Arbeider-Foreningernes Blad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeider-Foreningernes Blads første nummer i 1849.
Litografisk portrett av Marcus Thrane.

Arbeider-Foreningernes Blad var et norsk radikalt blad, eller snarere arbeideravis, etablert av Marcus Thrane, og knyttet til thranebevegelsen. Avisen kom ut med sin første utgave i Drammen 5. mai 1849.

Om avisens formål skrev Marcus Thrane 31. mars 1849, at hensikten med utgivelsen var:

... at tale Arbeidsmandens Sag, oplyse om Lovens Uretfærdigheder mod ham, anvise ham en simpel, lovlig og fredelig Maade til at faa Loven forandret til hans Fordeel, endvidere anvise ham adskillige Maader, hvorpaa han med Tiden vil kunne forbedre sin Stilling.

Op.cit. i Halvdan Koht: Arbeider-rørsla av 1848 i Noreg. Oslo 1914, s. 21.

Innhold[rediger | rediger kilde]

Arbeider-Foreningernes Blad utkom ukentlig med fire sider, og hadde i hovedsak artikler som skulle fremme thranebevegelsens politiske grunnsyn. Redaksjonen ble på grunn av sine radikale standpunkter, og for sin agitasjon om nødvendigheten av at arbeiderne organiserte seg, utsatt for omfattende forfølgelser. Som ledd i virksomheten, og for å skape leselyst, ble avisen dessuten utstyrt med satiriske illustrasjoner i xylografisk gjengivelse ved Norges første xylograf Haakon Adelsten Lunde. Marcus Thrane var selv en dyktig tegner og synes å ha vært mester for det meste av bladets billedstoff. Et par tegninger er også trukket frem som mulige verk av Henrik Ibsen.

7. juli 1851 ble flere personer knyttet til bladets virksomhet arrestert. Bladet utkom nå i Drammen. Samtidig bidro politiske uenigheter i bevegelsen til å marginalisere bladet, og det var også nedlagt en periode i 1854. Året etter flyttet bladet til Kristiania.

Redaktør fra januar 1851 var Theodor Abildgaard fram til han ble arrestert i juli. Bladet kom fremdeles ut med ulike redaksjoner og redaktører, men ble stadig utsatt for beslagleggelser fra politiets side. Hans Hanssen var redaktør fram til sin død i 1853, og ble erstattet av Bastian Paulsen. Bladet ble lagt ned av sentralstyret i bevegelsen i 1854 fordi Thrane vant en rettssak mot sentralstyret om eiendomsretten til bladet. Thranes støttespillere reetablerte bladet i Drammen med Paulsen som redaktør, men etter fire utgaver overlot han Thranes kone Josephine Thrane var redaktør fram til nedleggelsen ved utgangen av 1856.

Opplaget varierte naturlig nok, og var trolig høyest like før myndighetene startet arrestasjonene av arbeiderforeningenes ledere sommeren 1851. Tallene for 15 uker i 1851, for perioden 16. juni til 29. september er kjent og gjengitt i Arbeider-Foreningernes Blad. I denne perioden var det gjennomsnittlige distribuerte opplaget 5 096 eksemplarer pr. uke.[1] Videre er opplagene kjent for perioden 18. april til 1. juli 1852 da det i 10 utgaver ble trykket 32 375 blader som gir et gjennomsnitt på 3 237 trykte blader pr. uke[2].

Etter nedleggelsen og reetableringen ble bladets utbredelse svekket.

Redaktører[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Arbeider-Foreningernes Blad». Arbeider-Foreningernes Blad. 03.07.1852. 
  2. ^ «Arbeider-Foreningernes Blad». Arbeider-Foreningernes Blad. 07.08.1852. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]