Adolf Hitlers syn på religion

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Adolf Hitler i 1933.

Det finnes svært ulike syn på og kilder om Adolf Hitlers syn på religion. Hitler ble oppdratt av en far som var skeptiker og en sterkt troende katolsk mor.[1][ikke i angitt kilde] Han sluttet å ta sakramenter etter barneårene. I boken Mein Kampf og i det offentlige uttalte han ofte ting som bekreftet en tro på kristendommen. Før andre verdenskrig hadde han fremmet en «positiv kristendom», en bevegelse som renset kristendommen fra dens jødiske elementer og strammet det opp med nasjonalsosialistisk filosofi. Ifølge den kontroversielle samlingen dokumenter redigert av Martin Bormann, titulert Hitlers bordsamtaler, og vitnemål av fengselsinnsatte, hadde Hitler negative syn på kristendommen. Andre meldte at han var en sterkt troende.

Monistene[rediger | rediger kilde]

Det Hitler kalte sin verdensanskuelse, lar seg klart identifisere[av hvem?] som en form for materialistisk monisme. Den materialistiske monisme var ved begynnelsen av 1900-tallet vel utbredt i alle samfunnslag. Den ble ansett[av hvem?] som en høytstående verdensanskuelse som på samme tid var både religiøs og vitenskapelig. I Wien var det monistforbundet som i Hitlers unge år propagerte de nye synspunkter.[2] Det består ingen tvil[omstridt ] om at det i Hitlers lektyre inngikk skrifter av monistisk karakter.[3]

Man[hvem?] må anta at Hitler hadde lest monismens datidige hovedtalsmann Wilhelm Ostwald (1853–1932)[trenger referanse] at det stadige vitenskapelige fremskritt gradvis gjorde den kirkelige kristendom overflødig og irrelevant, og at kristendommen egentlig fører til en misaktelse av kulturen og at fremskrittet blir bremset opp (Gasman, May).

Monistene kjempet mot kristendom og kirke, de agiterte for at folk skulle melde seg ut av trossamfunnene, kritiserte de kirkelige innretninger og krevde skille mellom stat og kirke. Deres hovedmotpart så de i Den katolske kirke, som de hatet med inderlighet. Protestantismen ble mildere bedømt særlig i den grad den deltok i avvisningen av katolisismen.

Hitlers syn på religion[rediger | rediger kilde]

Jomfru Maria med Jesusbarnet

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Antisemittismen hadde dype røtter i Østerrike, Hitlers fødeland, og var utbredt i de fleste kretser. I den tildels selvbiografiske boken Mein Kampf redegjør Hitler blant annet for sin beundring for den fremtredende anti-semittiske politikeren Karl Lueger og hans kristelig-sosiale parti.[4] Også landets katolske kirke var ved begynnelsen av det 20. århundre klart jødefiendtlig innstilt.

Til en viss grad kan også farens negative sider ha innvirket på Adolf Hitler. Han kunne fremstå som en såkalt «frisinnet», uten religiøs tro eller overbevisning, uten å oppfylle de religiøse plikter, og med en heller avvisende holdning til kirken.[5] Borgerskapet og embedsverket i datidens Østerrike var dessuten nokså fascinert av liberalismen som de oppfattet som det sunne motstykke til en tilstivnet og overtroisk katolisisme. Man vet at faren gjerne kom med svært syrlige utfall mot kirken, og at kirkebesøkene for det meste hadde avgrenset seg til pliktfremmøter som til Keiserens Fødselsdag (18. august).

Hans parti, NSDAP hadde stadfestet en tilknytning til kristendommen i sitt partiprogram, hvor det blant annet het

SitatPartiet som sådant står for en positiv kristendom, men føler seg ikke bundet av en særskilt trosretning.Sitat
– NSDAPs partiprogram[6]

Taler og skrifter[rediger | rediger kilde]

I taler og skrifter påberoper Hitler seg en nær tilknytning til kristendommen.

Hitler synes imidlertid først og fremst å ha klandret moderne kristendom for å mangle radikal besluttsomhet, gjennomslagskraft og maktvilje,[7] hva som i sin ytterste konsekvens var til hinder for «germansk» utfoldelse. Han fremholdt blant annet at den arabiske tradisjonen, slik den ble representert gjennom islam var en mer effektiv måte å forfekte trosspørsmål.

SitatRegimet som araberne etablerte i Spania var noen uendelig edelt: de største forskerne, tenkerne, astronomene, matematikerne, en av de mest menneskelige tidsaldrene, og samtidig en kolossal ridderlighet. Men da kristendommen dukket opp noe senere, kan man bare si: Barbarer. I virkeligheten er kastillianernes ridderlighet en arv fra araberne. [...] kristedommen er så blek, vi skulle heller ha overtatt mohammedanismen, som preker at heltedåder blir belønnet. Slik ville germanerne ha erobret verden, det er bare kristendommen som holdt dem tilbake.Sitat
– Adolf Hitler[8]

Andre uttalelser[rediger | rediger kilde]

Senere i livet skrøt Hitler av den opposisjon han hadde oppvist under religionsundervisningen på realskolen. Etter eget utsagn hadde han med sine innvendinger mot gudstroen drevet sin religionslærer Sales Schwarz «slik til fortvilelse at han ofte ikke visste verken inn eller ut». Den 20. februar 1942 erklærte han at han «fra 13, 14, 15 års alder [...] ikke hadde noen tro lenger» og at heller ingen av hans skolekamerater, med unntak av noen få «helt dumme mønsterelever [...] trodde lenger på den såkalte kommunion». Han hevdet at han allerede da var kommet til at «det hele helst burde sprenges i luften».

Imidlertid synes Hitlers praktiske forhold til religion i all hovedsak å bygge på maktpolitiske fremfor åndelige vurderinger.[9] Han delte motstanden mot marxisme, liberalisme, ateisme og andre strømninger med den katolske kirken, som han tidlig forsøkte å binde inn i kampen mot politiske motstandere.[10]

Hitler som «den nye Messias»[rediger | rediger kilde]

Sitat Adolf Hitler ansporte til en ekstrem personkult, brukte religiøs språkbruk om seg selv og sin egen rolle, og promoverte og tolererte at det ble brukt temmelig vidtgående sammenligninger mellom ham selv og det guddommelige. Blant de nazistiske forfattere og diktere som gjorde dette, kan nevnes Camilla Meyer-Bennthsow («Adolf Hitler den Store i all evighet, velsignelse for alle tider»), Alice Försterling («Du Braunau, deg har Gud utvalgt, og har skjenket oss det rent tyske vesen»[11]), SA-dikteren Herybert Menzel («Føreren kommer snart! Ja, Gud hørte det forpinte folkets bønn»), Hanns Johst («Führer og Himmel i samme åsyn, Førerens smil den kosteligste monstrans»), og Fritz von Rabenau («Kristus har sendt Adolf Hitler til vårt tyske land»)Sitat

.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Susannah Heschel: "The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany" Princeton University Press, 2008. s 1-10
 2. ^ Parthenius Minges: Der Monismus des deutschen Monistenbundes. Aus monistischen Quellen dargelegt und gewürdigt. Münster 1919, s. 68
 3. ^ Georg May: Kirchenkampf oder Katholikenverfolgung? Verlag Christiania, Stein am Rhein/Schweiz 1991, s. 1; jfr. Gasman
 4. ^ Adolf Hitler (1925). Mein Kampf (tysk) (1 utg.). München: Franz Eher Nachfolger G.m.b.H. s. 107. 
 5. ^ William Carr: Hitler. A Study in Personality and Politics, London 1978, s. 133
 6. ^ Alfred Rosenberg, red. (1941). Das Parteiprogramm: Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP (tysk) (21 utg.). München: NSDAP. s. 15. «Wir verlangen Freiheit für alle religiösen Bekenntnisse im Staat, solange sie keine Gefahr für ihn darstellen und nicht gegen Sitten und Moral des deutschen Volkes sprechen. Die Partei als solche steht für ein positives Christentum ein, fühlt sich aber nicht an irgendeine besondere Glaubensrichtung gebunden. Sie bekämpft den Geist des jüdischen Materialismus innerhalb und außerhalb unserer Reihen und ist davon überzeugt, daß unsere Nation dauerhafte Gesundheit nur schöpfen kann aus dem Prinzip: "Allgemeinwohl geht vor Eigennutz."» 
 7. ^ Adolf Hitler (1927). Mein Kampf (tysk). 2 (1 utg.). München: Franz Eher Nachfolger G.m.b.H. s. 444-446. 
 8. ^ Heinrich Heim (1980). Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944 (tysk). Hamburg: Albrecht Knaus. s. 370. ISBN 3813507963. «Auch das Regime der Araber in Spanien war etwas unendlich Vornehmes: die größten Wissenschaftler, Denker, Astronomen, Mathematiker, einer der menschlichsten Zeiträume, eine kolossale Ritterlichkeit zugleich. Als dann später das Christentum dahin kam, da kann man nur sagen: die Barbaren. Die Ritterlichkeit, welche die Kastilier haben, ist in Wirklichkeit arabisches Erbe. Hätte bei Poitiers nicht Karl Martell gesiegt: Haben wir schon die jüdische Welt auf uns genommen - das Christentum ist so etwas Fades -, so hätten wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der Belohnung des Heldentums: Der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel! Die Germanen hätten die Welt damit erobert, nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden» 
 9. ^ Otto Luchterhandt (1979). Axel Frhr. von Campenhausen m.fl., red. «Die Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften im totalen Staat - ein Vergleich zwischen Sowjet- und NS-Staat». Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (tysk) (24 utg.): 111. ISSN 0044-2690. Besøkt 18. juni 2017. 
 10. ^ Guenter Lewy (17. februar 1965). «„Mit festem Schritt ins Neue Reich“» (tysk). Der Spiegel. Besøkt 18. juni 2017. 
 11. ^ Fullstendig sitert hos Martin Neubauer: Literatur des Nationalsozialismus: In Braunau, da ist er geboren / Da trat er ins Leben ein,/ Er, der für die Heimat erkoren, /Der unser Befreier sollt' sein. Drum zieht es voll Sehnsucht mich hin / Nach Braunau, nach Braunau am inn // Du Braunau, Gott hat dich erlesen, / Durch dich wurde er uns geschent, / Hier wurde reindeutsches Wesen / In jungfrisches Herze gesenkt; / Drum Deutscher, lenk stets deinen Sinn / Nach Braunau, nach Braunau am Inn.