Buttsnutefrosk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Buttsnutefrosk
Buttsnutefrosk
Vitenskapelig(e)
navn
:
Rana temporaria
Linnaeus, 1758
Norsk(e) navn: buttsnutefrosk,[1]
vanlig frosk,
buttsnutet frosk
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Amfibier
Orden: Springpadder
Familie: ekte frosker
IUCNs rødliste:
livskraftig
Habitat: skog (særlig løvskog) og kratt, gyter i små og ofte midlertidige vannansamlinger
Utbredelse: hele Europa med unntak av Den iberiske halvøy og Balkan øst til Uralfjellene

Buttsnutefrosk eller vanlig frosk (Rana temporaria) er den vanligste froskearten i Norge. Den kan bli litt større enn spissnutet frosk, ca. 7-10 cm lang, og har en butt snute. Fargene varierer en del med temperaturen, men undersiden er lys (gjerne rødlig hos hannen) og oversiden brun, rødbrun eller gråbrun med mørke tegninger, særlig på bakbeina. I paringstiden om våren får hannen en blålig farge, mens hunnene gjerne blir ensfarget mørk brun. Vanlig frosk og spissnutet frosk er såpass like at de fleste vil ha vanskelig for å se forskjell på dem. Det sikreste skilletegnet er hannenes sang om våren.

Buttsnutefrosk finnes over hele landet opp til 1000 meter over havet. Arten er den amfibiearten som finnes lengst nord i Eurasia og er en robust art med små krav til leveområdene. Her i nord foretrekker arten å gyte i dammer med en relativt grunn, soleksponert "strand", men den gyter også i tjern, myrer og gårdsdammer. Vanlig frosk finnes sjelden i dammer med fisk, og egg og rumpetroll tåler ikke like surt vann som spissnutet frosk. Vanlig frosk gyter derfor fortrinnsvis i midlertidige vannsamlinger, derav artsnavnet temporaria (midlertidig).

I mars-mai (avhengig av klima) samles begge kjønn til gyting i gytedammen så snart isen går. Hannen lokker med en vedvarende knurrende "rrrrrrrr". Hunnen legger de 400-2000 eggene i faste geléklumper. Eggklasene vil oftest synke til bunnen, men flyter gjerne opp i senere faser av utviklingen. Larvene (rumpetrollene) går på land i juli-august og blir kjønnsmodne etter 2 til 3 år. Arten overvintrer som oftest på bunnen av en dam eller bekk, der den puster med huden for å få oksygen.

Buttsnutefrosk er fredet (sammen med alle norske amfibier og reptiler), men er et relativt vanlig dyr og står ikke oppført på Nasjonal rødliste 2006.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Artsdatabanken: Artsnavnebasen Artsnavn ble forandret fra «vanlig frosk» til «buttsnutefrosk» september 2009

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]