Ergoterapi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Amerikansk militær ergoterapeut trener opp gripekraften hos en skadd soldat med bruk av spesialdesignede hjelpemidler.

Ergoterapi, tidligere kalt arbeidsterapi, er en helsefaglig betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for (arbeids-) aktivitet. Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Behandlingsformen utøves av en ergoterapeut. De tilbyr blant annet trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging av hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap. Faget omfatter medisin, natur-, samfunns- og humanvitenskap, med særlig vekt på pediatri, psykiatri, geriatri, nevrologi, ortopedi og kunnskap om utstyr og hjelpemidler for mennesker som er psykisk eller fysisk svekket.

I 2011 var det omkring 3500 yrkesaktive ergoterapeuter i Norge. Rundt 2900 av disse er organisert i Norsk Ergoterapeutforbund.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Amerikansk militær ergoterapeut underviser helsepersonell på sykehusskipet USNS Mercy (T-AH 19) om forebygging.
Dukkemakeri som arbeidsterapi ved et amerikansk psykiatrisk sykehus tidlig på 1900-tallet.

Ergoterapi oppsto i USA rundt 1910. Ergoterapi kom først i gang innen psykisk helsevern og senere ved tuberkulosesanatoriene. De to verdenskrigene satte fart i utdanningen av ergoterapeuter i den vestlige verden fordi mange hadde behov for opptrening etter krigsskader.

Det norske helsevesenet fikk sine første ergoterapeuter på slutten av 1940-tallet. De hadde tatt sin utdanning i utlandet og kalte seg arbeidsterapeuter. Den første norske arbeidsterapeututdanningen startet i Oslo i 1952. I 1974 ble utdanningen treårig. Yrkestittelen arbeidsterapeut ble erstattet med ergoterapeut i 1975 og beskyttet av Lov om godkjenning m.v. av helsepersonell. Samme år startet den andre norske ergoterapeututdanningen i Trondheim. I 1990 startet ergoterapeututdanning i Tromsø, 1993 i Bergen, 2001 i Rogaland og 2013 på Gjøvik. Fra 2020 har utdanningene i Trondheim og Gjøvik hatt felles studieplan, etter fusjon med NTNU i 2016.

Norsk Ergoterapeutforbund har rundt 3500 medlemmer. Om lag en tredjedel er ansatt i kommunehelsetjenesten og en tredjedel er ansatt i spesialisthelsetjenesten. De øvrige er ansatt blant annet innen NAV og bedriftshelsetjenester og i barnehager, skoler og utdanningssystemet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]