Visus (synsskarphet)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Visus er et mål på hvor små detaljer et øye er i stand til å oppfatte og kan gjerne defineres som «hvor stor avstand man må ha mellom to punkter for at man kan se at de er atskilt og ikke ett». Jo mindre avstand, desto bedre visus.


Hvordan visus måles[rediger | rediger kilde]

Visus måles vanligvis på en Snellen-tavle med store symboler (som regel bokstaver) øverst og små symboler nederst. Fordi synsprøvetavlene har maksimal kontrast, svarte symboler på hvit bunn, gir dette et begrenset bilde av hvor godt vi ser. Våre naturlige omgivelser er jo mye mer kontrastfylt enn en prøvetavle.

Hvordan visus angis[rediger | rediger kilde]

Visus angis enten:
• med et desimaltall, fra ca. 0,01 til 1,5
• med en brøk, for eksempel 1/60, 5/4, 6/18 eller 6/6
• med fingertelling, for eksempel «fingertelling 2 meter»
• med håndbevegelse, for eksempel «håndbevegelse ad oculi»
lyspersepsjon, for eksempel «klienten har lyspersepsjon»
Amaurose = total blindhet
(Uttrykkene «fingertelling» og «håndbevegelse» blir i legenes epikriser ofte forkortelset til «fg.t» og «h.b.»)

I de tilfellene der visus er angitt med en brøk, angir telleren avstanden til prøvetavlen, mens nevneren angir på hvilken avstand en normaltseende ville ha lest den samme bokstaven. Visus 6/18 betyr derfor at man «ser på 6 meter det en normaltseende ville ha sett på 18 meter». Regner man ut brøken 6/18 får man fram visus angitt med desimaltall, 0,33. I denne måten å angi visus på, er visus 1,0 (6/6) ansett som normalt syn. Visus 1,0 betyr for eksempel at man på 50 cm avstand skal kunne lese en bokstav som er 0,73 mm høy og man skal kunne lese et bilskilt på 40 meters avstand.

Krav for førerkort[rediger | rediger kilde]

Visuskravet for å få førerkort er 0,5 (6/12)[1]. Det vil si at man skal kunne lese et bilskilt på 20 meters avstand. For å kunne lese vanlig avistekst er det som regel nødvendig med visus 0,33 (6/18) eller bedre.

Årsaker til redusert visus[rediger | rediger kilde]

Det er mange forhold som kan forårsake redusert visus. Den vanligste årsaken er normale Brytningsfeil (refraksjonsfeil), så som langsynthet,nærsynthet og astigmatisme. For å få et mål på beste visus må eventuelle brytningsfeil være korrigert. Når vi tester visus tester vi kun funksjonen i maculanetthinnen. Det kan være verdt å merke seg at en person kan være kategorisert som blind ifølge gjeldende definisjoner og likevel oppnå høy visus. For å danne seg et inntrykk av en persons totale synsevne er det også nødvendig å få kunnskap om vedkommendes synsfelt.

Referanser[rediger | rediger kilde]