Epikrise

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist.

Epikrisen dikteres/skrives av en av legene eller psykologene som har hovedansvaret for pasienten.

Det fastsettes en eller flere diagnoser med diagnosekode etter ICD-10 som er del av overskriften på epikrisen. Disse diagnosene har stor betydning både for betalingen for oppholdet og for senere statistikk over virksomheten ved avdelingen, poliklinikken, sykehuset eller lege/psykologspesialistpraksisen.

Rapporten inneholder problemstillingen som var grunn til innleggelsen eller henvisningen. Det refereres de forskjellige undersøkelser fra opptak av innleggelsesjournal, sentrale analysesvar fra blodprøver og andre supplerende undersøkelser som røntgen, MR, scintigrafi, SPECT, ultralyd, dyrking av mikroorganismer og EKG.

Dersom det er utført et kirurgisk inngrep, er det skrevet en egen operasjonsbeskrivelse som vanligvis sendes i kopi til henvisende lege etter inngrepet.