The Germ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Illustrasjon av Holman Hunt til Thomas Woolners dikt My Beautiful Lady (Min vakre kvinne), utgitt i «The Germ», 1850

The Germ (Kimen) var et kvartalstidsskrift som ble ut utgitt av Det pre-rafaelittiske broderskap for å spre deres ideer og idealer om kunst. Tidsskriftet ble ingen suksess og eksisterte i kun fire utgivelser mellom januar og april 1850, men dets betydning på den engelske kunstdebatten var desto større.

The Germ utga poesi av William Michael Rossetti, som også redigerte bladet, og de andre medlemmene av broderskapet, blant annet også hans bror Dante Gabriel Rossetti, Thomas Woolner og James Collinson. Det trykte også bidrag på vers og i prosa, sistnevnte essayer om kunst og litteratur av skribenter som var assosiert med broderskapet og dets idealer, blant annet Ford Madox Brown og Coventry Patmore. I tillegg var det også enkelte omtaler av litteraturutgivelser.

Tittelen The Germ refererer til pre-rafaelittenes tro på både sin egen betydning og på viktigheten av naturen. «A germ» er et korn, og en tilsvarende norsk betegnelse vil være Kimen, det som kommer av det som vokser. De håpet at tidsskriftet skulle bli frøet hvor nye kreative ideer skulle vokse fra. Dets undertittel var tanker om naturen i kunsten og som understreket redaktørenes tro på at poesi og kunst var tett sammenkoblet. Tidsskriftet ble omdøpt til «Art and Poetry» (Kunst og Poesi) i de to siste utgivelsene.

På omslaget av hver utgivelse var det en sonett diktet av William Michael Rossetti. Hvert nummer hadde også en radering for understreke bladets kunstneriske fokus. Det første utgivelsen var klar den 1. januar 1850 med William Holman Hunts radering. Det ble trykket 700 kopier og hvor 50 hadde raderinger på finere papir. Kun 70 eksemplarer ble solgt. De øvrige utgivelsene solgte tilsvarende, og det finansielle tapet ble betalt av George Tupper.

Etter at pre-rafaelittene var blitt berømte ble The Germ gjenutgitt, først av Thomas Mosher i 1898 i Portland, Maine i USA, og på nytt i 1901 med en innledning av William Michael Rossetti som også inneholdt en historisk gjennomgang og bibliografi. En senere utgivelse ble gjort av Ashmolean Museum i Oxford i 1992 og da med et forord av Andrea Rose.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]