Hopp til innhold

Gametofytt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Protallium (gametofytt) av bregnearten Dicksonia antarctica, som vokser på Tasmania. Den er omgitt av helt unge moseskudd.

Gametofytt er en multicellulær struktur eller en generasjon, som enten hann- eller hunn-kjønnede kjønnsceller (gameter). Både gametofytt og gamet har bare et enkelt sett av kromosomer (n). Hos alger, bregner og andre planter som gjennomgår generasjonsveksling, vil slike gametofytter av ulike kjønn smelte sammen og danne en zygote med dobbelt sett av kromosomer (diploid). Denne zygoten vokser så gjennom celledeling til en diploid sporofytt, som er den andre og spore-dannende generasjonen av planten.

Ved generasjonsveksling veksler altså en plante, bregne eller alge mellom den haploide gametofytt-generasjonen og den dipolide sporofytt-generasjonen.

I bregner og mange andre planter er gametofytten svært liten og redusert, og dersom den utvikler seg i sin helhet inne i sporen uten å bryte ut av denne, har planten endospori. I blomsterplanter (angiospermer) er hunn-gametofytten (frøemnet) en stor megagametofytt, mens hann-gametofytten (pollen) er en liten mikrogametophytt. Når pollen befrukter frøemnet, blir det til et diploid frø, som i sin tur vokser opp til nye sporofytter.