Stanley Jevons

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Stanley Jevons
Principles of economics, 1905

William Stanley Jevons (født 1. september 1835, død 13. august 1882) var en britisk filosof og økonom. Han er kjent som en av grunnleggerne av den marginalistiske skolen innen økonomisk teori.

Jevons hevdet at verdien av et gode måtte knyttes til konsumentenes subjektive nyttefølelse av denne. I det siste adskilte de seg fra de tidligere klassikere (Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill), som sto for det syn at et godes verdi måtte knyttes til den mengde arbeid eller annen ressursinnsats som hadde gått med til å produsere det.

Teorien om den avtakende grensenytte (marginen), dvs. det at "tilleggsnytten" for konsumenten ved å konsumere en mer enhet av et produkt blir mindre og mindre, jo mer man bruker av den, spiller en sentral rolle i den marginalistiske skolen, og har også gitt opphavet til skolens navn.

Etter at Alfred Marshall forente marginalistenes idéer med elementer fra den klassiske økonomiske teorien (som ble grunnlagt av Adam Smith) har idéene som Jevons fremmet etablert seg som en del av den nyklassiske skolen innen økonomifaget, som i dag er den dominerende økonomiske tankeretning i vestlige land.

Jevons var en fremtredende talsmann for å bruke matematikkens språk til å formulere økonomiske teorier og modeller, og bidro gjennom dette til å gjøre økonomien til en kvantitativt orientert vitenskap.