Hopp til innhold

Carta Marina

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Carta marina («Sjøkart»), den svenske presten Olaus Magnus' overdådig illustrerte kart over de nordiske landene, tegnet og trykt i Venezia 1527–1539. Kartet er det første som gjengir steder og geografiske detaljer fra Norden.

Carta marina (latinsk for «sjøkart») er et kart tegnet av den svenske presten Olaus Magnus og trykt i Venezia i 1539. Det er regnet for å være det tidligste noenlunde riktige kartet over landene i Norden. Carta marina er overdådig illustrert med vesener og forestillinger fra landenes folkeliv og folketro.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Veggkartet er omkring 1,70 meter høyt og 1,25 meter bredt. Det ble tegnet av Olaus Magnus (Olof Månsson, 1490–1557), svensk naturforsker, etnograf og titulærbiskop i Uppsala, over en periode på rundt tolv år fram mot 1539. Han tegnet kartet på sitt kontor i Venezia, der det ble skåret ut som tresnitt, trykt og utgitt.

Kartet inneholder folketro, detaljer og navn. Magnus har prøvd å illustrere folk og natur i ulike deler av Norden. Det er verdt å merke seg at i Nordsjøen og andre hav er det tegnet inn kraker og andre havmonstre som sjøfarende kunne møte på. Det finnes bare et tidligere kart over Skandinavia (Skandia eller Schondia), tegnet av Jakob Ziegler. Andre kart fins, men det er uvisst om de er ekte middelalderkart. Omkring 1574 forsvant Carta marina uten spor. Lenge ble kartet regnet som tapt. I 1886 ble det funnet igjen på Hof- und Staatsbiliothek i München av Oscar Brenner, og der er kartet fremdeles. I 1961 ble en annen kopi funnet i Sveits. Uppsala universitet fikk tak i kartet året etter. Dette kartet er lagret på Carolina Rediviva i Uppsala.

På kartet er grensene til Norge og Danmark ikke helt riktig inntegnet, men kartet anses likevel som det mest nøyaktige kartet over Norden fra middelalderen.

Navnet Carta marina er latinsk og utgjør den første delen av kartets fullstendige overskrift: Carta marina et Descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis contentarum, diligentissime elaborata Annon Domini 1539 Veneciis liberalitate Reverendissimi Domini Ieronimi Quirini, det vil si «Sjøkart og beskrivelse av de nordiske landene og minneverdige ting der. Nøyaktig og utførlig nedtegnet i Venezia i året 1539 med generøs hjelp av den ærverdige Herren og patriarken Hieronymus Quirini».

Olaus Magnus utga i 1555 sitt patriotiske 20-bindsverk Historia de Gentibus Septentrionalibus, «De nordiske folkenes historie», der han forteller videre om mange av de folkelige forestillingene som er illustrert på kartet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]