Danske adelsslekter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Danske adelsslekter. Den danske adel, som grovt kan inndeles i uradel og brevadel, og høyadel og lavadel, består i dag av 189 adelsslekter, som er ubetitlede, friherrelige (=baron), lensfriherrelige (=lensbaron), grevelige og lensgrevelige. Som uradel regnes den adel som kjennes fra før reformasjonen, mens brevadelen er den adel der har fått sitt adelskap gjennom et patent på et senere tidspunkt. Som høyadel regnes den gamle riksrådsadel, samt den nye betitlede høyadel etter eneveldens innførelse 1660.

Som i Norge og de fleste andre land, har adelen i Danmark ikke lenger noen spesielle privilegier eller rettigheter. Det er nå mange medlemmer av danske adelsslekter som ikke bruker de arvede titlene.

Gjennom den dansk-norske unionstiden var flere danske adelsslekter også norske, fordi medlemmer av slektene i flere generasjoner hadde stillinger og eide jordegods i Norge. Noen av de slektene som er klassifisert som danske adelsslekter, har nå medlemmer bare i Norge og ikke i Danmark, f.eks. Anker, Aubert, Galtung og Werenskiold. Foreningen som utgir Danmarks Adels Aarbog tar likevel med også disse slektene.

Oversikter[rediger | rediger kilde]

Der er to primære oversikter over dansk adel.

Danmarks Adels Aarbog[rediger | rediger kilde]

Danmarks Adels Aarbog (DAA) har kommet ut siden 1884, og gis ut av Dansk Adels Forening. Den inneholder omfattende slektsoversikter over ca. 725 danske adelsslekter. Foruten anetavlene inneholder hvert bind oversikter over nålevende medlemmer av de ca. 200 tilbakeværende adelsslekter. *Register til Danmark Adels Aarbog

Dansk Adelskalender[rediger | rediger kilde]

Følgende slekter omtales i Dansk Adelskalender av F. Krogh (København 1878)

A - C[rediger | rediger kilde]

 • Abildgaard (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Abrahamson
 • Adeler (ikke den nålevende norske slekten med samme navn)
 • Ahlefeldt
 • Ahlefeldt-Laurvigen
 • Arenstorff
 • Astrup (ikke den norske slekten Astrup med samme navn)
 • Bang (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Banner
 • Bardenfleth
 • Barnekow
 • Barner
 • Bartholin
 • Beck (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Benzon
 • Berger (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Berner (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Berner-Schilden
 • Berregaard (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Bertouch
 • Bjelke
 • Bille-Brahe
 • Bille
 • Blixen-Finecke
 • Blücher-Altona
 • Bonde
 • Bornemann
 • de Bretteville
 • Bretton,
 • Brinck-Seidelin
 • Brockdorff
 • Brockenhuus-Schack
 • Buchwald
 • Bülow
 • Carlsen (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Castenschiold-Castenskjold-Grevenkop-Castenschiold
 • Cederfeld-Simonsen
 • Charisius

D - H[rediger | rediger kilde]

 • Dannemand
 • Danneskjold-Samsø
 • Dirckinck-Holmfeld
 • Düring-Rosenkrantz
 • Duus
 • Eberlin
 • Eiben
 • Ellbrecht
 • Fabritius de Tengnagel
 • Falkenskiold,
 • Falsen
 • Fischer (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Fischer-Benzon,
 • Flindt,
 • Folsach
 • Fontenay
 • Fønss
 • Gähler
 • Gersdorff
 • Gyldenfeldt
 • Gyldenkrone
 • Gyldenløve
 • Güntelberg
 • Halling,
 • Harbou,
 • Hauch,
 • Hambro (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Haxthausen,
 • Hedemann (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Hegermann-Lindencrone,
 • Heintze-Weissenrode
 • Herbst,
 • Hofman-Bang,
 • Hoff (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Hoffman,
 • Holck (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Holstein,
 • Holsten,
 • Hoppe,
 • Huitfeldt,
 • Huth,
 • Høeg,
 • Høegh-Guldberg,

J - M[rediger | rediger kilde]

 • Iuel (Juel) (ikke den norske slekten med navnet Juel)
 • Jermiin,
 • Jessen,
 • Irgens-Bergh,
 • Juul,
 • Kaalund,
 • Kaas,
 • Clauson-Kaas,
 • Klauman,
 • Klöcker,
 • Knuth,
 • Koefoed,
 • Koefod,
 • Kofoed,
 • Kofod,
 • Kolderup-Rosenvinge,
 • Krabbe,
 • Krieger,
 • Krogh,
 • Lasson (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Lerche,
 • Leth,
 • Leuenbach,
 • Levetzow – Levetzau,
 • Lichtenberg,
 • Lillienskjold,
 • Linde(ikke den norske slekten med samme navn)
 • Lindholm (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Linstow,
 • Lowzow,
 • Lütken,
 • Lüttichau,
 • Lützau –Lützow,
 • Løvenfeldt,
 • Løwenhielm,
 • Løvenskiold,
 • Løvenstierne,
 • Løvensøn,
 • Løvenørn,
 • von der Maase,
 • Michaelsen (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Moldrup,
 • Moltke,
 • Moltke-Bregentved,
 • Moth,
 • von Munthe af Morgenstierne,
 • Münnich,
 • Mylius,
 • Neergaard (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Nutzhorn,

O - S[rediger | rediger kilde]

 • Obelitz,
 • Oldenburg,
 • Oppen-Schilden,
 • Den v. Ostenske Stiftelse,
 • Oxholm (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Petersdorff,
 • Plessen-Scheel-Plessen,
 • Pogwisch,
 • Raben –Raben-Levetzau,
 • Rantzau,
 • Reedtz,
 • Reedtz-Thott,
 • Reventlow,
 • Roepstorff,
 • Rosenkrantz,
 • Rosenørn,
 • Rosenørn-Lehn,
 • Rosenvinge,
 • Ross,
 • Scavenius,
 • Schack-Schackenborg,
 • Schaffalitzky de Muckadell,
 • Scheel-Skeel,
 • Schimmelmann,
 • Schmettau, v. Schmidten,
 • Scholten,
 • Schulin-Schulin-Zeuthen,
 • Sehested,
 • Sèrène d’Acquèria,
 • Sperling,
 • Späth,
 • Sponneck,
 • Stampe,
 • Stemann,
 • Stibolt,
 • Stiernholm,
 • Stockfleth,
 • Svanenskjold,

T - Z[rediger | rediger kilde]

 • Teilmann,
 • Thurah,
 • Thygeson,
 • Tillisch,
 • Tramp,
 • Treschow,


 • Undall (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Urne,
 • Voss (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Vincents (Slekten)
 • Wardenburg,
 • Wedel-Heinen,
 • Wedel-Jarlsberg,
 • Wedell-Wedellsborg,
 • Wichfeld,
 • Werenskiold (de),
 • Wilster,
 • Wind-Vind-Krag-Juel-Vind-Frijs,
 • Vallø Stift,
 • Zepelin,
 • Zytphen-Adeler

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]