Embryo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Embryo er det tidlige stadiet hos flercellede diploide eukaryoter fra befruktning til fødsel, klekking eller spiring. Et embryo starter som et befruktet egg (en zygote) og vil først gå gjennom cellekløyving og deretter resten av fosterutviklingen.

Hos mennesket regnes i allmennhet det blivende barnet som et embryo mellom andre og åttende graviditetsuke, deretter regnes det som et foster.

Mennesket[rediger | rediger kilde]

Når den første celledelingen har foregått en stund etter befruktningen dannes en plate med tre cellelag. Ene siden kalles endoderm som vil danne overflatevev i tarm og luftveier. Det midtre laget kalles mesoderm som danner mye bindevev, fettvev og muskelvev. Den andre siden, eller det tredje laget, kalles ektoderm og danner hud, hjerne og nervesystem. Denne platen med de tre lagene gjennomgår kompliserte foldinger og sammenføyninger som danner alle organene med tarmer, lever, kjønnsorganer, armer og ben og videre.

Planter[rediger | rediger kilde]

Innen botanikk er embryoet de delene av frøet hos frøplantene som gir opphav til stengel, blad og rot, i tillegg til et eller flere frøblader. Når embryoet spirer og vokser ut av frøet kalles det en frøplante. Også hos moser og karsporeplanter dannes et embryo, men hos disse vokser det direkte videre til en voksen plante (sporofytt) som er festa til og avhengig av gametofytten.