Vegglifjell

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Vegglifjell
Vegglifjell.jpg
Bilde mot øst, fra Tjørnegrønuten.
Høyde1 381 moh.[1]
LandNorge
FylkeBuskerud, Telemark
Kommune(r)Rollag, Nore og Uvdal, Tinn

Vegglifjell er et fjellområde som ligger nordvest for Veggli i Numedal og nord for Rivsfjell. Området ligger på grensen mellom Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud og Tinn kommune i Telemark. Fjellområdet strekker seg mot nordvest og går over i området rundt Imingfjell og videre mot Hardangervidda.

Den høyeste toppen er Skirveggen, som ligger 1 381 meter over havet.[1]


Historie[rediger | rediger kilde]

Veien fra Veggli til Austbygdi i Tinn går gjennom Killingskaret. Den eldste kjente beretning om ferdsel gjennom Killingskaret finner vi i biskop Jens Nilssøns vistitatsbøker og reiseopptegnelser. I juli 1595 var han på bispevisitas i Rollag og han reiste videre gjennom Veggli og over til Tinn i Telemark. I biskopens optegnelser står det:

Saa fore wi framdelis i norduest op for en backe 3 eller 4 pilskud til Vegli kircke annex til Rollaug og haffde dem på den venstre haand ret hoss veyen, 1 mil fra Rollaug kircke. Der gaff bispen leensmanden Knud Traadem forloff hiem. Siden fore wi derfra i norduest 2 pilskud til 2. gaarde heder Møckestue liggende vdj en tungaard paa den høyre haand strax hoss kircken i noruest. Siden om en gaard heder Hougkind i norduest 3 pilskud, oc ligger den paa høyre haand. Och fulde oss 2 bønder ved naffn Haluord Barck, en gammel mand, och Niels Houkind som vaare tilsæt aff leensmanden at følge oss offuer fieldet. Och droge wi fra Hougkind i vester till en gaard liggindis vdi marchen heder Bøler 1/2 mijll fra Hougkind slem vey, och haffde den paa denn høyre haand ret hoss veyen. Saaa derfra norduest 1/2 mijll offuer en skoug kaldis Bølermarchen, ond och blød vey met field och myrer, saa offuer en aa (den haffuer intet naffn veden den kaldis Bøler aaen, den kommer aff forschrefne , myrer og løber synder vdj Nørdste aaen. 1/2 mijll.) Saa therfra 1 fierding i norduest til it field kallis Rollaugs field, eller Killingfield, aff en vaare som ther staar opreist aff steen och kallis Killingen som wi haffde paa venstre haand. Saa therfra offuer fornevnte field, (som er slet ingen skoug paa, men der voxer skiønn søde, huor aff bispen lod hente en storhob). Der fore wi offuer i vester 1 1/2 fierding til en anden vare kaldis Biskops varen. Der pleier sognepresten i Tind møde bispen med hester. Men der wi komme vaar huerken her Hans vdi Tind eller noegn hester kommen fram.[2]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Nielsen, Yngvar (1885): Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597. Kristiania. Også digital utgave.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Skirveggin på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ Nielsen(1885) s. 365-366.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]