Diskusjon:Transperson

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Arkiv

arkiv 1

Underseksjon som redegjør for ulike syn på begrepet transperson[rediger kilde]

Det ser ut til at det er ulike syn på begrepene transperson, transkjønnet(het) m.fl., ref. Bruker:LFTS og Begrepsdiskusjon internt i LFTS. Det bør vi redegjøre for i seksjonen Begrepet transperson, antagelig i en egen underseksjon. Bruker:LFTS begrunnet 22. mai 2008 kl. 13:33 redigeringen med følgende i feltet "Forklaring": "LFTS representerer personer som søker/går igjenom en kjønsbekreftende behandling. Med mandat i årsmøte vil vi synliggjøre at vi ikke kjenner oss igjen i transpersonbegrepet." Dessverre fant jeg intet dokument som underbygger denne påstanden under et søk på LFTS' vevsider. Bruker:EivindJ har e-korrespondert med vedkommende. Kan du (Bruker:EivindJ) være så snill å kontakte Bruker:LFTS og be om en referanse til LFTS' årsmøtevedtak/-diskusjon. Den bør finnes som/i et årsmøtereferat på LFTS' vevsider. Jeg ønsker å bruke den i ovenforeslåtte underseksjon.
--Ohedland 3. jun 2008 kl. 16:01 (CEST)

Jeg har nå kontaktet LFTS per e-post og invitert ham til å komme med kommentarer, referanser og innspill. --Eivind (d) 3. jun 2008 kl. 22:03 (CEST)
Takk. --Ohedland 4. jun 2008 kl. 09:49 (CEST)

LFTS's offisielle syn[rediger kilde]

Nestleder i Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) Mikael Scott Bjerkeli redegjør i dette kapittelet for LFTS's offisielle syn.

Jeg plasserte redegjørelsen i et eget kapittel ca. 3 måneder etter at det var skrevet og skrev denne innledningen slik at LFTS's offisielle syn er lettere å få øye på på denne diskusjonssiden. Jeg håper at dette er i samsvar med god takt og tone på no:Wikipedia selv om det innebærer redigering av konteksten til en annen brukers innlegg.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 16:02 (CET)
Den samme teksten var kopiert til Diskusjon:Transkjønnethet og Diskusjon:Landsforeningen_for_transkjønnete#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson.
I samråd med administrator Eivind 11. feb 2009 kl. 17:22 (CET), dokumentert i Diskusjon:Transperson#Konsolidering_av_diskusjon, har jeg samlet diskusjonen på Diskusjon:Transperson (denne diskusjonssiden). Vi ber om at videre diskusjon kun foregår på Diskusjon:Transperson.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 19:21 (CET)


Vil gjerne belyse en feil i denne artikkelen:

Definisjon

"Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» definerer begrepet transseksuell slik i kapittel «2.2 Lhbt-begrepet»: Sitat

Transseksuell beskriver personer som søker kjønnsbekreftende behandling i tråd med internasjonale diagnosemanualer, inkludert genitalkirurgi i de land der dette er tilgjengelig. Enkelte beskriver seg som mann til kvinne-transeksuell (mtk), eller omvendt; kvinne til mann-transseksuell (ktm). Termen transseksuell mann eller kvinne blir også brukt. Etter kjønnsbekreftende behandling vil mange også bli oppfattet og oppfatte seg som menn eller kvinner."

Det som står nå er: Transpersoner I denne handlingsplanen brukes betegnelsen «transpersoner » om en gruppe av personer som på en eller flere måter bryter med den rådende to-kjønnsmodellen i samfunnet. Transpersoner er et paraplybegrep som innbefatter blant annet transvestitter, transkjønnede, crossdressere, dragkings/-queens mv. En typisk definisjon er individer hvis kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk, tidvis eller alltid, skiller seg fra samfunnets normer for kjønn. I internasjonale fagmiljøer benyttes ofte begrepet «the transgender specter» for å beskrive mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner.

Transkjønnede (transgender) er et alternativt paraplybegrep som også blir mye brukt i Europa og i Nord- Amerika. Ofte blir begrepet brukt for å beskrive en person som lever deler av, eller hele livet med egne foretrukne kjønnsuttrykk. Noen benytter seg av hormoner for å forandre på kroppsuttrykk, men søker generelt ikke kjønnsbekreftende kirurgi. Transkjønn blir også i noen sammenhenger brukt for å beskrive cross-dressere og transvestitter.

Transseksuell beskriver personer som søker kjønnsbekreftende behandling i tråd med internasjonale diagnosemanualer, inkludert genitalkirurgi i de land der dette er tilgjengelig. Enkelte beskriver seg som mann til kvinne-transeksuell (mtk), eller omvendt; kvinne til mann-transseksuell (ktm). Termen transseksuell mann eller kvinne blir også brukt. Etter kjønnsbekreftende behandling vil mange også bli oppfattet og oppfatte seg som menn eller kvinner.

I Norge har personer i denne gruppen organisert seg i LFTS. LFTS er en brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskapen om diagnosen transseksualisme, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge. Organisasjonen har som mål å arbeide politisk og sosialt for at kvinner og menn som går gjennom kjønnsbekreftende behandling skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert. LFTS betrakter personer i gruppen som kvinner eller menn og identifiserer seg derfor ikke med begrepet transperson. Planen omfatter av denne grunn ikke denne gruppen.

Forøvrig vil det være mer riktig å bruke transeksualisme isteden for transkjønnethet, siden transeksualisme er den korrekte betegnelse i følge diagnosen F64.0 transeksualisme og DSM Transsexualism (302.50) og som følge at transkjønnete er blitt definert som transgendered i handlingsplanen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Vil også vise til LFTS årsmøtereferat fra 2008, utdrag:

Homoplaner og LHBT-planer (forslag fra styret i LFTS) Mistillitsforslag vedrørende leder i LFTS, Tone Maria Hansen

Sakene ble behandlet under ett.

Ingvill Størksen presenterte styrets forslag om homoplaner og LHBT-planer. Styret ba om årsmøtets støtte til at LFTS går mot å inkludere vår gruppe i homoplaner og LHBT-planer, ettersom vår tematikk er grunnleggende annerledes enn tematikken som er aktuell for disse gruppene. Dette er sentralt for å fremme forståelsen av at vår problematikk dreier seg om kjønnsidentitet, og ikke seksuell orientering og homofili. Det er videre sentralt for å fremme forståelse av at vår målgruppe ikke har identitet som transpersoner, men som kvinner og menn. Styret ba videre om en prinsipiell støtte til å i stedet arbeide for mangfoldsplaner.

Vedtak: • Styrets forslag ble vedtatt mot en stemme. • Mistillitsforslaget ble nedstemt mot en stemme


Nye begreper og forandre navn på foreningen på årsmøtet i 2009 (forslag fra styret i LFTS)

Ida Mellesdal orienterte. Det er utfordrende å kommunisere at vår målgruppes problemstilling dreier seg om kjønnsidentitet, når organisasjonen har ”trans” i navnet. Av samme årsak må vi bort fra begreper som har ”trans” i seg når gruppen omtales. Styret ønsker å ta opp sak om navneendring på neste års årsmøte, men tar saken opp til orientering i år med en oppfordring til medlemmene om å gi innspill til forslag til nytt navn og bedre begreper.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering, og forslag til navneendring blir tatt opp på årsmøtet i 2009. Forandring av vedtektene (forslag fra styret i LFTS) Forandring av vedtektene

Mikael Bjerkeli orienterte. I styrets forslag er det gått inn for å fjerne begreper som inneholder ”trans”, og erstatte det med ord som ”kjønnsbekreftende behandling” og tilsvarende. I TSs forslag vektlegges det å beholde begrepet ”transkjønnete” og tilsvarende, i tillegg til en omdefinering av begrepet transkjønnete til også å dekke dem som ikke identifiserer seg som menn eller kvinner.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt, og TS forslag ble forkastet.

Msbjerke 8. nov 2008 kl. 14:24 (CET)

LFTS' leder Tone Maria Hansen har skrevet artikkelen «Lite kunnskap om LFTS sin målgruppe»Gaysir som kan leses som et supplement til Mikael Scott Bjerkelis redegjørelse.
Ohedland 10. mar 2009 kl. 23:58 (CET)

Konflikt ang. transkjønnede[rediger kilde]

Jeg ser det har vært en redigeringskrig angående hvorvidt transkjønnede/transseksuelle skal være med i denne artikkelens definisjon av "transpersoner". Jeg mener det riktigste må bli å nevne denne/disse gruppene i definisjonen, men påpeke at LFTS argumenterer for at de ikke skal være med. LFTS har rett til sin mening og denne bør omtales, men de har ingen definisjonsmakt. Det mest riktige i leksikonsammenheng må da være å referere diskusjonen. Redigering: Det bør også påpekes at Norsk forening for genitale anomalier (intersex-foreningen i norge) heller ikke ønsker at sine grupper skal defineres under transperson-begrepet. Har dog ingen referanse på dette siste.  SLB (diskusjon) 10. feb 2009 kl. 18:46 (CET)

Takk. Dette er (mer eller mindre) det samme som jeg har foreslått flere ganger. Se Diskusjon:Transperson#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson og Diskusjon:LHB#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson.
Det er også i samsvar med noen andre wikipediautgaver som har forsøkt å redegjøre for ulike syn på begrepet transperson, f.eks. en:Transgender#Transsexual og de:Transgender#Transgender_.E2.80.9Eversus.E2.80.9C_Transsexualit.C3.A4t.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 10:52 (CET)
Kopi av del 2 av Eivinds svar under Konsolidering av diskusjon:
[...] Ellers er jeg enig med Silje ... men er det noen som kjenner kallet til å gjennomføre disse endringene på siden? --Eivind (d) 11. feb 2009 kl. 17:22 (CET)
Jeg skal gjøre et forsøk. Ohedland 11. feb 2009 kl. 17:52 (CET)
Da har jeg skrevet Transperson#Uenighet med underkapitlene Transperson#Mennesker med uklare kjønnskarakteristika og Transperson#Transkjønnede i kapitlet Transperson#Begrepet transperson. Det er basert på SLBs forslag og innspill, LFTS's offisielle syn, en:Transgender#Transsexual og Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Kan dere vurdere om det er OK?
Ohedland 11. feb 2009 kl. 19:00 (CET)

Konsolidering av diskusjon[rediger kilde]

Nestleder i Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) Mikael Scott Bjerkeli skrev 8. nov 2008 flere (nesten?) likelydende innlegg på ulike diskusjonssider inkl.: Diskusjon:Transperson#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson, Diskusjon:Transkjønnethet og Diskusjon:Landsforeningen_for_transkjønnete#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson. Jeg tror at det riktige er å føre debatten samlet på ett sted, og at dette stedet mest sannsynlig er Diskusjon:Transperson. De andre diskusjonssidene kan gjerne henvise til den sentraliserte diskusjonen både for dokumentasjon og for å unngå dobbeldiskusjon. Siden jeg selv er part i diskusjonen, har jeg imidlertid kviet meg for å gjennomføre dette ved å rydde i noen av Bjerkelis innlegg og skrive henvisninger til sentralisert diskusjon på Diskusjon:Transperson. Jeg er dessuten usikker på hvilken praksis no:Wikipedia følger for slike tilfeller og dermed hva som regnes som god takt og tone. Jeg har derfor en stund tenkt at jeg bør be en eller flere administratorer om hjelp. Bruker:EivindJ har tidligere vært involvert i saken og har nettopp sperret artikkelen, men har ifølge brukersiden "Wikiferie pga. studier". Jeg har også fått et godt inntrykk av Morten Haugen, men flere har aktivt beskyttet Transperson mot gjentatte (tvilsomme) endringsforsøk.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 11:22 (CET)

Jeg har kontaktet Bruker:EivindJ og Morten Haugen og bedt om assistanse.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 11:29 (CET)
Jeg opprettet kapitlet LFTS's offisielle syn med en forklarende innledning slik at LFTS's offisielle syn er lettere å få øye på på denne diskusjonssiden.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 16:20 (CET)
Det er etter mitt skjønn ok å samle spredde diskusjoner for ordens skyld. Gjør dette, men merk tydelig sidene du flytter fra samt der du flytter til, slik at ikke misforståelser oppstår. Ellers er jeg enig med Silje ... men er det noen som kjenner kallet til å gjennomføre disse endringene på siden? --Eivind (d) 11. feb 2009 kl. 17:22 (CET)
Del 1: Fint. Da erstatter jeg Diskusjon:Transkjønnethet og Diskusjon:Landsforeningen_for_transkjønnete#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson med en kort kommentar og henvisning til kapitlet LFTS's offisielle syn. I tillegg henviser jeg til diskusjonen på denne siden.
Del 2 er kopiert ett trinn opp og besvart der.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 17:47 (CET)
Da har jeg gjort det og i tillegg lagt til en kommentar i innledningen til LFTS's offisielle syn. Kan dere sjekke om det er OK?
Ohedland 11. feb 2009 kl. 19:25 (CET)
Da har jeg informert Mikael Scott BjerkeliBrukerdiskusjon:Msbjerke#Transperson:_Konflikt_ang._transkjønnede og Bruker:Dionysos88Brukerdiskusjon:Dionysos88#Transperson:_Konflikt_ang._transkjønnede.
Ohedland 11. feb 2009 kl. 19:48 (CET)


Begrepet transperson -> Uenighet -> Transkjønnede[rediger kilde]

"Mange transkjønnede betrakter seg selv kun som kvinner eller menn og identifiserer seg derfor ikke med begrepene transperson eller transseksuell. Dette er Landsforeningen for transkjønnetes (LFTS) offisielle syn.[4] Andre transkjønnede ønsker ikke å overse at deres kjønnsidentitet er motsatt av deres biologiske kjønn, og har sterke bånd til andre transpersoner."

Hva er det du baserer dette utsagnet på. Kan du vise til det sted der LFTS hevder at vi har det samme biologiske kjønne som vår kjønnsidentite? Er det noe vi er klar over og IKKE skammer oss over er det vår historie som ER anderledes enn andre biologisk fødte kvinner og menn. Slik jeg tolker din tekst, mener du at vi ikke erkjenner vår historie og ikke vill vedstå at vi kom til verden med ett biologisk kjønn og at det er anderledes enn vår kjønnsidentitet. Rett meg hvis jeg tar feil. Eller så hadde det vært kjekt å vite hvor du henter din kunnskap fra. Ha en ellers strålende dag.Mikael Scott Bjerkeli

Det er godt mulig at jeg har misforstått noe. Følgende er skrevet i beste mening og som et forsøk på konstruktivt samarbeid. Hvis jeg noe sted skriver på en måte som fornærmer deg el.l. er det ikke meningen.

Teksten «Mange transkjønnede betrakter seg selv kun som kvinner eller menn og identifiserer seg derfor ikke med begrepene transperson eller transseksuell. Dette er Landsforeningen for transkjønnetes (LFTS) offisielle syn.» er bl.a. basert på teksten «LFTS betrakter personer i gruppen som kvinner eller menn og identifiserer seg derfor ikke med begrepet transperson.» som du skrev i LFTS's offisielle syn (som angitt med referanse) og «People who have transitioned, who do not necessarily identify as transgender or transsexual any longer, may identify as simply a man or a woman.» i en:Transgender#Transsexual.

Teksten «Andre transkjønnede ønsker ikke å overse at deres kjønnsidentitet er motsatt av deres biologiske kjønn, og har sterke bånd til andre transpersoner.» er basert på teksten «Those that continue identifying as transsexual don't want to ignore their pre-transition life, and may continue strong ties with other trans people and raising social consciousness.» i en:Transgender#Transsexual og personlig møte og samtale med transkjønnede/transseksuelle.

Din tolkning av min tekst avviker fra min oppfatning og ide som lå til grunn for teksten jeg skrev. Jeg tolket din tekst slik: Du og (de fleste av) LFTS' medlemmer oppfatter dere som det kjønn kjønnsidentiteten tilsier. I ditt tilfelle altså mann og i LFTS-leder Tone Maria Hansens tilfelle kvinne. Dere er og har m.a.o. alltid vært henholdsvis gutt/mann og jente/kvinne, men var dessverre uheldige fra starten og ble utstyrt med galt biologisk kjønn/gal kropp. Dere oppfatter derfor alle trans-begrep (inkl. transperson, transkjønnet og transseksuell) som gale og upassende i forhold til deres egen oppfatning av dere selv. Har jeg misforstått deg og LFTS eller er dette rimelig i samsvar med din/deres oppfatning?

Etter at vi har funnet ut av hverandres forståelse, oppfatning og meninger, kan vi vurdere om teksten evt. kan og bør forbedres for evt. å bli (enda) tydeligere.
Mvh. Ohedland 11. feb 2009 kl. 22:23 (CET)

Konklusjon[rediger kilde]

Teksten i seksjonen Begrepet transperson -> Uenighet -> Transkjønnede ble forklart og begrunnet 11. februar 2009. Det har siden gått 1 måned uten at noen har kommet med innvendinger eller kommentarer. Teksten anses derfor som OK.
Ohedland 11. mar 2009 kl. 17:33 (CET)

Beklager sent svar, men det jeg reagerer på er,

Teksten «Andre transkjønnede ønsker ikke å overse at deres kjønnsidentitet er motsatt av deres biologiske kjønn, og har sterke bånd til andre transpersoner.» Slik den teksten står nå virker det på meg som om de som anser seg som menn eller kvinner, men med en annen bakgrunn enn biologiske menn og kvinner, overser sin egen fortid og skammer seg over den. Jeg opplever det som en uheldig vinkling.msbjerke 5. apr 2009 kl. 11:49 (CEST)
Da bør vi vel revidere setningen. Har du forslag til en forbedring av setningen som ivaretar begge poengene?
Ohedland 14. apr 2009 kl. 21:34 (CEST)
Hva med "Andre transkjønnede har et sterkt bånd til transpersoner"? Nå kan man jo også diskutere personifiseringen av en diagnose, hvor mange er det som blir sin egen diagnose? Hvis vi går ut i fra den medisinske diagnosen F64.0 Transeksualisme, i dette tilfellet så er det mange som velger å kalle disse personene transeksuelle, hvorfor det? Dette er personer som har fått diagnosen transeksualisme, personen er ikke diagnosen, men diagnosen er en del av personen. Dette gjelder også bruken av transman/transkvinne, man går ikke rundt å sier til en mann med Downs at han er en Downsmann. Bare en liten digresjon :)msbjerke 26. apr 2009 kl. 10:52 (CEST)
Jeg har hatt en wiki- og tenkepause, men har nettopp redigert teksten med basis i msbjerkes forslag. Setningen «Andre transkjønnede ønsker ikke å overse at deres kjønnsidentitet er motsatt av deres biologiske kjønn, og har sterke bånd til andre transpersoner.» er endret til «Andre transkjønnede har sterke bånd til transpersoner.». Jeg valgte flertallsformen «sterke bånd», men har ellers brukt msbjerkes forslag.
Ohedland 8. jun 2009 kl. 19:29 (CEST)
Takk for det :)Msbjerke 8. jun 2009 kl. 22:16 (CEST)
Apropos digresjonen «man går ikke rundt å sier til en mann med Downs at han er en Downsmann.». Begrepet «Downsbarn» og den alternative formen «Downs-barn» er benyttet av en rekke (presumptivt) seriøse massemedier inkl.:
* NTB (se de nedenlistede artikler)
* Aftenposten
* NRK
* Vårt Land
* forskning.no
Man kan selvsagt like eller mislike disse formene, men på norsk er det naturlig og lett å konstruere slike sammensatte ord.
Ohedland 8. jun 2009 kl. 19:36 (CEST)
Jeg ser at du kan viser til mange steder der slike typer begreper blir brukt. Allikevel synes jeg det ikke gjør det mer riktig. Begreper er i utvikling, begreper som tidligere ble brukt og som ble sett på som korrekte. Vil i dag bli sett på som diskriminerende og rasistiske. Mange minoriteter har blitt mer beviste på ordene som beskriver dem og har begynt å ta ordene i sin makt. Det er viktig å lytte til de som ordene berører. Begrepet Downs-barn reagerer jeg sterkt på, dette er snakk om et barn med Downs. Men jeg legger merke til at det utelukkende har blitt brukt i overskriften, kanskje for å forenkle og gi det et sensasjonspreg. Akkurat som transer er en yndet overskrift i artikler vedrørende transeksualisme. Selv om personifiseringen av diagnoser tidligere har blitt brukt, så er ikke det grunn god nok til å fortsette. Tenk om man hele tiden skulle følge det som var normen til en gitt tid. Skal tro hvordan det hadde stått til med kvinnefrigjøringen da.Msbjerke 8. jun 2009 kl. 22:16 (CEST)
Jeg endret siste setning i innledningen slik at også den gjenspeiler uenigheten beskrevet i Transperson#Uenighet. Ny tekst: «Dette inkluderer bl.a. transvestitter, crossdressere og dragkings/dragqueens, mens det er uenighet om transseksuelle, transkjønnede og interseksuelle
Ohedland 17. aug 2009 kl. 21:04 (CEST)

Stadig tilbakevendende irregulær redigering(/vandalisme)[rediger kilde]

Redigering i strid med oppnådd konsensus[rediger kilde]

En del av artiklene i kategorien Transpersonemner blir stadig utsatt for redigering i strid med oppnådd konsensus dokumentert på artiklenes diskusjonssider, opplysninger i andre wikipediautgaver og andre kurante kilder. Oftest rammer det hovedartikkelen transperson og ofte gjelder det uenighet om hvilke grupper som omfattes av paraplybegrepet transperson.

Gjennom diskusjon og samarbeid har seriøse bidragsytere som SLB, daværende nestleder i Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) Mikael Scott Bjerkeli, Bruker:EivindJ og Morten Haugen i god wikipediaånd bidratt til at vi kom frem til en konsensusløsning som viser at det finnes flere syn og redegjør for dem. Første utgave av Transperson#Uenighet ble publisert 11.02.2009 kl. 19:00 og endelig utgave utarbeidet av meg og Mikael Scott Bjerkeli ble publisert av meg 08.06.2009 kl. 19:29 med tilslutning fra Mikael Scott Bjerkeli samme kveld.

Dokumentasjon:


Jeg vet ikke helt hva det menes med oppnådd konsensus, hvis det er menes konsensus for hele artikkelen, så stemmer ikke det. Det som kom fram var et kompromiss for hva som stod under HBRS offisielle syn. Artikkelens omtale ellers om personer som søker og får diagnosen transeksualisme anser jeg som kritikkverdig. Msbjerke 14. sep 2009 kl. 08:12 (CEST)
Konsensusdiskusjonen og -vedtaket gjaldt seksjonen/kapitlet Begrepet transperson -> Uenighet -> Transkjønnede. Hverken mer eller mindre. Se Diskusjon:Transperson#Begrepet transperson -> Uenighet -> Transkjønnede.
For øvrig står det relativt lite om transkjønnede/personer som søker og får diagnosen transeksualisme i artikkelen. Hva er galt/kritikkverdig og hvorfor?
Ohedland 15. sep 2009 kl. 19:33 (CEST)

Tilbakestilling av flere redigeringer[rediger kilde]

19-20.07.2009 har Bruker:Malinkb publisert 3 redigeringer i strid med oppnådd konsensus som beskrevet ovenfor. Hvordan tilbakestiller man flere (i dette tilfellet 3) redigeringer i 1 operasjon? Kan dette kun utføres av administratorer og patruljetjenesten?

Kan en eller annen være så snill å tilbakestille artikkelen Transperson til utgaven fra 15. jul 2009 kl. 19:06 publisert av Bruker:Ohedland?

Forebyggende tiltak[rediger kilde]

Hvordan kan vi forebygge/forhindre dette stadig tilbakevendende problemet? Jeg blir i lengden lei. Problemet er etter alt å dømme, flere ganger blitt oversett av administratorer/patruljetjenesten, sist 19-20.07.2009, selv om diskusjonssiden viser klart at Bruker:Malinkb redigerte i strid med oppnådd konsensus.

Bør disse artiklenes diskusjonssider, for å fange oppmerksomheten til administratorer/patruljetjenesten, utstyres med en seksjon øverst på sidene som advarer mot gjentatt irregulær redigering(/vandalisme) og henviser til diskusjonssidens dokumentasjon?
Ohedland 10. aug 2009 kl. 17:21 (CEST)

Jeg har kontaktet administrator Morten Haugen og bedt om assistanse.
Ohedland 10. aug 2009 kl. 17:30 (CEST)
Jeg har tilbakestilt artikkelen. Artikkelen kan låses, for både nye brukere, og for alle brukere utenom administratorer, men det er normalt ikke ønskelig da Wikipedia er basert slik at brukerne kan utvide og forbedre artiklene. Ved mye vandalisme er det vanlig å låse, men ofte bare for en periode. Er det gjentakende over lengre tid kan en artikkel låses på ubestemt tid. Jeg kan ikke se at det er noe stort vandalismeproblem på denne artikkelen. KEN 10. aug 2009 kl. 18:52 (CEST)

Mtovets endringer[rediger kilde]

Mtovet har i oktober 2011 utført en del endringer som ofte er ubegrunnet og i de resterende tilfellene kun er forklart/begrunnet med meget korte påstander i redigeringskommentarer.

Resten av denne diskusjonssiden viser at flere av transpersonartiklene har vært gjennom en ganske omfattende debatt for å finne kompromisser som ulike bidragsytere kunne enes om. Det fremstår dermed som i beste fall uhøflig og respektløst av Mtovet å gjøre vesentlige endringer uten en gang å begrunne dette skikkelig på diskusjonssiden.

Mtovet har bl.a. endret på definisjonen av begrepene og omdøpt malen. Disse endringene er ikke i samsvar med tidligere oppnådd kompromiss dokumentert på denne diskusjonssiden.

En rekke transpersoner benytter selv begrepet «transe» om seg selv. De anser selvfølgelig ikke dette som «et nedsettende uttrykk», snarere tvert i mot. Mtovets påstand 11.10.2011 kl. 00:55 er dermed beviselig gal. Noen eksempler:

Denne kommentaren gjelder også for endringer Mtovet har utført i andre transpersonrelaterte artikler, maler m.m.
--Ohedland 3. nov 2011 kl. 22:50 (CET)

Jeg har tatt opp denne saken med administrator Orland og avventer respons.
--Ohedland 4. nov 2011 kl. 00:09 (CET)
Jeg har fjernet endringene/beskjæringene bruker:Mtovet hadde gjort - såpass store endringer må eventuelt tas opp på denne diskusjonssiden til ny diskusjon. Det ser imidlertid ikke, etter min mening, ut som om administrative tiltak som å begrense muligheten til å redigere artikkelen er nødvendige på dette tidspunkt. Finn Rindahl 4. nov 2011 kl. 00:41 (CET)

Transperson vs. transkjønnet[rediger kilde]

Transperson#Historie forteller historien om begrepene transkjønnet og transperson i Norge og på norsk med referanser.

Per 2011 i Norge og på norsk er transperson det mestomfavnende begrepet, mens transkjønnet er et snevrere begrep som Landsforeningen for transseksuelle redefinerte og benyttet istedenfor transseksuell da den 23. april 2005 skiftet navn til Landsforeningen for transkjønnete.

Begrepet transperson benyttes av både Foreningen for Transpersoner Norge (FTP-N) og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) som begge organiserer transpersoner.
--Ohedland 3. nov 2011 kl. 23:29 (CET)

Artikkelen Transkjønnethet viser tydelig at dette begrepet ikke omfatter alle transpersoner, men kun mennesker med kjønnsidentitetsforstyrrelse, og man ser da tydelig at begrepet transperson omfatter en betydelig større og mer sammensatt gruppe mennesker enn kun de transkjønnede. Omkalfatringen av artiklene og omdøpingen av malen Mal:Transpersonemner til Mal:Transkjønnethet er derfor gal.
--Ohedland 3. nov 2011 kl. 23:47 (CET)
Det følger av dette at hovedartikkelen (som Mtovet skriver 12.10.2011 kl. 02:46) er Transperson og altså ikke Transkjønnet som Mtovet hevder. Det følger videre av dette at "Film og TV:" hører hjemme i Transperson og skal tilbakeflyttes dit med opprinnelig tittel. Noen av filmene handler forøvrig overhode ikke om transseksuelle/transkjønnede, men kun om andre kategorier transpersoner.
--Ohedland 3. nov 2011 kl. 23:47 (CET)
Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» benytter begrepet transperson på samme måte som ovennevnte organisasjoner for transpersoner og wikipediaartikkelen før Mtovet startet sitt redigeringsraid. Mtovet er m.a.o. i utakt med Regjeringen og dermed norske myndigheter og organisasjoner for transpersoner.
--Ohedland 4. nov 2011 kl. 10:20 (CET)

Pasientorganisasjonen for personer med diagnosen transseksualisme benytter ikke begrepet transperson. Dette begrepet benyttes heller ikke av fagpersonene som er involvert i behandling av denne diagnosen på Rikshospitalet. Ohedland er dermed i utakt med norske helsemyndigheter. Transperson er 1) ikke noe samlebegrep som omfatter transseksuelle og 2) heller ikke noen oversettelse av engelsk transgender. Artikkelen må selvsagt reflektere at transperson 1) er et helt nytt nyord og 2) er et omstridt begrep som den aktuelle pasientorganisasjon og fagekspertisen på Rikshospitalet ikke ser noen grunn til å bruke. Det følger av dette at artikkelen transperson bare skal være en artikkel om dette nyordet og hvordan det brukes, og at det ikke er noen hovedartikkel som omfatter alt av transgender-emner og da spesielt ikke transseksualisme slik dette forstås av norske helsemyndigheter. Hvis malen skal omfatte transkjønnede/transseksuelle og stå i artikkelen for pasientorganisasjonen for denne gruppen, kan den ikke hete "transpersonemner" (et begrep som pasientgruppen, deres organisasjon og norske helsemyndigheter/Rikshospitalet ikke bruker). Mtovet 14. nov 2011 kl. 17:33 (CET)

HBRS har uttalt at senteret "betrakter personer i gruppen som kvinner eller menn og identifiserer seg derfor ikke med begrepet transperson"[1]

HBRS har også uttalt: "Vi er ikke trans, et tredje kjønn, eller menn i kvinneklær. Vi understreker jevnlig at vi gir vår fulle støtte til dem som føler seg hjemme i de betegnelsene. Samtidig understreker vi at beskrivelsene ikke dekker oss."[2] Mtovet 14. nov 2011 kl. 18:37 (CET)

Vold[rediger kilde]

Vold mot transpersoner er utvilsomt et viktig og alvorlig emne. Det må imidlertid belegges med pålitelige referanser, f. eks. redaksjonelt stoff (ikke leserbrev) fra nyhetsaviser eller (helst) fagfellevurderte oublikasjoner. Anekdotisk omtale som leserbrev er ikke tilstrekkelig godt underlagsmateriale. Asav (diskusjon) 15. feb. 2015 kl. 18:06 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transperson. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 17. jul. 2017 kl. 04:11 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transperson. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 26. jul. 2017 kl. 08:29 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 5 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transperson. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 5. aug. 2017 kl. 17:07 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transperson. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 18. nov. 2018 kl. 16:51 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transperson. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 22. mai 2019 kl. 08:09 (CEST)

XY = mann[rediger kilde]

@Orland: Jeg må si meg enig med IP-en her. Det er ikke opp til Wikipedia å avgjøre hva slags kjønn noen 'egentlig' er. En transkvinne er en kvinne. Punktum. Nutez (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 08:16 (CET)

  • @Orland: Jeg er enig med Nutez. Mange transkvinner vil finne det direkte krenkende å bli omtalt som mann. Siden 2016 har det også vært mulig å skifte kjønn juridisk i Norge, så en transkvinne med hormonene XY vil kunne registreres som kvinne i folkeregisteret. At Orland er av en annen mening personlig, får nå så være. Men Wikipedia er ikke en arena hvor én person skal kunne synse om hvordan noen «egentlig» er selv om både loven og personen det snakkes om er uenig med dette. Debatten rundt dette med biologisk vs selvdefinert kjønn kan godt behandles i en artikkel, men å slå fast et fasitsvar på dette spørsmålet som både er juridisk feil og som vil oppfattes som krenkende og diskriminerende av de som artikkelen handler om, er totalt uakseptabelt i et leksikon. Hva gir deg rett til å bestemme hva noen «egentlig» er, bruker:Orland? --Te og kaker (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 01:09 (CET)
    • Kjære Nutez og Te og kaker. Dette er meget ubehagelig. Jeg har inntrykk av at dere tillegger meg en mening, og kritiserer meg for den. Og det er ubehagelig fordi den meningen dere tilsynelatende tillegger meg, er en mening/holdning som er sosialt stigmatisert. Svært ubehagelig, altså. Jeg har ikke sagt «en transkvinne er egentlig en mann»; men jeg har inntrykk av at dere begge kritiserer meg for å ha ment/sagt det.
      Det jeg har prøvd å si er at personen på bildet løfter hånden for å vise betrakteren et tekstbudskap bestående av to bokstaver. Selve poenget med å bruke nettopp dette bildet i artikkelen er vel teksten i hånden? Og kontrasten mellom personens kvinnelige uttrykk og teksten i hånden!? Hvis ikke, så kunne vi valgt et annet bilde. «XY» er en kode som noen forstår, og andre kanskje ikke forstår. Mitt poeng har vært at vi som leksikon gjør jobben vår på en bedre måte hvis vi forklarer leseren hva den koden betyr, at den er knyttet til Y-kromosomet, hvor koden «XY» betyr «mann». Te og kaker skriver i en redigeringsforklaring «Jeg kan ikke se at du har oppgitt noen grunn». Hvis du går gjennom litt mer av redigeringshistorikken, vil du se grunnen jeg oppga: «"XY" er et kodet tekstbudskap som gjerne kan avkodes».
      Men ettersom den teksten jeg har ønsket å beholde åpenbart misforstås, foreslår jeg en litt mer tydelig omskriving av bildeteksten slik: «En transkvinne med «XY» skrevet i håndflaten. «XY» er en referanse til det mannlige Y-kromosomet.». Mvh M O Haugen (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 07:59 (CET)
@Orland: Jeg aksepterer din forklaring, og konkluderer med at du ikke hadde transfobiske motiver for dine tilbakestilninger. Allikevel er det tankevekkende at du har stått alene mot tre andre skribenter, hvorav to reagerte sterkt på forbeholdet (=mann) som du insisterte på å ha med i bildeteksten. Som du sikkert er klar over selv, er ikke kommunikasjon en én-veis gate. Når det er sagt, kan vi sikkert komme frem til en løsning som alle kan gå god for. Egentlig ville det beste være å legge inn en lenke til en artikkel á la en:XY sex-determination system i bildeteksten. Jeg sitter med hjemmeeksamen for tiden, og har ikke tid til å opprette en norsk artikkel her. Den svenske stubben kan kanskje oversettes? Nutez (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 12:48 (CET)
@Nutez: i tillegg til å «akseptere» min forklaring, kan du eventuelt beklage at du tilla meg meninger og holdninger som er sosialt stigmatiserte. Jeg har ikke «stått alene mot tre andre skribenter»; jeg har diskutert i redigeringsforklaringene med én ikke-registert bruker. Og så har jeg blitt utsatt for misforståelser og beskyldninger av to andre skribenter. Minst åtte andre registerte brukere har vært inne og arbeidet i artikkelen uten å reagere på formuleringen. Mvh M O Haugen (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 13:07 (CET)
IP-brukere er ålreite dyr, og skal bli møtt med respekt som alle andre. Faktum er at du her har stått alene i din sak mot tre andre Wikipedianere, som reagerte på tillegget (= mann). Å mene at transkvinner er menn er mere enn bare en holdning som er «sosialt stigmatisert», det er også inhumant og respektløst. Det var derfor jeg skrev ovenfor at jeg antok at du ikke bifalt en slik holdning, og skrev eksplisitt at du ikke hadde transfobiske motiver.
Jeg synes allikevel du bør tenke over hva som førte til at både jeg og Te og kaker reagerte slik vi gjorde. XY = mann er en ganske bastant påstand som nører opp under kjønnsessensialisme og biologisk determinisme. Det er ikke så viktig hva du mener privat, det handler om hvilket inntrykk teksten vår gir leseren. Merk hva jeg skrev i det første innlegget: Det er ikke opp til Wikipedia å avgjøre hva slags kjønn noen 'egentlig' er. Nutez (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 17:57 (CET)

Bias[rediger kilde]

Artikkelen og diskusjonen har bias Tidligere Transpersoner har stått fram og sagt de er blitt overbevist eller påtvunget tanker om at de var Transpersoner når de var unge. Det er også andre problemstillinger som ikke er tatt opp her i artikkelen eller i diskusjonen https://www.thepublicdiscourse.com/2016/06/17166/

I tilfelle folk lurer på hva Bias er https://no.wikipedia.org/wiki/Bias Dette usignerte innlegget ble skrevet av 178.164.68.159 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Kan du lese hva du nettopp skrev om igjen? Du skriver jo selv her at disse personene ikke var trans, hva i all verden har dem å gjøre med en artikkel om folk som er trans da? De fleste faktiske transpersoner som angrer på å komme ut av skapet oppgir faktisk at de gjør dette pga blant annet diskriminering og hat, ikke pga de identifiserer seg med kjønnet de var registrert som ved fødsel. --2A01:799:81F:5D00:5422:A221:9506:B799 3. apr. 2021 kl. 17:59 (CEST)
Jeg skrev det helt greit takk
Som jeg skrev dreier det seg om tidligere Transpersoner som har stått fram
At du regner dem som mindreverdige i dette understreker jo poenget mitt Dette usignerte innlegget ble skrevet av 178.164.68.159 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Det er ingenting som heter «tidligere transperson». Hvis en person kommer ut som f.eks. homofil i en alder av 20 år, så vil det ikke si at vedkommende var tidligere heterofil de første 19 årene av livet. --2A01:799:81F:5D00:5422:A221:9506:B799 3. apr. 2021 kl. 18:10 (CEST)
Skal de fortsatt tiltales som Transpersoner mener du?
En god del av dem beskriver jo denne beskrivelsen/tiltalen som ett overgrep
Dessuten legger du meninger i munnen på mange av dem,
artikkelen jeg lenker til beskriver jo ett slikt tilfelle.
Jeg tror uansett ikke denne diskusjonen vil føre frem til noe
Når sterk overbevisning er innblandet er det vanskelig å komme i møte diskusjonsmessig
Var derfor jeg ikke endret selve artikkelen, men tok opp en av problemstillingene i diskusjonsdelen
men selv her føler folk seg angrepet Dette usignerte innlegget ble skrevet av 178.164.68.159 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Jeg skriver jo at de menneskene du snakker om her aldri skulle blitt omtalt som transpersoner i utgangspunktet da de ikke er født i feil kropp, les hva jeg skriver før du kommer med patetiske svar. --2A01:799:81F:5D00:50BF:900:3C69:6C89 3. apr. 2021 kl. 18:52 (CEST)
La meg spørre
Har jeg kalt noeen av svarene eller diskusjonene her Patetiske?
Akkurat om de er født i feil kropp eller ikke er heller vanskelig å avgjøre
hvertfall hvis vi skal ta argumentene fra Transaktivister til Følge
Dette er jo ikke faste holdepunkter
men flytende
At du ikke liker problemstillinger er ikke mitt problem Dette usignerte innlegget ble skrevet av 178.164.68.159 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Hvilke argumenter fra transaktivister sikter du til da? --2A01:799:81F:5D00:50BF:900:3C69:6C89 3. apr. 2021 kl. 19:14 (CEST)
Tror ikke det er noe poeng å prøve å diskutere det
som jeg nevnte
Når sterk overbevisning er innblandet er det vanskelig å komme i møte diskusjonsmessig
Det ser ikke ut som det er villighet til inrømmelse om at en slik diskusjon eller artikkel kan ha en bias
så da lar jeg heller være
Lar dog mitt bidrag stå, så får folk heller gjøre seg opp sin egen mening Dette usignerte innlegget ble skrevet av 178.164.68.159 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)