Asbjørn Moen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Asbjørn Moen
Asbjørn Moen.jpg
Asbjørn Moen
Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet
Født21. februar 1944 (75 år)
Beskjeftigelse Botaniker
Nasjonalitet Norge

Asbjørn Moen (født 21. februar 1944) er en norsk botaniker med vegetasjons- og naturvernforskning som spesialfelt. Han er professor emeritus i økologi og naturvern ved NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie. Hans faglige arbeid kan deles i tre felter:[1]

 • Vegetasjons- og populasjonsøkologi i kulturlandskap. Langtidsstudier med hovedvekt på utmarkas kulturlandskap (slåttemyr, kystlynghei)
 • Regionale studier og vern av myr. Nasjonalt og internasjonalt arbeid med kunnskapsheving og vern av myr
 • Vegetasjonskartlegging. Metodeutvikling og praktisk bruk av økologisk kartlegging i ulike nivåer av naturtyper, fra samfunn til region

I 1970 ble han cand.real ved Universitetet i Trondheim (UNiT), og i 1971 ansatt som amanuensis i økologi og plantevern samme sted. Dette var den første stillingen ved noe norsk universitet, der naturvern var en viktig del av fagprofilen. Professor Olav Gjærevoll hadde tatt initiativ til stillingen, med begrunnelsen at det var behov for biologisk medvirkning i det offentlige naturvernarbeidet.[2]

I 1991 ble Moen dr.philos. med avhandlingen The plant cover of the boreal uplands of Central Norway, 1, Vegetation ecology of Sølendet nature reserve : haymaking fens and birch woodlands (1990).

Han fortsatte sin yrkeskarrière ved UNiT, senere NTNU, og ble utnevnt til professor i 1992. Denne stillingen hadde han til han ble professor emeritus i 2014.

Han har ledet mer enn 100 prosjekter, nasjonale og internasjonale, der gode metoder i naturvernarbeidet, kartlegging av naturressurser og økt kunnskap om naturtyper, samfunn og arter har vært sentralt.[2]

Moen var en av pådriverne for å få etablert Artsdatabanken.[3]

Moen har gjennom hele karrieren lagt vekt på formidling, og leder fortsatt ekskursjoner, blant annet i Sølendet naturreservat, et gammelt myr- og engslåttlandskap på Brekken ved Røros.[4]


Bibliografi (utvalg)[rediger | rediger kilde]

Moen har en omfattende publiseringsaktivitet.[5] Listen gir noen eksempler.

 • Sølendet naturreservat i Røros : forskning, forvaltning og formidling i 40 år – med Dag-Inge Øien m.fl. (2012)
 • The plant cover of the boreal uplands of Central Norway, 1, Vegetation ecology of Sølendet nature reserve : haymaking fens and birch woodlands – Doktoravhandling (1990)

Verv[rediger | rediger kilde]

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) – innvalgt medlem i 1993.[6] Han har vært medlem av styret og leder av faggruppen i biologi i mange år.
 • Det finske vitenskapsakademiet – innvalgt medlem i 2006.[7]
 • British Ecological Society[8] – innvalgt medlem i 1993.
 • International Mire Conservation Group (IMCG)[9] – Initiativtager da gruppen ble opprettet i 1984. Medlem av styret fra starten til 2008.
 • International Peat Societyhttp[10] – medlem i to underkomiteer (vernegruppe, regional gruppe).

Utmerkelser (utvalg)[rediger | rediger kilde]

 • I 2014 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen økologi og naturvern.[11]
 • I 2017 ble han tildelt Bonnevieprisen, blant annet på grunn av arbeidet han og fagmiljøet innen økologi og naturvern ved NTNU Vitenskapsmuseet gjør, knyttet til kulturlandskap.[12]

Referanser og fotnoter[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]