, 3D-design, 3D-kart, satellittmålinger (eksempelvis ved bruk GPS), navigasjon og geodesign.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Begrepet geomatikk kom til Norge omkring 1990, men det ble introdusert i Frankrike allerede på slutten av 1960-tallet (som begrepet «geomatics»). Den franske vitenskapsmannen Bernard Dubuisson skal ha vært den første til å bruke begrepet i et vitenskapelig arbeid i 1975.[2]

En definisjon fra Universitetet i Calgary: «Geomatisk vitenskap er et moderne fag som integrerer tilegnelse, modellering, analyse og håndtering av romlige referansedata, det vil si data identifisert i henhold til deres lokalisering. Basert på det vitenskapelige rammeverket til geodesi, benytter det terrestriske, maritime, luftbårne, og satellittbaserte sensorer for å skaffe romlige og andre datainformasjon. Det omfatter prosessen å omforme romlige referansedata fra ulike kilder til felles informasjonssystemer med veldefinerte, nøyaktige karakteristikker.»[3]

Geomatikk kan deles i tre hovedretninger:

Geodesi

Fotogrammetri og fjernmåling

Kartografi og geografisk informasjonsvitenskap

Fagmiljøets organisering i Norge[rediger | rediger kilde]

GeoForum er en landsomfattende bransjeorganisasjon for personer, bedrifter eller etater som har sitt virke innenfor geomatikkfagene. Private geomatikkbedrifter kan være organisert i interesseorganisasjonen Geomatikkbedriftene[4]

Studiemuligheter i Norge[rediger | rediger kilde]

Bachelor i «landmåling og eiendomsdesign» ved Høgskolen på Vestlandet og lignende studier kan langt på vei også kalles for geomatikk, men begrepet har særlig kommet fra sammenblandingen av geodesi og matematikk som er mer typisk for landmålere og fotogrammetrister.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Hva er Geomatikk?», NTNU
  2. ^ Gagnon, Pierre og Coleman, David J.: «Geomatics. An integreated, systematic approach to meet the needs for spatial information» i: CISM Journal. No. 4, 1990.
  3. ^ «What is Geomatics Engineering» Arkivert 14. april 2014 hos Wayback Machine., Universitetet i Calgary
  4. ^ Geomatikkbedriftene

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]