Borg (by)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Borg er det opprinnelige navnet på Sarpsborg. Byen ble grunnlagt med navnet Borg i 1016 av Olav den hellige, for å befeste hans herredømme over Østfold og Båhuslen.[1] Byen er også nevnt i kirkehistorien til Ordericus Vitalis fra 1135.[2] Den danske kongen Knut den mektige ble tatt til norsk konge i Borg i 1028.[3] Den norske kongen Inge Krokrygg ble tatt til konge der i 1136.[4] Byen Borg var setet for det gamle Borgartinget, som kan ha vært et lokalt ting for området rundt byen på 1000-tallet, og som ble til et lokalt ting for hele Viken1100-tallet.[5]

Byen ble brent og totalskadd av svenskene i 1567. Innbyggerne valgte da å flytte nærmere havet langs Glomma, og dannet der en ny by som i 1569 fikk navnet Fredriksstad. En del av befolkningen ble værende i Sarpsborg, og bydelen Gleng stammer fra denne tiden. I 1702 ble byen rammet av et kvikkleireskred som tok med seg nesten hele middelalderbyen ut i Glomma. Raset gravde seg nesten gjennom til elven ovenfor Sarpsfossen og tok med seg eventuelle spor etter tidligere bosetning og nesten hele jordborgen.[2] I rasgropa ligger idag industribedriften Borregaard og på toppen av raskanten ligger ruinene av St. Nicolas-kirken og deler vollen rundt byen, side ved side med rester fra Andre verdenskrig.

Sarpsborg fikk fornyet bystatus i 1839 og er idag en del av tettstedet Fredrikstad/Sarpsborg. Borg er ofte foreslått som navn på en sammenslåing av Sarpsborg og Fredrikstad. Det er allerede i dag et nært interkommunalt samarbeid mellom disse to byene, som sammen med Hvaler kommune utgjør Nedre Glomma-regionen.

Sarpsborgs middelaldernavn har også gitt navn til bispedømmet, lokalisert i Fredrikstad, til Borgarting lagmannsrett, med sete i Oslo, og til et bryggeri som er lokalisert i Sarpsborg.[6]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Snorre, Olav den helliges saga, kap. 61
  2. ^ a b Krag (2005): 290
  3. ^ Snorre, Olav den helliges saga, kap. 173
  4. ^ Snorre, Haraldssønnenes saga, kap. 1
  5. ^ Norseng (2005): 32-34
  6. ^ «Om oss (Hansa Borg Bryggerier)». «Antall fast ansatte per juni 2016 som hører til våre regioner i: Bergen; 218 ansatte (inkludert salgsteam i område vest og nord) Sarpsborg; 129 ansatte (inkludert salgsteam i område øst) Kristiansand; 62 ansatte (inkludert salgsteam i område sør) Olden; 10 ansatte» 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Norseng, Per G. & Eliassen, Sven G, Østfolds historie, bind 2. I Borgarsysle. Utgitt av Østfold fylkeskommune, Sarpsborg 2005
  • Krag, Claus: Vikingtid og Rikssamling. Aschehougs Norgeshistorie, Aschehoug, Oslo 2005
  • Snorre Sturlasson, Olav den helliges saga, Haraldssønnenes saga. I: Norges Kongesagaer, oversatt av Anne Holtsmark. Gyldendal, Oslo 1979