Tid i Australia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det er i dag[når?] tre standard tidssoner i Australia.

Australias tre standard tidssoner er:
(Norsk navn, engelsk navn (innenlands droppes som regel det innledende «Australian»), offisiell forkortelse, avvik fra UTC)[1]:

  • Øst-australsk standardtid (Australian Eastern Standard Time, AEST, UTC+10)
  • Sentral-australsk standardtid (Australian Central Standard Time, ACST, UTC+9:30)
  • Vest-australsk standardtid (Australian Western Standard Time, AWST, UTC+8).

Enkelte områder i Vest-Australia bruker også en uoffisiell «sentral-vestlig» sone (Australian Central Western Standard Time, ACWST, UTC+8:45). De fleste av Australias eksterne territorier har også sine egne tidssoner.

New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Sør-Australia og Tasmania bruker sommertid, mens Vest-Australia, Queensland og Nordterritoriet ikke benytter sommertid.

Tidssoner[rediger | rediger kilde]

Australias tidssoner i standardtidsperioden

Historie[rediger | rediger kilde]

Standardtid ble innført i Australia på 1890-tallet, samtidig med alle andre britiske kolonier. Før innføringen av standardtider kunne hvert enkelt lokalsamfunn bestemme sin egen tid, kalt lokal middeltid.

Standardiseringen av tid i Australia begynte i 1892, da landmålere fra de australske koloniene var samlet i Melbourne for den Interkoloniale landmålerkonferansen. Delegatene aksepterte anbefalingene fra den internasjonale meridiankonferansen i 1884 om å innføre Greenwich middeltid (GMT) som basis for standardtid, og i samsvar med praksis ellers i verden å utarbeide et system med tidssoner med tidsavvik i timer fra GMT. Koloniene vedtok lover i samsvar med dette, som ble gjeldende fra februar 1895. Vest-Australia lå 8 timer før GMT, Sør-Australia 9 timer og Queensland, New South Wales, Victoria og Tasmania 10 timer. De tre tidssonene ble kjent som Western, Central og Eastern Standard Time.

I mai 1899 flyttet Sør-Australia Central Standard Time fram med tretti minutter. Forsøk i 1986 og 1994 på å tilbakestille eller legge til ytterligere tretti minutter førte ikke fram.

Da Nordterritoriet ble utskilt fra Sør-Australia i 1911 beholdt de Central Standard Time, og da Australian Capital Territory ble opprettet samme år beholdt de Eastern Standard Time.

Siden da har den eneste endringen av betydning vært vedtaket i Broken Hill, New South Wales om å benytte Central Standard Time, og bruken av GMT+10:30 på Lord Howe-øya.

Avvik[rediger | rediger kilde]

Enkelte småbyer langs Eyre Highway i det sørøstre hjørnet av Vest-Australia, fra grensa mot Sør-Australia og nesten til Caiguna bruker en uoffisiell tidssone, kalt Central Western Standard Time, som ligger 45 minutter foran den offisielle Western Standard Time.[2]

Byen Broken Hill, lengst vest i New South Wales benytter Central Standard Time, i stedet for Eastern Standard Time som resten av delstaten.

Eksterne territorier[rediger | rediger kilde]

Australias mange eksterne territorier følger sine egne tidssoner:

Territorium Standardtid Sommertid
Heard- og McDonaldøyene UTC+5 Nei
Kokosøyene UTC+6:30 Nei
Christmasøya (CXT) UTC+7 Nei
Lord Howe-øya UTC+10:30 en halv time
Norfolkøya (NFT) UTC+11:30 Nei
Australian Antarctic Territory - Mawson Station UTC+6 ?
Australian Antarctic Territory - Davis Station UTC+7 ?
Australian Antarctic Territory - Casey Station UTC+8 ?

Sommertid[rediger | rediger kilde]

Australias tidssoner i sommertidsperioden

Under første og andre verdenskrig ble sommertid brukt av alle delstater og territorier. I 1968 ble Tasmania den første delstaten siden krigen som innførte sommertid.

Nå benyttes sommertid hvert år av New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Tasmania og Sør-Australia, mens det ikke benyttes i Vest-Australia, Nordterritoriet og Queensland. Dette har medført at tre tidssoner blir til fem i sommertids-perioden. Sør-Australias tid blir UTC+10:30, kalt Central Summer Time (CST) eller Central Daylight Time (CDT), eventuelt med «Australia» som prefiks (ACST or ACDT). Tiden i de sørøstlige delstatene blir UTC+11, med «Eastern» i tidssonenavnet i stedet for «Central», og med de respektive forkortelsene EST, EDT, AEST, og AEDT.

Tidligere var det forskjellige start- og stoppdatoer for overgang til sommertid i de forskjellige delstatene. Fra sommeren 2008/2009 er imidlertid overgangsdatoene felles, med sommertid gjeldende fra første søndag i oktober til første søndag i april. Skiftet til sommertid foregår offisielt kl. 02:00 på den lokale standardtiden på den angjeldende søndagen.

Vest-Australia innførte sommertid som en prøveordning fra våren 2006 til høsten 2009,[3], og i denne perioden lå Vest-Australia en time før Western Standard Time, altså på UTC+9. Det ble deretter avholdt en folkeavstemning for å avgjøre om sommertid skulle innføres permanent. Folkeavstemningen ble holdt 16. mai 2009, og resulterte i at sommertid ble avvist. Dette var den fjerde folkeavstemningen om sommertid siden 1975, og var med 55% av stemmene det hittil klareste flertallet imot sommertid.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Informasjon om tidssoner Arkivert 12. november 2009 hos Wayback Machine. fra nettstedet til Australias regjering
  2. ^ Worldtimezone.com
  3. ^ Western Australia DST Arkivert 26. februar 2010 hos Wayback Machine., greenwichmeantime.com
  4. ^ WA voters reject daylight saving, ABC News, 16-17. mai 2009

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]