Bergen Ungdomslag Ervingen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bergen ungdomslag Ervingen er et frilynt lag i Bergen som er med i landssamskipanden Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag. Laget ble dannet 2. mars 2005 gjennom at Bondeungdomslaget i Bergen og Bondeungdomslaget Ervingen slo seg sammen. Laget har rundt 270 medlemmer i alle aldere. Arbeidet i laget foregår i Gimle i Kong Oscars gate, mens kontorlokalet er i Fensal i samme gate. Eldbjørg Gunnarson er leder for ungdomslaget (2020).

Aktiviteter[rediger | rediger kilde]

Laget har en rekke særlag som driver med ulike aktiviteter.

Et kor kalt Kor'e tonen, stiftet allerede i 1900 under navnet songarlaget. Kor e' tonen er et blandetkor med sopran, alt, tenor og bass i stemmerekken.

Folkedanslaget har lenge vært det største særlaget med fire faste grupper: Måndagsringen, Onsdagsringen, Folkedans for Seniorar og Hallinggruppa. I tillegg driver Barnelaget og Ungdomsgruppa med folkedans som hovedaktivitet.

Spelemannslaget består av Bergen Juniorspelemannslaget og Audhilds, sistnevnte er et spelemannslag for studenter og unge voksne.

Koneklubber, håndarbeidsgrupper og samlinger av mennesker om ønsker bli kjent på tvers av aktiviteter har lang tradisjon i ungdomslaget. I dag har laget to slike grupper: Selsvikklubben for hovedsakelig eldre medlemmer, og Skostredet spøt og slarv for unge medlemmer og andre interesserte.

Laget har også lagsmøter med foredrag og ordskifte, og særlagene byr inn til fester, konserter og forestillinger med jevne mellomrom.

Lagshytta på Eidsholmen i Fana blir ofte brukt til turer, og ellers blir den leid ut til andre.

Bergen Ungdomslag Ervingen er med i Bygdelagsnemndi i Bergen, og er gjennom moderorganisasjonene del i Hordaland Ungdomslag og Hordaland Mållag.

Lagsbruk[rediger | rediger kilde]

Som mange andre ungdomslag har Bergen ungdomslag Ervingen et aktivt lagsbruk. Det første lagsbruket, “Skytningsstova aat Ervingen” i Strandgaten 77, kom i gang allerede i 1903.

I dag er laget eier av aksjeselskapet Ervingen Lagsbruk a/s, som er morselskap i et konsern med flere datterselskap.

Datterselskapene er Ervingen Kulturhus a/s, Hordaheimen a/s, og Ervingen Eigedom a/s. Disse selskapene har røtter tilbake til 1920-tallet, da begge de to tidligere bondeungdomslagene drev ulike forretningstiltak. Målet med lagsbruken har alltid vært todelt; å skaffe midler til lagsdriften og de ideelle målene for laget, og å profilere laget utad.

I dag er Ervingen Kulturhus et selskap som eier og driver de to kulturhusene i Kong Oscars gate; Gimle og Fensal. Målet med selskapet er å skaffe husrom til lagsaktiviteter og være et kultur- og aktivitetshus for amatører og profesjonelle utøvere i Bergen sentrum. På gateplan er lokalene utleid til vanlig forretningsvirksomhet. Begge husene ble bygget rundt 1900, og har vært brukt som forsamlingslokale fra starten. Det er stor festsal i begge husene med plass til om lag 200 personer, i tillegg er det flere mindre lokaler i husene.

Hordaheimen driver hotelldrift på rene kommersielle vilkår i kjeden Best Western Hotels. Hotellet bruker nynorsk som administrasjonsspråk, men støtter ellers ikke opp om ideene til laget i den daglige driften. Selskapet eier og driver også hotellet Sandviken Brygge hotell.

Ervingen Eigedom a/s eier og driver eiendommene i C. Sundtsgate der hotell Hordaheimen holder til. Bygget, er egentleg fire eiendommer bygd på ulike tidspunkt, det framstår etter siste ombygging og påbygging i 2007 som en helhetlig hotellbygning. Bygningsmassen er leid ut til hotell Hordaheimen på langtidsleie.

Historie[rediger | rediger kilde]

Bondeungdomslaget Ervingen ble dannet den 20. mars 1900, med Olav Hoprekstad som første leder. Laget skulle være et samlingssted for bygdeungdom i Bergen og arbeide for ”norskt maal, sed og skikk”. De hadde rundt 14 foredrag i året på lagskvelder de første 10 årene. Målsak var ofte emne for foredraget. I tillegg kom folkedans, amatørteater og korvirksomhet i gang.

I 1903 satte Ervingen i gang den første "kaffistova", de åpnet en til i 1907. Disse ga inntekter for laget, og det samme gjorde markeder som laget satte i gang fra 1902. I 1915 hadde laget midler til å kjøpe huset ”Gimle”.

Bondeungdomslaget var aldri en del av avholdsbevegelsen, men det var stor overlapping mellom bevegelsene og mange var medlem begge steder, i 1902 ble det vedtatt alkoholforbud på alle lagets fester og arrangementer.

Leikarringen kom i gang i 1902, med Hulda Garborg som fødselshjelper. Sanglaget startet opp høsten 1900. Interessen for korsang har variert i laget. Glansperioden var under krigen da sanglaget stadig var i drift, mens hovedlaget lå nede i bortimot tre år. Fra høsten 1978 ble koret drevet sammen med Bondeungdomslaget i Bergen, da under navnet Kor'e tonen et navn de fortsatt har. Spellaget som drev med teater startet også opp høsten 1900, i begynnelsen var de også med på å bidra med inntekter, i dag er teaterdelen nedlagt.

Målsaken ble tidlig viktig for Ervingen, ikke minst siden personer i Vestmannalaget sto sentralt i dannelsen av laget. Det største enkelttiltaket som Ervingen sto for i arbeidet med nynorsk, var å sette i gang ”Det vestlandske maalkontor”. I tillegg ga Ervingen pengestøtte til målsaken, ikke minst gjennom markedene. I 1907 var det sterk uenighet i laget om hvor mye av overskuddet av markedet som skulle gå til nynorskavisen Gula Tidend og hvor mye som skulle gå til lagsarbeid. Striden endte med at Ervingen ikke involverte seg i arbeidet med markedet, og det var et stort mindretall i laget svært misfornøyd med. Et annet stridsspørsmål var om Ervingen skulle være med i Hordaland Ungdomslag eller være direkte innmeldt i Noregs Ungdomslag. Ervingen gikk ikke inn i Hordaland Ungdomslag, og det samme mindretallet kjente seg overkjørt. I 1909 meldte lederne for mindretallet, Eirik Hirth og Karl Sjurseth, seg ut av Ervingen. De tok med seg meningsfellene sine og dannet et nytt lag, Bondeungdomslaget i Bergen. Ved siden av spørsmålet om målmarked og Hordaland Ungdomslag er det grunn til å se personstrid og maktkamp som grunner til striden i laget. Striden gikk først og fremst mellom Olav Hoprekstad og Erik Hirth.

Først i 2005 gikk de to lagene sammen igjen og dannet Bergen ungdomslag Ervingen.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]