Østre Moland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Austre Moland kirke.

Østre Moland er en tidligere kommune i Aust-Agder fylke og har en komplisert historie med oppdeling, kommunesammenslåing og navneendring.

Østre Moland var i perioden 1837 - 1878 en kommune av betydelig størrelse og med en befolkning på 11.401. Denne kommunen omfattet de viktigste urbaniserte områdene rundt kjøpstaden Arendal og omfattet bl.a. Strømsbu, Torbjørnsbu, Barbu, Skilsø, Bratteklev, Revesand og Merdø. Kommunen strakte seg fra Merdø til Bjornes og fra Haslestad til Strømsbuneset. Grensene for denne kommunen skriver seg fra prestegjeldet med samme navn som tidligere var utskilt fra Holt prestegjeld.

I 1878 ble Østre Moland delt i tre: Tromøy sogn ble utskilt og samtidig delt i to, Tromøy sogn ble Tromøy kommune og omfattet øya Tromøy. Det som tidligere ble omtalt som Tromø sogns fastland beliggende på Tromøysunds vest- eller nordside ble også delt; Barbu kommune ble den vestlige del, Arendal bys nærmeste omegn øst til Dyvika. Området som i dag er Saltrød, Neskilen og Eydehavn ble utskilt som eget sogn, Stokken sogn, men forble i Østre Moland kommune og prestegjeld. I 1919 var denne delen av kommunen blitt svært endret, og ble nå skilt ut som Stokken kommune.

I 1919 var kommunen med navnet Østre Moland redusert til jordbruksområdene omkring Molandsvannet og Longumvannet. I to omganger var de urbaniserte og industrialiserte delene av kommunen skilt ut. Først ble de suburbane områdene rundt byen Arendal og på Tromøya fradelt. I neste omgang ble det nyopprettede industriområdet Eydehavn delt fra. Da disse fradelingene var gjennomført i 1919 var folketallet drastisk redusert til 1/10 av hva det var da kommunedelingen tok til 40 år tidligere. Det var en helt annen kommune som i 1948 vedtok å endre navnet til Austre Moland.

Østre Moland - en storkommune[rediger | rediger kilde]

Strandstedet Barbu var før 1878 sentrum i kommunen Østre Moland.
Molandsvannet sett fra E18.

Kommunen ble opprettet som Østre Moland formannskapsdistrikt i 1837, og besto da av et geografisk område som i dag utgjør mesteparten av de sentrale og østlige deler av Arendal kommune (unntatt Flosta). Kommunen strakte seg fra Ormetjern til Haslestad, og fra Merdø til Bjornes. Den mest folkerike del kommunen var forstadsområdene i Barbu, den del av kommunen som omsluttet byen Arendal. Formannskapsdistriktet Østre Moland hadde i 1878 11.401 innbyggere, og det administrative sentrum var strandstedet Barbu. Kommunens kirker lå langt fra strandstedet, på Tromøy og i Brekka ved Molandsvannet.

Kommunedeling 1878 og 1919[rediger | rediger kilde]

Fra 1. mai 1878 fikk Tromøy og Barbu status som selvstendige kommuner, mens resten beholdt navnet Østre Moland. Etter splittelsen hadde kommunen Østre Moland bare 2.524 innbyggere.

1. juli 1919 var det en ny deling. Industristedet Eydehavn var da etablert, og Stokken sogn ble skilt ut som egen kommune.

Kommunen og bygda rundt Molandsvannet[rediger | rediger kilde]

Den resterende del av Østre Moland kommune hadde etter fradelingen av Stokken bare 1.289 innbyggere, litt mer enn 1/10-del av hva kommunen med samme navn hadde før oppdelingen i 1878. Kommunen var redusert til jordbruksområdene omkring Molandsvannet og Longumvannet. Men noe av kommunens arealer lå svært nær byen Arendal.

Fornorskingspolitikken førte til at kommunen og kirkesognet i 1948 skiftet navn fra Østre Moland til Austre Moland.[1] Navnet Austre Moland brukes i dag om bygda omkring Molandsvannet.

Det er problematisk at dette navnet også brukes om den historiske kommunen som omfattet Barbu, Tromøy og Stokken. Dette var en helt annen kommune.

Kommunesammenslåing[rediger | rediger kilde]

1. januar 1962 ble Austre Moland, Flosta, Stokken og Strengereid krets i Tvedestrand slått sammen til en ny storkommune som fikk navnet Moland kommune. Samtidig ble det foretatt en justering av grensen mot Tvedestrand.

1. januar 1964 ble området Holtegården (5 innbyggere) i Moland (tidligere Austre Moland) overført til Tvedestrand kommune.

I 1992 ble de fem kommunene Moland, Tromøy, Hisøy, Øyestad og Arendal slått sammen. Navnet på den nye kommunen ble Arendal.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Kristen Weierholt: Austre Moland. Ei bygdebok. Tvedestrand 1958. s. 52.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Kristen Weierholt: Austre Moland. Ei bygdebok. Tvedestrand 1959. I Bokhylla.no

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]