Truid Ulfstand

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Truid Gregersen Ulfstand (født 1487, død 16. november 1545) var en dansk adelsmann og dansk riksråd.

Truid Ulfstand var bror av Holger Gregersen Ulfstand, og arvet av sin far godset Torup i Skåne. Omkring 1520 ble han gift med Ide Brock; de hadde 4 sønner og 3 døtre. I 1522 ble han forlenet med Varberg slott, som han beholdt til sin død. Han ble opptatt i Riksrådet ved Frederik IIs tronbestigning, og slått til ridder ved kroningen 1524.

I 1531 deltok han i forhandlingene om Christian IIs skjebne i Kjøbenhavn, før han sammen med Claus Bille ble sendt til Norge for å bringe landet under kong Frederik. I Oslo holdt de ting med landets innbyggere og fikk stormennene til å anerkjenne kongen. Senere drog de til Trondheim, hvor de kom til forlik med erkebiskopen.

Truids første hustru var død i 1531 eller 1532. Under et opphold i Stockholm 1534 giftet han seg igjen med en ung enke, Gjørvel Fadersdatter (Sparre). Han begav seg deretter til Malmö, hvor han kom til å bli holdt i fangenskap i 9 uker under Jørgen Knocks opprør. Han slapp fri ved å anerkjenne Grev Kristoffer som sin herre 10. august. Nå sendte kong Gustav en hær mot Halland, som fra 10. november beleiret Varberg. Truid forsvarte slottet inntil hans fetter Claus Bille fikk i stand en våpenhvile, mot at Truid erklærte seg nøytral.

Etter at den skånske adelen gikk over til svenskene, ble Marcus Meyer sendt til Truid på Varberg . Meyer inngikk en hemmelig overenskomst med byens innbyggere om å overrumple slottet. Dette lyktes 12. mars 1535; Truid slapp selv bort, men hans hustru og barn ble tilbake som fanger. Han gikk nå åpent over til hertug Christian, og samlet en liten hær som lot Varberg beleire. Ved pinse 1536 sendte Christian unnsetning; Marcus Meyer måtte overgi seg og ble halshugget 17. august ved Helsingør.

1537 ble Truid igjen sendt til Norge, denne gang for å bringe landet under kong Christian. Etter å ha vært i Trondheim drog han ned til Hamar, hvor han tvang biskop Mogens til å avstå bispedømmet og bispegården. En ny reise i Norge ble foretatt 1539. Han døde på Hikkeberg 16. november 1545