Smithestrøm gård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Smithestrøm gård
Smithestrøm gård i 2012
Beliggenhet
AdresseSmithestrømsveien 7, 3045 Drammen
LandNorge
StrøkStrømsø
StedDrammen
Historiske fakta
FormålRekreasjon, landbruk og fritid
Eier(e)Sellæg as
ArkitektBrede Rantzau
Påbegynt1767
Ferdigstilt1788
Restaurertpågår
Kart
Smithestrøm (smith-strøm)
59°44′25″N 10°11′09″Ø

Smithestrøm gård er en herregård på Strømsø i Drammen. Gården ble kjøpt av lokalhistoriker og fotograf, Jo Sellæg i 1976. Gården har siden den tid gjennomgått omfattende restaurering som fremdeles pågår.

I tillegg til den fredete hovedbygningen som ble reist i perioden 1767-78 og innviet i 1788, består gården av to verneverdige sidebygninger fra 1780 og 1870, en kjellerbygning og et tilflyttet laftehus som er ombygd til vognskjul. Gårdstunet har delvis gressdekke, med fire trær foran hovedbygningen. Hagen med allé, trapper og terrasser utgjør en viktig grønn lomme i en ellers sterkt utbygd bydel. Smithestrøm regnes som et av de best bevarte rokokkohusen- i Norge og ble fredet i 1923. Eksteriøret og store deler av det opprinnelige interiøret i Louis seize-stil er bevart.[1][2][3][4]

Kjellerbygningen ble oppført av Smith familien tidlig på 1800-tallet for frostfri lagring av poteter og andre rotfrukter og stikker bare så vidt over terrenget. Bygningen ble omfattende rehabilitert i 2013.[4]

Historie[rediger | rediger kilde]

Navn[rediger | rediger kilde]

Det opprinnelige navnet på gården var Nedre Strøm. Gården fikk kallenavnet Smithestrøm etter familien Smith som var eiere gjennom tre generasjoner.[1]

Smithestrøm gård den 1. juni 1948.

Hovedbygningen[rediger | rediger kilde]

Hovedbygningen på Smithestrøm gård er distriktets eldste og største lystgårdsbygning, det ble reist av trelasthandler og skipsreder Gabriel Smith og konen hans Petronelle Margrethe(1731-1778). Byggmester og arkitekt var mestersnekker Brede Rantzau, som var en av Norges fremste byggmestere på midten av 1700-tallet. Bygningen ble dessverre ikke ferdig før 1788 og da var byggherrene og byggmesteren allerede gått bort. Prosjektet ble ferdigstilt av sønnen Anders Smith som overtok eiendommen etter sine foreldre. Gården gikk senere i arv til Gabriel Smith, sønn av Anders Smith.[5]

Maleri av Smithestrøm Gård fra et postkort som er datert ca. 1900–1940.

Eiere[rediger | rediger kilde]

 1. Matrikkelgård i Strømsgodset, ervervet ca. 1400 av godseier Guttorm Rolfsen Kirkeberg.
 2. Peder Hansen Litle (1543-44), var gårdens neste eier, deretter ble den overtatt av hans svigersønn.
 3. Godseier Gunde Lange, gården gikk deretter i arv til sønnen hans.
 4. Lensherre over Eiker, Hans Lange.
 5. Stattholder Hannibal Sehested, sto oppført som eier fra 1647 til 1651.
 6. Visepresident Lauritz Jacobsen fikk skjøte i 1682, året ble gården byborger gods.
 7. Generalløytnant Jens Maltesen Sehested (1649–1730), var eier av gården fra 1697 til 1701.
 8. Foged i Buskerud Søren Høeg, sto som eier fra 1701 til 1728, deretter ble den overtatt av enken hans.
 9. Anna Margrete f. Blichfeldt (1683-1765).
 10. Gården var i de neste 100 år eid av familien Smith gjennom tre generasjoner.
  1. Trelasthandler Gabriel Smith (1718–1769) var den første i familien til å eie gården, i 1767 påbegynte han oppføringen av den nåværende hovedbygningen, men døde allerede to år senere og gården ble overtatt av enken.
  2. Petronelle Margrethe (1731–1778) fortsatte byggeprosjektet de neste ti årene, men heller ikke hun levde lenge nok til å fullføre da hun døde i juli 1778. Gården gikk deretter i arv til deres sønn.
  3. Anders Smith (1755–1813) ble den som endte med å fullføre byggeprosjektet ti år etter han overtok. Bruket gikk deretter i arv til sønnen hans.
  4. Offiser og politiker Gabriel Smith (1784–1855) var så eier av gården hele sitt liv.
 11. Isak Bjerknes og Andreas Olaus Borgen kjøpte gården i 1857. De to drev gården sammen frem til 1867 da den ble delt.
 12. Grosserer Nils Nilssen gjenforente i 1901 bruket til ett og solgte det videre i 1910.
 13. Emil og Karen Onshuus eide gården fra 1910 og restaurerte hovedbygningen. De solgte skogen, jernbanen ervervet ca. 150 mål og jorden ble utparsellert.
 14. Karl P. Torrud kjøpte gården i 1957 og solgte videre i 1971.
 15. Hovedbygningen ble fra 1971 til 1976 brukt som en leiegård med seks leiligheter, før den ble solgt på tvangsauksjon til lokalhistoriker og fotograf.
 16. Jo Sellæg (f. 1949) overtok gården i 1976 og restaurerte gårdsanlegget som nå er fredet.[5]
Flyfoto av gården i 1949, med den store hagen/parken på østsiden av bygningen.

Hage og parkområder[rediger | rediger kilde]

Hageanlegget er plassert øst for hovedbygningen og antas å være etablert omkring 1790. De bevarte områdene av parkanlegget er et viktig landskapstrekk i Drammensdalen. Sør for hovedbygning går det en allé fram til Smithestrømsveien.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]