Buttsnutefrosk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Buttsnutefrosk
Nomenklatur
Rana temporaria
Linnaeus, 1758
Populærnavn
buttsnutefrosk,[1]
vanlig frosk,
buttsnutet frosk
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseAmfibier
OrdenSpringpadder
Familieekte frosker
Økologi
Habitat: skog (særlig løvskog) og kratt, gyter i små og ofte midlertidige vannansamlinger
Utbredelse: hele Europa med unntak av Den iberiske halvøy og Balkan øst til Uralfjellene

Buttsnutefrosk eller vanlig frosk (Rana temporaria) er den vanligste froskearten i Norge. Den kan bli litt større enn spissnutet frosk, ca. 7–10 cm lang, og har en butt snute. Fargene varierer en del med temperaturen, men undersiden er lys (gjerne rødlig hos hannen) og oversiden brun, rødbrun eller gråbrun med mørke tegninger, særlig på bakbeina. I paringstiden om våren får hannen en blålig farge, mens hunnene gjerne blir ensfarget mørk brun. Vanlig frosk og spissnutet frosk er såpass like at de fleste vil ha vanskelig for å se forskjell på dem. Det sikreste skilletegnet er hannenes sang om våren.

Buttsnutefrosk finnes over hele landet og opp til nesten 1500 meter over havet i Veodalen i Jotunheimen. Arten er den amfibiearten som finnes lengst nord i Eurasia og er en robust art med små krav til leveområdene. Her i nord foretrekker arten å gyte i dammer med en relativt grunn, soleksponert «strand», men den gyter også i tjern, myrer og gårdsdammer. Vanlig frosk finnes sjelden i dammer med fisk, og egg og rumpetroll tåler ikke like surt vann som spissnutet frosk. Vanlig frosk gyter derfor fortrinnsvis i midlertidige vannsamlinger, derav artsnavnet temporaria (midlertidig).

Buttsnutefrosk som gyter i Theisendammen (Trondheim).

I mars–mai (avhengig av klima) samles begge kjønn til gyting i gytedammen så snart isen går. Hannen lokker med en vedvarende knurrende «rrrrrrrr». Hunnen legger de 400–2000 eggene i faste geléklumper. Eggklasene vil oftest synke til bunnen, men flyter gjerne opp i senere faser av utviklingen. Larvene (rumpetrollene) går på land i juli–august og blir kjønnsmodne etter 2 til 3 år. Arten overvintrer som oftest på bunnen av en dam eller bekk, der den puster med huden for å få oksygen.

Buttsnutefrosk er fredet (sammen med alle norske amfibier og reptiler), men er et relativt vanlig dyr og står ikke oppført på Norsk rødliste for arter.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Artsdatabanken: Artsnavnebasen Artsnavn ble forandret fra «vanlig frosk» til «buttsnutefrosk» september 2009

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]