Western Martial Arts

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Kampsport fra den vestlige verden. (Den vestlige verden inkluderer ikke områder øst for områder under innflytelsen til hærførere som Hannibal og Timur Lenk.)

Kampsport fra den vestlige verden, inkluderer :

savate (fransk)


Western Martial Arts (WMA) er en motsats til begrepet «østlig kampsport» (karate, judo, kendo etc). WMA innbefatter alle kampsporter som har en solid forankring i vesten.

En viktig del av WMA er gamle og tildels glemte kampmanualer som viser teknikker med stav, kjepp, dolk, sverd, langsverd, strid fra hest, hellebard, bruk av buckler (lite rundskjold) osv. Den eldste av disse manualene er fra ca. 1280, og er angivelig skrevet ned av en munk. Manualen går under betegnelsen «133»/«1.33»/«I 33» og beskriver teknikker for bruk av sverd og bukler (lite håndskjold). Andre manualer går under navnene på dem som angivelig laget dem, som Fiore di Liberi, Hanko Döbringer (Johannes Liechtenauer), Sigmund Ringeck, Peter von Danzig, Juden Lew, Paulus Kal, Joachim Meyer, Da Silva og Mendoza.

Hvorvidt USA/Amerika regnes til WMA avgjøres av hva kampkunsten er basert på; en videreutvikling av en vestlig kamp-tradisjon en østlig eller en miks av flere kulturelle retninger. Det er for eksempel mange amerikanske grupper som følger gamle vestlige manualer og som er ledende i tolkningen og gjenopplivingen av gjenoppdagede historiske vestlige kamp-manualer, mens andre retninger (f.eks SCA) har latt seg inspirere av historien, men kan strengt tatt ikke sies å være tuftet på vestlige kamp-teknikker, selv om det visuelle ytre i SCA gjerne gir assosiasjoner til middelalderens Europa.