Hopp til innhold

Swedenborgianisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Symbolet til The Swedenborgian Church

Swedenborgianisme, oppkalt etter Emanuel Swedenborg (1688–1772), er en kristen bevegelse med særlig fokus på monoteisme og viktigheten av de ti bud.

Swedenborg hadde en fast tilhengerskare både i Göteborg og i London. De oppfattet hans lære som en ny inspirasjon til sosialt ansvar og til å gjøre godt mot andre mennesker. Et resultat av hans tanker var at man i Manchester i 1778 begynte å tenke kooperativt salg av matvarer. Et annet var at man i Norrköping i Sverige samlet seg for å motvirke slaveri og slavehandel. Grunnleggeren av organisasjonen Anonyme Alkoholikere, som oppstod i USA i 1935, var sannsynligvis påvirket av Swedenborgs tanker.

Swedenborgs lære[rediger | rediger kilde]

Emanuel Swedenborg

Swedenborg betraktet sin teologi som en fornying av kristendommen. Grunnlaget for swedenborgianismen finner vi i hans bok Arcana Cœlestia, eller Himmelske hemmeligheter, som ble utgitt i 8 bind fra 1749 til 1756. I en stor del av dette verket tolker han bibelske vers. Swedenborg mente at alt som bibelen relaterer til mennesket, også kan relateres til Jesus Kristus. Det var viktig for ham å få frem hvordan Jesus sto imot alle fristelser og muliggjorde dermed et totalt guddommelig nærvær. Kristus er dermed Gud.

Han mente vi finner tre historier i Bibelen:

  • en historisk beskrivelse av folk, steder og hendelser
  • en dyp, åndelig refleksjon av menneskets liv
  • en indre beskrivelse av Guds menneskeliggjøring gjennom Kristus

Kjærlighet i ekteskapet[rediger | rediger kilde]

Et sentralt budskap er den ekteskapelige kjærligheten, og Swedenborg betoner sterkt hvor viktig det er med gode ekteskap. Han fokuserer på vekselvirkningen mellom det mannlige og det kvinnelige som en spesiell kraft i den menneskelige tilværelsen. Kjærligheten i ekteskapet er en spesiell gave fra Gud. Swedenborg så på ekteskapet som en åndelig fornying for begge parter, som skulle vare utover dette livet og inn i det evige. Mannen i ekteskapet representerer vissheten, mens kvinnen representerer kjærligheten.

Treenighetslæren[rediger | rediger kilde]

Swedenborg la vekt på at treenigheten handler om at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er ett i Jesus Kristus; derfor er Gud én. Han var av den grunn sterk motstander av tanken om at den ene Gud samtidig er tre separate personer: Gud Fader, Guds Sønn og Gud Helligånd. Jesus Kristus må tilbes i sin guddommelige menneskenatur som Gud og frelser.

Tro og nestekjærlighet[rediger | rediger kilde]

Swedenborg mente at tro og nestekjærlighet utgjør en enhet. Troen er vesentlig, men like viktig er det hvordan mennesket lever; det å være god mot andre mennesker. Han var derfor imot den lutherske forståelsen av at man kun blir frelst ved tro.

Organiserte kirkesamfunn[rediger | rediger kilde]

Kirker i USA[rediger | rediger kilde]

Bryn Athyn-katedralen

I USA finnes det tre nykirkelige retninger. The Swedenborgian Church of North America eller The Swedenborgian Church, The General Church of the New Jerusalem eller The New Church og The Lord's New Church Which Is Nova Hierosolyma eller The Lord´s New Church.

The Swedenborgian Church har sitt hovedsete i Newtonville, en forstad til Boston, Massachusetts. Kirken beskriver seg selv som et kirkesamfunn som tror på Bibelen, slik den er belyst av Swedenborgs åndelige lære. Denne kirken har et liberalt syn i sosiale saker og i kjønnsetikk, f. eks. er den for ordinasjon av kvinner, homoseksualitet og abort.

The New Church er en internasjonal kirke med hovedsete i Bryn Athyn, Pennsylvania. Man baserer sin tro på GT og NT og på Swedenborgs teologiske skrifter. Swedenborgs skrifter forklarer GTs og NTs åndelige dimensjoner.

The Lord's New Church er også en internasjonal kirke med hovedsete i Huntingdon Valley, Pennsylvania. Som The New Church baserer man sin tro på GT og NT samt på Swedenborgs teologiske skrifter, som man kaller Det tredje testamentet. Man mener også at dette tredje testamentet har en egen åndelig dimensjon.

Kirker i Skandinavia[rediger | rediger kilde]

I Skandinavia finnes det to nykirkelige retninger. Den ene retningen, som tilhører The New Church, kaller seg Den nye kirken. Den finnes i Oslo, Stockholm, Jönköping og København. Den beskriver seg selv som en religion med klarhet og fornuft. Den andre retningen tilhører The Lord´s New Church, og kaller seg Herrens Nya Kyrka. Den finnes i Stockholm.

Kirker andre steder[rediger | rediger kilde]

Swedenborgianismen har også slått rot på den afrikanske kontinentet. Det er dannet kirkesamfunn i Ghana og i Nigeria. Også i Den sørafrikanske republikken, Lesotho og Zimbabwe har interessen for Swedenborgs budskap økt. De politiske lederne i Sør-Afrika skal ha nær kontakt med lederne av The New Church.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata