Direktoratet for forvaltning og IKT

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Difi)
Hopp til: navigasjon, søk
Direktoratet for forvaltning og IKT
Difi
Type Direktorat
Virkeområde Norge
Etablert 1. januar 2008[1]
Direktør Ingelin Killengreen[2]
Tiltrer 1. mai 2016:
Steffen Sutorius[3]
Hovedkontor Grev Wedels plass, Oslo
Lokale ledd Leikanger
Eier Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ansatte 239 (i 2012)[4]
Nettside www.difi.no

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er et norsk statlig direktorat som ble opprettet 1. januar 2008 og ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etaten har særlig ansvar for digitalisering av offentlig sektor, offentlige anskaffelser og forvaltingsutvikling.[5] Difi er fagorgan for forvaltnings- og IKT-politikken i offentlig sektor.[6] Direktoratet har ansvar for kunnskapsformidling, utredning og anbefaling av standarder, utvikling av veiledere samt forvaltning og drift av teknologiske felleskomponenter.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Difi ble opprettet for å «medverke til at statsforvaltninga kan kjenneteiknast av kvalitet, effektivitet, brukarretting, openheit og medverknad og at ho er organisert og leidd på ein god og målretta måte, med naudsynleg samordning på tvers av sektorar.»[7]

Difi var ved etableringen i 2008 underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og besto av ca. 100 personer fra Statskonsult, E-handelssekretariatet, Norge.no og FAD. I dag er Difi underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hadde i alt 265 medarbeidere, fordelt på 171 i Oslo og 94 i Leikanger, ved årsslutt 2014. Hans Christian Holte var direktør i Difi fra 2008 til juni 2013. Ingelin Killengreen tok permisjon fra sin stilling som departementsråd for å være fungerende direktør i Difi fra 1. desember 2013 og fram til 2016. Fra 1. mai 2016 tiltrer Steffen Sutorius som direktør.

Hvert år får Difi et tildelingsbrev som gir de økonomiske rammene, fastsetter fullmakter, prioriteringer, resultatmål og krav til rapportering. Samtlige tildelingsbrev er tilgjengelig på regjeringens nettsider[8].

Difi utgir årlig ca. 15 rapporter. En firedel av disse lastes ned mindre enn 30 ganger og en firedel har vært lastet ned mer enn 500 ganger. De mest populære har vært en veileder med tips til bruk av sosiale medier for forvaltningen[9] og en rapport om digitale arkitekturprinsipper.

Tilgjengelighet på offentlige nettsider[rediger | rediger kilde]

Difi (og før fusjon gjennom norge.no) har siden 2004 gjennomført årlige kvalitetsvurderinger av offentlige nettsteder. Ca 700 statlige og kommunale nettsteder vurderes årlig ut fra tilgjengelighet, brukertilpassing og grad nyttig innhold. Rangering av resultatene har blitt lagt ut på kvalitet.difi.no.[10] Kriteriesettet tilpasses årlig etter høring i kommentarfeltet på kriteriesettets nettsider.

Difi fikk fra 2014 ansvar for å føre tilsyn med om nye nettsider og automater følger reglene om universell utforming av IKT.[11]

Nettsteder[rediger | rediger kilde]

Difi står for driften av flere nettbaserte veiledere og verktøy.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Om Difi
 2. ^ Difi. "Ledelsen." Difi 2013. Web. 5. mars 2014.
 3. ^ regjeringen.no Steffen Sutorius ny Difi-direktør 19.02.2016
 4. ^ Antall ansatte i følge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabase
 5. ^ difi.no Difi-strategien 2012-2015
 6. ^ Statsbudsjettet 2015 for Kommunal og Moderniseringsdepartementet
 7. ^ Regjeringens beskrivelse av formålet i statsbudsjettet for 2008 St.prp.nr 1 (2007-2008) FAD, kap 1521
 8. ^ Tildelingsbrev til DIFI 2014
 9. ^ difi.no Veileder i sosiale medier 20.09.2013
 10. ^ kvalitet.difi.no Kvalitet på nett og digitale tjenester
 11. ^ lovdata.no Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]