De tolv små profeter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

De tolv små profeter (tolvprofetboken) er betegnelse for de siste tolv bøkene i Det gamle testamente.

Grunnen til at bøkene kalles små, er at deres skrifter er mindre og som sådan mindre betydningsfulle enn de 3(4) store profetbøkene Jesajaboken, Jeremias bok, Esekiels bok og til tider også medregnet Daniels bok.


Betegnelsen over de 12 små profeter er i rekkefølge: